האם ניתן לבצע העברה של חלק מהבעלות בשטח מקרקעין בטאבו?



למעלה