מה העונש הראוי לאדם שסיכן את עצמו, את ילדיו ואת שאר משתמשי הכביש, בעקבות נהיגה רשלנית תחת השפעת אלכוהול, ואף תקף אנשים שניסו לעצור אותו מלהמשיך בנהיגה פרועה? בסוגיה זו דן לאחרונה בית משפט השלום בירושלים, במסגרת גזר הדין שנקבע לגבר בשנות ה-40 לחייו, אשר הורשע בנהיגה בקלות ראש, בחבלה במזיד ברכב, ובתקיפה הגורמת חבלה של ממש.


שירות המבחן שהתבקש להכין תסקיר בעניינו התרשם כי מדובר באדם אחראי, חיובי ונורמטיבי, שהודה במעשיו וקיבל עליהם אחריות מלאה. לאור התרשמותו החיובית ומאחר שהרשעה עלולה לפגוע בפרנסתו במשרד ממשלתי, שירות המבחן המליץ לבטל את ההרשעה ולהטיל עונש שירות לתועלת הציבור בהיקף של 150 שעות, לצד צו מבחן לתקופה של שנה.


מדוע הוחלט לבטל את הרשעתו של הגבר, ואף להטיל עליו עונש קל אשר חורג ממתחם הענישה שנקבע?


מחלקת תביעות ירושלים אשר הגישה את כתב האישום טענה כי לאור חומרת המעשים לא ניתן לבטל את ההרשעה, ועתרה לעונש הכולל שלושה חודשי עבודות שירות. מנגד, הסניגור ביקש לאמץ במלואה את המלצת שירות המבחן.


השופט החליט לקבל את המלצת שירות המבחן על שני חלקיה, והורה לבטל את ההרשעה מכיוון שלנאשם ייגרם נזק חמור ולא פרופורציונלי אם ההרשעה תיוותר על כנה, לאור תפקידו הבכיר במשרד הממשלתי.


כמו כן, מאחר שהשופט התרשם כי מדובר במעידה חד פעמית שאינה מאפיינת את אורחות חייו של הנאשם, ולאור העובדה שהוכח כי הוא משתתף בהליך הטיפולי שנקבע לו על ידי שירות המבחן באופן מצוין, הוחלט גם לחרוג לקולא ממתחם הענישה שנקבע אשר כולל מאסר לתקופה קצרה ועד שמונה חודשי מאסר, ולהסתפק בעונש שהומלץ על ידי שירות המבחן. אי לכך, נקבע כי העונש יכלול 250 שעות שירות לתועלת הציבור, צו מבחן למשך שנה וכן התחייבות כספית על סך של 5,000 שקלים להימנע מעבירות אלימות ורכוש במשך שנה.


הנאשם נהג במהירות ובלם באופן פתאומי, תקף את עוברי האורח שניסו לעצור אותו ואף פגע ברכב של אחד מהם


על פי העובדות העולות מתוך כתב האישום, בשנת 2020 נהג הנאשם באופן פרוע בשעת בוקר, כאשר ילדיו היושבים במושב האחורי אינם חגורים, תוך שהוא נוסע במהירות ובולם בפתאומיות לסירוגין. בשלב זה אחד הנהגים שהיה על הכביש בסמוך אליו והבחין בהתנהגותו המסוכנת, ניסה לחסום את דרכו כדי לאלץ אותו לעצור, אך הנאשם הצליח לחמוק ממנו ופגע בפגוש האחורי של מכוניתו.


לאחר מכן חזר הנאשם ברגל את המקום כאשר הנהג שניסה לעצור אותו ואדם נוסף ניסו לשכנע אותו שלא להמשיך בנהיגה, אחרי שהריחו ריח עז של אלכוהול נודף ממנו. ואולם, הנאשם דחה את בקשותיהם, והחל להכותם בבעיטות ובאגרופים, ואף נשך את כתפו של אחד מהם וחנק אותו, עד שהמשטרה הגיעה למקום.


המלצת שירות המבחן התקבלה באופן מלא על ידי השופט, אשר התרשם כי מדובר במעידה חד פעמית של הנאשם


על פי תסקיר שירות המבחן, הנאשם הוא אדם נורמטיבי, אב לארבעה ילדים, אשר מועסק בתפקיד בכיר במשרד ראש הממשלה. לדבריו, הוא אכן שתה אלכוהול לפני נסיעתו הרשלנית, התבייש במה שעשה ולקח אחריות מלאה על המעשים. קצין המבחן שילב אותו בהצלחה בקבוצה טיפולית, והתרשם כי ההליך תורם מאוד לשיקומו וכי הוא מתפקד בצורה נורמטיבית בכל מימדי חייו. לאור זאת המליץ על ענישה מקלה ושיקומית וביטול ההרשעה.


השופט ציין כי מעשיו של הנאשם באותו יום שבו ביצע את העבירות היו לא רציונליים, וניתן לומר כי פעל תחת השפעת אלכוהול בצורה שהסירה ממנו עכבות באופן לא אופייני לאורחות חייו. לאחר סקירת מדיניות הענישה הנהוגה במקרים דומים, קבע השופט כי מתחם הענישה במקרה זה צריך לנוע בין תקופת מאסר קצרה ועד שמונה חודשי מאסר.


עם זאת, השופט התרשם כי יש מקום לחרוג לטובת הנאשם ממתחם הענישה לאור המלצת שירות המבחן והשתלבותו בהצלחה בהליך השיקומי. כמו כן, המשיך השופט, מדובר בנסיבות חריגות המאפשרות את ביטול ההרשעה, בייחוד לאור העובדה שהנאשם עובד במשרד ראש הממשלה וייגרם לו נזק קונקרטי אם ההרשעה לא תבוטל.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום פלילי


על כן, הוחלט לבטל את הרשעתו של הנאשם, ולהטיל עליו עונש שיקומי מקל הכולל 250 שעות שירות לתועלת הציבור, ועמידה בפיקוחו של שירות המבחן במשך תקופה של 12 חודשים.

 

ת"פ 28186-01-21
 


עודכן ב: 23/07/2023