אישור של רשם המקרקעין לגבי רישום של דירה שמושכרת לדיירלמעלה