יותר מ-300 אלף אנשי ונשות מילואים גויסו ללחימה בחודשים שחלפו מאז ה-7 באוקטובר, והותירו את חיי היומיום שלהם, העבודה, המשפחה והלימודים, מאחור.


גיוס המילואים הגדול בתולדות המדינה מעלה סוגיות רבות בנוגע לזכויותיהם השונות של המילואימניקים, זכויות המעסיקים שנאלצים להתמודד עם עובדים רבים שגויסו למילואים, וכן ההטבות המגיעות לבני הזוג שנותרו לבדם לטפל במשק הבית ובילדים. במדריך זה פירטנו את הזכויות המרכזיות של משרתי המילואים בתחומי החיים השונים.


זכויותיהם של עובדים שכירים אשר גויסו לשירות מילואים


כל עובד שכיר שגויס למילואים זכאי לקבל את שכרו מהמעסיק בתאריך הקבוע שבו הוא מקבל שכר מדי חודש. הביטוח הלאומי מעביר את הכספים עבור משרתי המילואים למעסיקיהם.


באופן שגרתי, מעסיקים מקבלים החזר עבור עובדים שיצאו למילואים לאחר שסיימו את תקופת המילואים. כעת ובמהלך המלחמה, המעסיקים יכולים לקבל החזרים חודשיים מהביטוח הלאומי גם לפני תום תקופת שירות המילואים. כמו כן, המעסיקים אינם נדרשים לצרף לתביעתם אישור מהצבא על שירות המילואים.


כמו כן, חל איסור על פיטורי עובד עקב גיוסו למילואים, עקב משך שירות המילואים או עקב תדירותו. העובד מוגן מפיטורין בזמן שהוא משרת במילואים, ואף במשך 30 ימים אחרי סיומו של השירות, מלבד מקרים שבהם ניתן לכך אישור בוועדת התעסוקה של משרד הביטחון.


תגמולי מילואים ופיצויים על הפסדים בעסק לעצמאים שנקראו לשירות מילואים


עובדים עצמאים זכאים לקבל כספים מהביטוח הלאומי באופן אוטומטי ומבלי להגיש תביעה, כל עוד הם משלמים דמי ביטוח לאומי בשגרה. גובה התשלומים נקבע בהתאם למקדמות שמעבירים העצמאים לביטוח הלאומי.


עם זאת, עובדים עצמאים שחלפו שלושה שבועות מסיום שירות המילואים שלהם וטרם קיבלו את כספם, נדרשים לתבוע את קבלת התשלום באופן אישי.


מעבר לכך וללא קשר לשירות המילואים, עצמאים שנגרמו להם הפסדים ואובדן הכנסות בעקבות המלחמה, זכאים לקבל פיצויים.


הטבות כלכליות לסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים


כל אזרח אשר גויס למילואים מקבל תשלומים מהמדינה, גם אם הוא לא עובד, וגם אם הוא לומד באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה. אין צורך להגיש תביעה, התשלום מועבר באופן אוטומטי.


כמו כן, סטודנטים או תלמידי תעודה שנגרמו להם הוצאות כספיות בעקבות גיוסם למילואים, זכאים לפיצויים. גובה הפיצויים נע בין 500-2,000 שקלים, תלוי בתקופת השירות, והם ניתנים בגין הוצאות הקשורות ללימודים, כגון שיעורים פרטיים או קורס שנדרש לחזור עליו.


תשלומים למשרתי מילואים שאינם עובדים או מתגוררים בישראל


מי שגויס למילואים אף שאינו מתגורר בארץ ואינו משלם בקביעות דמי ביטוח לאומי, זכאי לקבל את התשלום המינימלי עבור שירותו, בסכום של 300.61 שקלים עבור כל יום ו-9,018 שקלים עבור כל חודש.


כמו כן, יש אפשרות לקבל פיצויים עבור פגיעה בשכר, וזאת באמצעות הגשת בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל, אשר מעבירה תשלומים למשרתי מילואים שמועסקים בחו"ל.


החזר תשלום עבור טיסות לישראל ופיצויים עבור ביטול חופשות


מי שגויס בצו 8 בעודו שוהה בחו"ל וקנה כרטיס טיסה כדי לשוב לארץ, ושירת במשך שמונה ימים לפחות, זכאי לקבל תשלום עבור הוצאות הטיסה.


מי שנאלץ לבטל חופשה או טיסה בעקבות גיוסו למילואים בצו 8 זכאי לקבל פיצויים על ההפסדים שנגרמו לו, בסכום של עד 5,000 שקלים לכל היותר, ובלבד שהזמנת החופשה התבצעה לפני הזימון לשירות המילואים.


פיצויים והטבות המגיעים למשרתי המילואים ולבני משפחתם


פיצויים עבור פגיעה בהכנסת בני הזוג - מי שגויס למילואים במהלך המלחמה ויש לו ילד או ילדים מתחת לגיל 14, או ילדים עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, זכאי לפיצויים בגין אובדן הכנסה של בן הזוג או בת הזוג. אם משרת המילואים הוא הורה יחידני, ניתן לקבל פיצויים עבור פגיעה בהכנסה של בן משפחה אחר.


החזר הוצאות תיקונים בבית - מי שגויס לשירות מילואים בעקבות המלחמה זכאי לקבל תשלום חד פעמי של עד 500 שקלים עבור תיקוני תקלות בבית.


מענק כלכלת בית - מענק בסכום של 1,250 שקלים המיועד למשרתי מילואים שגויסו בימי הלחימה, עבור תשלומים שונים הקשורים במשק הבית כגון תשלומי חשמל, ארנונה, ועד בית וכדומה.


מענק משפחה - מענק בסך 2,000 שקלים המיועד למשרתי מילואים שיש להם ילד עד גיל 14.


זכויות בני הזוג במקום עבודתם


לבני הזוג של המילואימניקים יש זכות להיעדר ממקום עבודתם מבלי לקבל שכר וחל איסור לפטר אותם, וזאת במקרים של הורות לילד משותף שטרם מלאו לו 14 שנים, כאשר ההיעדרות מהעבודה התבצעה במטרה להשגיח על הילד. איסור הפיטורין חל מיומה הראשון של המלחמה בשביעי לאוקטובר ועד השביעי לינואר, ללא הגבלה על שעות ההיעדרות.


כמו כן, בני הזוג זכאים להיעדר לשעה אחת ביום ללא פגיעה בשכרם ותוך הגנה מפני פיטורין, וזאת במקרים של הורות לילד משותף שטרם מלאו לו 13 שנים, ועבודה במשרה מלאה.


הטבות כספיות נוספות למשרתי המילואים שגויסו בצו 8


מענק הוצאות אישיות - השתתפות המדינה בסכום של 1,100 שקלים בגין הוצאות אישיות.


הוצאות אישיות חריגות על ציוד אישי - במקרים חריגים, חיילי מילואים שנגרמו להם הוצאות אישיות מוגדלות לציודם האישי, יוכלו לקבל פיצוי כספי בסכום מקסימלי של 500 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


דחיית החזרי הלוואות - הבנקים וחברות האשראי מאפשרים דחייה של שלושה חודשים להלוואות למשקי בית עד סכום של 100 אלף שקלים, ללא חיוב בריבית.


פטור מעמלות - ניתן לקבל מפטור מעמלות עבור פעולות בחשבון הבנק למשך שלושה חודשים. עם זאת תימשך גביית עמלות עבור פעולות בניירות ערך, יהלומים, מטבע חוץ וסחר חוץ.