הסכם פשרה נועד לעגן הסכמה אשר צדדים, שהיו במחלוקת, הגיעו אליה. במסגרת המשפט הישראלי, כאשר צדדים להליך משפטי מגישים לבית המשפט הסכם פשרה אליו הגיעו, בית המשפט יתערב בתוכן ההסכם רק במקרים חריגים מאוד כאשר הוא מזהה כפייה.

 

ככלל, בתי המשפט מעודדים הגעה להסכמי פשרה, אשר מקצרים את ההליך המשפטי, ומקלים בכך על העומס שמוטל על בתי המשפט. לפיכך, ברוב המקרים, דוגמת המקרה שלפנינו, כאשר הצדדים מגישים לבית המשפט הסכם פשרה, בית המשפט יאשר אותו וייתן לו תוקף של פסק דין.

 

המחלוקת בין הצדדים

 

מערכת הביטחון קיבלה היתר, לאחר דיון של ועדת הערר למתקנים בטחוניים, לממש את שלב א' בפרויקט פולוניום ממערב לנמל חיפה. ועדת הערר התנתה את האישור האמור בתנאים שונים, ובניהם הצבת לוחות זמנים להעברת מתקני חיל הים ולפיתוח טיילת ים רציפה לכל אורך הנמל המערבי, ועד לטיילת בת גלים.

 

לאור החלטה זו הוקם צוות בין משרדי, אשר כלל נציגים של משרדי הפנים, התחבורה, הביטחון, התשתיות, האוצר, והגנת הסביבה, ביחד עם עיריית חיפה ונציגיה, לצורך הכנת תכנית פעולה בנושא.

 

עם זאת, העותרים,שהיו עיריית חיפה, ראש העיר, ומהנדס העיר, הגישו עתירה מנהלית כנגד המשיבים, שהיו ועדת הערר ומדינת ישראל, כנגד החלטת ועדת הערר, ופנו במקביל למשרד הביטחון לצורך העברת מתקנים צבאיים לאזור המזרחי של מפרץ חיפה. בנוסף לקיומו של הליך שיפוטי, הצדדים ניהלו משא ומתן בנושא, לצורך הגעה להסכמה.

 

הסכם הפשרה

 

בעקבות המשא ומתן שנוהל בין הצדדים, העותרים הגישו הודעה על הגעה להסדר פשרה בינם לבין המשיבים. במסגרת הסכם פשרה זה הוחלט על הקמת ועדה בראשות מפקד חיל הים לשעבר, ידידיה יערי, אשר תבחן את הנושאים אשר העותרים העלו, אולם תאזן אותם עם נושאים כמו התאמה מבצעית של חיל הים, היתכנות פיזית תכנונית, היתכנות תקציבית.

 

הוסכם כי לצורך הכרעה, הוועדה תיעזר בחוות דעת של מומחים מכל התחומים אשר נגעו בדבר, ועד להכרעה מערכת הביטחון תקפיא את ההוצאה לפועל של תכנית פולוניום. הצדדים אף הסכימו לפעול בשיתוף פעולה מלא על מנת לאפשר את קיום ההבנות בנושא. עוד נקבע, כי במידה והצעת העותרים לא תהיה ישימה, הצדדים יהיו כבולים להחלטת ועדת הערר.

 

לאור הסדר הפשרה העותרים ביקשו מבית המשפט להורות על מחיקת העתירה, ללא מתן צו בדבר הוצאות. בנוסף, בית המשפט התבקש להעניק להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.

 

פסיקת בית המשפט

 

על יסוד המוסכם בין הצדדים, ולאור בקשתם המשותפת, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה אשר הוצג לפניו, ונתן לו תוקף של פסק דין. לאור זאת, בית המשפט דחה את העתירה של העותרים כמבוקש, והורה על החזר אגרות בהתאם לתקנות.