תחום עיסוק

איך מתמודדים עם הוצאת ילדים מהבית? כיצד מתנהלים בהליכים משפטיים אל מול משרד הרווחה?

 

על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), במקרים שבהם עובד סוציאלי מטעם רשויות הרווחה מגיע למסקנה כי ילד נמצא בסכנה והוא מוגדר כ"קטין נזקק", ניתן להוציאו מרשות הוריו באופן מיידי ולהעבירו לאחד ממרכזי החירום בארץ בלי כל התראה. בד בבד ייפתחו הליכים בבית המשפט לנוער כנגד הורי הילד, כאשר בסמכות בית המשפט להכריע האם אפשר להשיב את הילד לביתו או שיש להעבירו לפנימייה, למשפחת אומנה וכדומה.


כדי להחזיר את הילד למשפחתו, על ההורים להוכיח כי לא הייתה כל סיבה להוציאו מהבית, וזאת לאחר בדיקת מסוגלות הורית ותסקיר שייערך על ידי רשויות הרווחה. במקרה שהילד מועבר לפנימייה על פי החלטת בית המשפט, אפשר להגיש בקשה לדיון חוזר באפשרות להחזירו, ולבצע בדיקת מסוגלות הורית נוספת שתבחן מחדש את יכולתם של ההורים לספק לילד את צרכיו הפיזיים והרגשיים.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני משפחה והתמודדות עם הוצאת ילדים מהבית על ידי רשויות הרווחה. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.