תחום עיסוק

במהלך אשפוז בבית חולים נגרמות לא פעם פגיעות גופניות למטופלים כתוצאה מנפילה או החלקה. לעתים הנזק הגופני עלול להיות קשה יותר מהסיבה שבגינה התאשפז המטופל מלכתחילה, בייחוד כאשר מדובר במטופלים מבוגרים. פעמים אחרות הנזק נגרם כתוצאה מהטיפול הרפואי עצמו, עקה מכשור לא בטיחותי או פרוצדורות המבוצעות באופן לקוי.


בית החולים וצוות העובדים אחראים לדאוג לבטיחות המטופלים ולמנוע ככל שניתן תאונות ונזקי גוף. על כן נפילות שמתרחשות כתוצאה מאי שמירה על כללי הבטיחות או אי השגחה מספקת של הצוות על מטופל לאחר ניתוח או אי מתן סיוע פיזי נדרש, מהווים רשלנות רפואית ומצדיקים הגשת תביעה וקבלת פיצויים בגין הנזק שנגרם.


כמו כן, לעתים מתבצע אשפוז כפוי פסיכיאטרי למטופל ללא הסכמתו, וזאת עקב אבחון שגוי, אי נקיטת צעדים חלופיים כגון מתן טיפול תרופתי ועוד. במקרים כאלו ניתן להגיש תביעה בגין אשפוז בכפייה ללא צורך ומבלי לקבל את הסכמתו של המטופל.

 

לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים ברשלנות רפואית באשפוז. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.