דחיית מועד ההגשה עקב שינוי תנאים במכרז

עו"ד יוסי גנון
מנהל/ת הפורום: עו"ד יוסי גנון  
חייגו אליי 053-7105236
חזרה לפורוםעכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפרת תנאי מכרז לאחר זכייה
פורום דיני מכרזיםעו"ד יוסי גנון
עו"ד יוסי גנון

שלום לפונה, תנאי המכרז כוללים את החוזה עליו נדרשת לחתום ו/או שיחול על הצדדים וכל את ההוראות במקרה של הפרה מצד מציע ובכלל זה סכום הערבות שניתן עם ההצעה. אשר ככל למזמין יש אפשרות לחלט. יחד עם זאת...

המשך תשובה
למעלה