סודיות ואי תחרות בהעסקת עובד לשיווק סדנאות מזוןלמעלה