חוסר אפשרות לשלם אגרת רישיון תיווך עקב ר.פ ישןלמעלה