בבואנו להחליט באיזה בית משפט להגיש תביעה, בין אם בית המשפט לתביעות קטנות ובין אם בית משפט השלום, עלינו לשקול מספר שיקולים שיסייעו לנו בבחירת בית המשפט המתאים. ברשימה זו אדון במספר שיקולים רלבנטים.

הגישה לבית המשפט לתביעות קטנות נתונה לאזרח ללא צורך בייצוג עורך דין. בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד לתשלום סכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח או למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון או סכום העסקה אינו עולה על הסך הנ"ל.


בית המשפט לתביעות קטנות אינו מאפשר ייצוג של עורכי דין, אלא במקרים חריגים. משכך, יכול האזרח לחסוך שכ"ט עו"ד, שעשוי להגיע להוצאה לא מבוטלת. ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות הנו בדר"כ הליך פשוט וקצר יחסית ולעיתים מנסה בית המשפט להביא את הצדדים לכדי פתרון מוסכם בקשר לסכסוך.

בית המשפט לתביעות קטנות אינו מחוייב לתת את פסיקתו בהסתמך על דיני הראיות וסדרי דין כמקובל בבתי משפט אחרים, אלא רשאי הוא להכריע בדרך הנראית לו מועילה, צודקת ומהירה.

כאמור, הסכום המקסימלי שניתן לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות מוגבל לסך של 30,000 ש"ח (הסכום משתנה מעת לעת בהתאם לצו בתי משפט). מעבר לסכום זה נתונה הסמכות לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי. תביעות כספיות עד לסכום של 50,000 ש"ח מתבררות בהליך של סדר דין מהיר. תביעות מסויימות בבית המשפט השלום יכולות אף להתברר במסגרת סדר דין מקוצר, באם מתקיימים התנאים לכך, שקצרה היריעה מלפרטם במסגרת רשימה זו.

עם זאת, בפרקטיקה קורה לא פעם שדווקא תביעות המוגשות לבית המשפט לתביעות קטנות מסתיימות יחסית מהר יותר מתביעות שמוגשות לבית משפט השלום בהליך מזורז, אך פרק הזמן תלוי גם בעומס המוטל את אותו בית משפט באזור מסויים.

יש לזכור שלא כל תביעה מתאימה להתברר בבית המשפט לתביעות קטנות ולעיתים בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך להעביר הדיון בתביעה לבית משפט שלום. נטיית בית המשפט לעשות כן הנה במקרים בהם נדרשים הגשת תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים, חקירות נגדיות או מכל סיבה אחרת הנראית מוצדקת לבית המשפט. כמו כן, בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך להעביר תביעה לבית משפט השלום במקרה, שבו התובע הגיש באותה שנה למעלה מחמש תביעות.

ההליך המשפטי בבית משפט השלום הנו מורכב יותר בהיבט הפרוצדורלי שלו מזה הקיים בבית המשפט לתביעות קטנות. על כן מומלץ לתובע, המגיש תביעתו בבית המשפט השלום להיות מיוצג ע"י עורך דין.

למותר לציין כי חברות מנועות מלהגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות גם אם סכום התביעה קטן מסך של 30,000 ש"ח. במקרה שכזה עליהם להגיש התביעה בבית המשפט השלום.

בעוד שניתן לערער בזכות על פסק דין של בית משפט השלום בהליך אזרחי לבית המשפט המחוזי לא ניתן לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, אלא אם ניתנה רשות ערעור, הווה אומר שלפחות מבחינת האפשרות לערער על פסה"ד יש מי שימצא יתרון דווקא בהגשת התביעה לבית משפט השלום במקום לבית המשפט לתביעות קטנות.

לסיכום, החלטתו של אדם בין אם לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ובין אם בבית משפט השלום מושפעת מהשיקולים הרלבנטים לאותו אדם ויכולתו הכספית לממן שכ"ט עו"ד, תוך בחינת היתרונות והחסרונות הקיימים בכל אחד מבתי המשפט כמפורט לעיל.

הכותב הנו עו"ד אזרחי –מסחרי ומגשר בעל משרד עו"ד עצמאי בת"א. אין בכתבה הנ"ל משום ייעוץ משפטי, אלא תאור כללי ותמציתי של הנושא והשימוש בה הנו באחריותו הבלעדית של הקורא.