חייל בשירות חובה יכול לקבל הכרה כנכה צה"ל אף אם נפצע שלא בעת מילוי תפקיד.


באילו תנאים עשוי לקבל חייל, שנפצע שלא בעת מילוי תפקידו, הכרה כנכה צה"ל?

 

חוק הנכים מגדיר כי חייל בשירות חובה, אשר נפצע בעת ועקב שירותו הצבאי יוכר ע"י אגף השיקום במשרד הביטחון לזכות כנכה צה"ל.

 

לפיכך, רווחת ההנחה כי חייל שנפצע שלא בעת מילוי תפקיד אינו זכאי לזכויות כלשהן. אולם, הנחה זו אינה לגמרי נכונה: חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח – 1988, קובע כי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), יחול גם לגבי חייל שנחבל כתוצאה מחבלה שאירעה בעת תקופת שירותו, אך שלא עקב שירותו, ובלבד שלא התקיימו נסיבות המונעות זאת והן:

א. החייל נעדר משירות שלא ברשות בעת שנחבל.

ב. אם נעדר ברשות אזי שלא חלפו מעל 30 ימים מאז עזב את השירות.

ג. החייל לא נפצע בעת שעסק בעבודה במקום אזרחי או עסק בפעילות ספורטיבית אשר נהוג לקבל בעבורם כסף, בין אם ניתנה תמורה בפועל או לא.

ד. החבלה לא נגרמה מהתנהגות רעה וחמורה של החייל ולא כתוצאה מביצוע מעשה הכרוך בנטילת סיכון בלתי סביר מצד החייל.

ה. החבלה לא אירעה מחוץ לגבולות מדינה ישראל ויהודה ושומרון, למעט אם אירעה בחופשה שאושרה לחייל בודד לצורך ביקור משפחתו.


תנאים מצטברים נוספים הם, שכתוצאה מהחבלה נקבעו לחייל נכות בשיעור של לפחות 20% ע"י וועדה רפואית של משרד הביטחון. וכמובן שהחייל לא תבע גורם ביטוחי אחר כגון ביטוח רכב וכדומה.

 

איך מגישים את התביעה לפי חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם?

 

תביעה להכרה בזכות לפי חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם מגישים באופן ובפרוצדורה של תביעה לפי חוק הנכים.


במקרה בו צפוי החייל שנפצע ועומד בקריטריונים, להיות מוכר בשיעור של למעלה מ-20% נכות ברור שכדאי להגיש את התביעה. אך לדעתי נכון להגיש תביעה אף אם מדובר בפציעה שהותירה נכות בשיעור נמוך מ-20% אך עשוי להחמיר, וזאת על מנת לזכות באחריות של אגף השיקום במקרה של החמרה אפשרית בעתיד. במקרים רבים לא ניתן לדעת בוודאות מה יהיה שיעור הנכות שייקבע לחייל שנפצע, ועליו להגיש את התביעה על מנת לדעת את התוצאה.

 

סיכום

 

בניגוד לדעה הרווחת, גם חייל שנפצע במהלך שירותו, אבל שלא תוך כדי מילוי תפקיד, רשאי להגיש תביעה להכרה בזכות נכה אל אגף השיקום במשרד הביטחון, וזאת לפי חוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם, ובלבד שלא התקיים אחד או יותר מהתנאים המוציאים אותו מאחריות אגף השיקום לפי חוק זה. צריך לדעת כי על מנת שיוכל ליהנות מהזכויות שמקנה ההכרה צריך שאחוז הנכות שתקנה לו הוועדה הרפואית של אגף השיקום יהיה 20% או למעלה מכך.


כמו בכל תביעה חשוב להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום, להיעזר בו להגשת התביעה ולניהולה.