פורום דיני מכרזים ומכרזים ציבוריים

עו"ד יוסי גנון
עו"ד יוסי גנון

 עו"ד יוסי גנון מוסמך במשפטים בתחום המשפט המסחרי , LL.Mבנוסף לתואר במנהל עסקים (התמחות במימון) ובעל ניסיון רב בתחום המסחרי-מינהלי, דיני מכרזים, וכן בתחום רישוי עסקים, דיני חברות ונדל"ן.


עו"ד יוסי גנון משלב תפישה כלכלית מסחרית עם ניסיונו כבעל משרד עו"ד מסחרי מינהלי הבאים לידי ביטוי, במתן שירות אישי וכולל ללקוח. לעו"ד גנון ניסיון רב במתן ייעוץ לגופים מסחריים ופרטיים בתחום דיני המכרזים ובכלל זה לקבלנים. עו"ד גנון משלב את ניסיונו בליטיגציה מסחרית כחלק בלתי נפרד מהמעטפת המשפטית המוענקת ללקוח וכן התמחות מיוחדת בתנאי סף דוגמת איתנות פיננסית ותנאים אחרים אשר עלולים להפר את העקרונות שעומדים בבסיס דיני המכרזים.
 

אודות הפורום

מכרז הינו הליך בו יכולה גורם (המזמין) מבקש הצעות מציבור מציעים כגון: קבלנים, ספקי שירותים, ספקי מוצרים, חברות ועוסקים להציע הצעות במסגרת המכרז (הזמנה להציע הצעות).

הגורם המציע נדרש לפעול בצורה מדויקת על פי עקרונות ודיני המכרזים בכלל והוראות המכרז בפרט. עקרון בסיסי בדיני המכרזים הינו עקרון השוויון הבא לידי ביטוי במתן הזדמנות שווה למשתתף הפוטנציאלי להגיש הצעה במטרה שההצעה המיטבית תיבחר.

המשתתפים במכרז, מצדם, צריכים להוכיח את יכולתם לעמוד בתנאי המכרז ולהתחרות על מקומם מול משתתפים אחרים תחת הפרמטרים שנקבעו על ידי עורך המכרז. פרק התנאים המקדמיים (תנאי הסף) מקבל נפח גדל ועולה בתנאי המכרז. במקרים רבים תנאי הסף "פוסלים" מציעים רבים מידי ובכך פוגעים בעקרון השוויון ויש להידרש לחוקיותו כבר בשלב העיון הראשוני. ואכן, עורך המכרז רשאי לקבוע את הפרמטרים לפיהם ייבדקו המועמדים, על מנת לשקלל את ההצעות שיוגשו על מנת לבחור את זו שמביאה את התועלת המירבית. והכל, בהתאם לחוק לפסיקה ולמהות המכרז. עריכת מכרז הינה חובה במגזר הציבורי אך הינה פרקטיקה מקובלת גם במגזר הפרטי.

 

פורום דיני מכרזים הוקם במטרה לתת מענה לשאלה משפטית מעשית הקשורה בתחום המכרזים הציבוריים מול גופים ציבוריים או גופים דואליים.

חייגו אליי חייגו למנהל/ת הפורום 053-7105236למעלה