בית משפט השלום בנצרת קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש עובד נגד מעסיקו לאחר שנפגע קשות בכף רגלו ממכונה לחיתוך אספלט ושלוש מאצבעות כף רגלו נכרתו. השופטת קיבלה את גרסתו של העובד לנסיבות האירוע וקבעה כי המעסיק התרשל כלפיו בכך שלא פיקח עליו כנדרש, לא הדריך אותו לעבודה בטוחה ולא ציוות לו עוזר שיקל על עבודתו וימזער את הסיכון הנלווה לעבודה באמצעות המכונה.


מכונת חיתוך אספלט התדרדרה לעבר העובד ופגעה בכף רגלו


לפי גרסת העובד, במהלך עבודתו בכביש כאשר ניסה למלא מים במכונה לחיתוך אספלט, בעודו משתמש במגן אוזניים בשל הרעש במקום, התברר לו כי המכונה עדיין מופעלת, היא התדרדרה לעברו והמסור שלה פגע בכף רגלו וגרם לקטיעת שלוש אצבעות.


העובד טען כי המכונה נחשבת לדבר מסוכן מאוד ולכן, מעסיקו כבעל המכונה והאחראי עליה, הוא זה שנושא בנטל להוכיח כי לא התרשל כלפיו. לחילופין, העובד טען כי המעסיק התרשל כלפיו בכך שלא ציוות לו עוזר שיסייע לו במילוי מים במכונה ובכך שלא הדריך אותו ביחס לאופן הפעלת המכונה המסוכנת ובנוגע לשיטת ביצוע העבודה.


המעסיק טען שהתאונה התרחשה עקב חוסר הזהירות של העובד


מנגד, המעסיק טען כי התאונה התרחשה עקב אשמתו הבלעדית של העובד שפעל בחוסר זהירות. לגרסתו, לא היה לו כל שליטה על מעשיו של העובד אשר הביאו להתרחשות התאונה. עוד נטען כי האירוע התרחש עקב סיכון סביר ורגיל ולכן אין מקום לחייבו לפצות את העובד.


השופטת פסקה כי המעסיק התרשל כלפי העובד כיוון שהיה צריך לצפות את התרחשות הנזק שנגרם לעובד עקב פגיעת המסור ברגלו. עוד הובהר כי המעסיק היה צריך לכסות ולגדר את המסור שבמכונה, כמו גם להנהיג שיטת עבודה בטיחותית תוך פיקוח יעיל על הוראות הבטיחות בעבודה.


המעסיק לא נקט בזהירות סבירה למניעת התאונה ולא ציוות לעובד סיוע מתאים


נקבע כי במקרה זה מדובר במכונה שהיא בגדר "דבר מסוכן" מאחר שהיא כולל מסור לחיתוך אספלט ונשקף ממנה סיכון גבוה להיפגע בכפות הרגליים שאינו בגדר סיכון טבעי או רגיל. מאחר שהמכונה היא בבעלות המעסיק והוא זו שהורה לעובד להפעילה, הוחלט כי נסיבות המקרה מתאימות למסקנה שהמעסיק לא נקט בזהירות סבירה למניעת האירוע.


השופטת קבעה כי המעסיק לא סיפק לעובד סיוע מתאים ועובדים שיעזרו לו למלא מים במכונה כדי לחסוך לו את הצורך למלא בה מים בעצמו ולהיחשף לסכנה הכרוכה בכיבוי והדלקה של המכונה. על כן נקבע כי בנסיבות האירוע היה מקום לצוות לעובד פועל נוסף שיקל על עבודתו ויתרום לבטיחותו.


המעסיק חשף את העובד לסיכון מוגבר שהתממש בסופו של דבר


הובהר כי ציוות של פועל נוסף לעובד שנפגע היה מביא לשיטת עבודה בטיחותית יותר שהייתה יכולה להפחית את מידת המסוכנות הנשקפת מהמכונה ואת הסיכוי להתרחשות התאונה. על כן נפסק כי הימנעות המעסיק מציוות של עוזר לצורך ביצוע העבודה היא בגדר התרשלות שלו כלפי העובד תוך חשיפתו לסיכון מוגבר שהתממש בסופו של דבר.


נוסף על כך, השופטת פסקה כי המעסיק הפר חובות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה בכך שלא גידר את המסור במכונה ולא מנע מגע של העובד עימו. הובהר כי המכונה לא גודרה כלל בחלקה התחתון ובכך רגליו של העובד נותרו חשופות לסיכון בעת הפעלתה.


המעסיק לא פיקח על העובד ולא וידא הפעלה בטוחה של הציוד


לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות, השופטת החליטה כי המעסיק הפר את חובת הזהירות שלו כלפי העובד והתרשל כלפיו. עוד צוין כי המעסיק לא פיקח על העובד, לא מסר לו מידע אודות הסיכונים הכרוכים בעבודה ולא מסר לו הנחיות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של הציוד. נוסף על כך, המעסיק לא הדריך את העובד ביחס למניעת סיכונים בעבודה ולא סיפק לו ציוד מגן כנדרש.


מאחר שהעובד עמד לפני המכונה ולא מאחוריה בעת מילוי המים, הוחלט לייחס לו אשם תורם בשיעור של 10% לתאונה. בהסתמך על חוות הדעת שהוצגו בפניה, השופטת קבעה כי נכותו הרפואית המשוקללת של העובד היא בשיעור של 35% ונכותו התפקודית היא בשיעור הנכות הרפואית.


בסוגיית הפיצויים נקבע כי נזקיו של העובד בעקבות התאונה מסתכמים בסך של 1,344,835 שקלים עבור אובדן כושר השתכרות, כאב וסבל, הפסדי פנסיה, עזרת צד ג' והוצאות רפואיות כאשר מסכום זה נוכה אשם תורם בשיעור של 10%. מאחר שהתאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה הוחלט לנכות מהיתרה בסך 1,210,352 שקלים את תגמולי הביטוח הלאומי שקיבל העובד בסך של 595,536 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


על כן, בסופו של דבר נקבע כי המעסיק ישלם לעובד סך של 614,816 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 107,900 שקלים.


תא (נצ') 61475-02-17