ייפוי כוח מתמשך כאלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט

 

 

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן:"החוק") אשר נכנס לתוקף ביום 11.10.2016 ייצר אלטרנטיבה לאנשים אשר רוצים לתכנן את עתידם הרפואי, הכלכלי והאישי ואיפשר להם לערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין אשר הוסמך לכך ועבר הכשרה מתאימה.

 

ייפוי הכוח המתמשך מהווה למעשה אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס לאדם. הכוונה היא שכאשר האדם הינו צלול מחשבה, בריא וכשיר לכל דבר , הוא יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ובייפוי הכוח הוא יכול למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח אשר ידאגו לענייניו הרפואיים, הכספיים, האישיים וכן לכל עניין שיבחר מייפה הכוח (הממנה) ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

 

החידוש בייפוי כוח מתמשך הוא בעצם היכולת של אדם כאשר הוא בריא וכשיר להחליט החלטות לגבי עצמו, להחליט מה הוא ירצה שיעשו מיופי הכוח שלו, כאשר הוא כבר לא יהיה כשיר להחליט החלטות על דעת עצמו. לפני התיקון לחוק , כאשר אדם הפך להיות לא כשיר, אם מפאת מחלה (אלצהיימר, דימנציה וכדומה) ואם מפאת תאונה לא עלינו או בכל מקרה בו האדם לא היה כשיר לדאוג לענייניו בכוחות עצמו, היו צריכים לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה כדי למנות לאותו אדם אפוטרופוס. בית המשפט מינה לאדם אפוטרופוס שידאג לענייניו, בהנחה שהמינוי הינו לטובת האדם שזקוק לאפוטרופוס וזאת מבלי לדעת מהו רצונו האמיתי של האדם ומי באמת היה רוצה האדם למנות כאפוטרופוס עבורו.

 

כיום, החוק מאפשר לכל אדם, גם לאנשים אשר מצבם הרפואי מצויין וגם לאנשים אשר מצבם הרפואי אינו טוב ועשוי להתדרדר בהמשך, לערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין המוסמך לכך ולמנות מיופה/ מיופיי כוח שהם בוחרים ושהם יודעים שיפעלו בדרך הטובה ביותר עבורם. לאדם הממנה את מיופה הכוח יש את השליטה על חייו ועל ההחלטות שהוא רוצה שייושמו כפי שהוא פירט בייפוי הכוח המתמשך.

בעצם ייפוי הכוח המתמשך הופך את מיופה הכוח ל"אפוטרופוס משודרג" שדואג לאדם שמינה אותו, בדיוק כפי שאותו אדם ביקש שידאגו לו, לרכושו ולענייניו הרפואיים כמפורט בייפוי הכוח.

 

ייפוי הכוח המתמשך הוא חשוב לעין ערוך מאחר והוא מייצר וודאות לגבי האדם הממנה , שהוא יודע שבבוא היום, כאשר הוא יהיה לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו, הוא משאיר הוראות מפורטות ומפורשות למיופה/מיופי הכוח , כיצד לנהוג בענייניו הכספיים, הרפואיים והאישיים (לדוגמא יכול לבקש שלא להעביר אותו למוסד סיעודי אלא להשאיר אותו בטיפול ביתי עם מטפלת, יכול לפרט כיצד הוא רוצה שישקיעו את הכספים שלו וכיצד ינהלו את רכושו).

 

החוק קובע מנגנון לפיו מייפה הכוח יכול למנות "אדם מיודע" אשר יקבל גם עותק מייפוי הכוח. האדם המיודע יוכל לקבל דיווח על החלטות ופעולות שביצע מיופה הכוח. באופן זה יוכל האדם המיודע לוודא כי מיופה הכוח עושה את עבודתו נאמנה ופועל עפ"י הוראות ייפוי הכוח. מייפה הכוח יכול גם לקבוע כי מיופה הכוח יצטרך לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

 

ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף כאשר האדם לא יהיה מסוגל להבין בדבר (לא יהיה כשיר לקבל החלטות על דעת עצמו). מייפה הכוח יכול להחליט כי הקביעה שהוא אינו מבין בדבר תהיה אך ורק בהתאם לחוות דעת מומחה (שזוהי ברירת המחדל עפ"י החוק) או באופן אחר , אך לא על דעת מיופה הכוח בלבד כדי להימנע מניגוד עניינים.

 

את ייפוי הכוח המתמשך יש לשלוח גם באופן מקוון (נעשה ע"י עורך הדין אשר מכין את ייפוי הכוח) וגם להגיש פיסית ו/או בדואר רשום במשרדי האפוטרופוס הכללי אשר במקום מגורי הממנה וזאת תוך 14 יום מיום החתימה על ייפוי הכוח. ייפוי כוח מתמשך אשר לא הופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי-לא ייכנס לתוקף (למעט ייפוי כוח רפואי אשר יהיה תקף למשך שנה גם אם לא הופקד).

 

לסיכום-ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי חשוב ביותר המהווה אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט ומאפשר לכל אדם את העצמאות ואת האוטונומיה לבחור בעצמו ולעצמו את האיש ו/או האנשים שאותם הוא ירצה למנות כמיופי כוח עבורו אשר יפעלו עפ"י ההוראות הספציפיות אותם פירט בייפוי הכוח.

 

זהו בעצם כלי משפטי למימוש רצון האדם במלוא מובן המילה וניתן לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך ככל ועולה הצורך בכך.

 

 

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.