חלקתי רעיון שלי למיזם טכנולוגי ולא החתמתי על NDAלמעלה