עו"ד ברק,
שלום רב,


אתמול קיבלתי מכתב מבית משפט השלום המודיע לי על התייצבותי לדיון בבית המשפט בעניין מסוים שהייתי מעורבת בו (עניין אזרחי ,לא פלילי) האמת, אני יודעת הכול ויכולה לפרט 'ברחל בתך הקטנה' על אודות המקרה, אך אני ממש לא רוצה ללכת לשם, מעולם לא הייתי בבתי המשפט, דבר זה זר לי ובנינו, אני גם חוששת מהמעמד, לא מתאים לי, האם אני חייבת להגיע לבית המשפט? תודה מראש, מיטל, ב"ש.


מיטל, השלום והברכה,


אכן לא כל כך סימפטי לעמוד על דוכן העדים ולהיות מותקף בשאלות ע"י עורכי דן של שני הצדדים הניצים, ובדידי הוא עובדה, עת ייצגתי אישה מהמגזר החסידי-חרדי וכאשר נכנסנו לדיון, קראה לי הלקוחה לצד ושאלה אותי האם היא צריכה לדבר, הסברתי ללקוחה את אשר כבר נאמר לה בטרם הדיון- שבהליך ההוכחות המטרה היא לחקור אותך ובהתאם לכך מתרשם השופט מאמיתות הדברים, דרשה בכל תוקף הפסקה, קיבלנו, וטענה בפניי כי תקבל כל פשרה ,רק שלא תעמוד על דוכן העדים.


עוד מקרה שקרה לי , לקוחה אשר הייתה בהריון מתקדם דרשה את הצדק, וברגע שהתחיל הצד השני לחוקרה , החלה להזיע, לגמגם, להתבלבל, ופשוט איבדה את זה, את מבינה כמובן לאיזה כיוון הלך התיק...


כן, אכן הרגשתך טבעית אך האם חובה עלינו להעיד?


בפקודת הראיות נקבע: "הכול כשרים להעיד בכל משפט..."(למעט חריגים ב.ה)


יתרה מזאת, בית המשפט העליון קבע כי מי שכשר להעיד חייב להעיד, ואף לבית המשפט הוקנתה סמכות לאכוף עניין זה ע"י הוצאת צו להבאת העד, להטיל על העד המתחמק קנס ואם העד מתחמק סדרתי אז נתנה סמכות לבית המשפט אף להטיל מאסר של עד חודש ימים!!!
וכעת לרציונל שעומד בבסיס בדבר, כלום נראה לך שאדם יאבד מהונו ומצדקת דרכו רק בשל חששך להעיד? היכן ערך גילוי האמת אבד?

 

היכן הערבות ההדדית? עדותך בטח יכולה לעזור לו להוציא את האמת לאור ושומה עליך להיות שם נוכח ידיעותיך והעובדה כי היית בסוד העניינים.


כבר אמר כב' הנשיא אהרון ברק " גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת המשפט ובכל חברה, בלעדיו אין.."


ונסיים במשפט העברי בו דנו הפוסקים מה דין עדות? וחלק מהפוסקים טענו כי החובה להעיד נובעת היא מעקרונות אלו : גמילות חסדים מצד העד לבעל הדין, השבת אבידה , ואף לא תעמוד על דם רעך!!!


מיטל, נשמי עמוק, גשי לבית המשפט בתאריך הדיון וזכרי, שכולנו בשר ודם, קרוצי חומר, וכן כן גם השופט - ילוד אישה הוא.


סימוכין: סעיף 73 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984
סעיף 5 לפקודת ביזיון בית המשפט
סעיף 2 לפקודת הראיות(נוסח חדש) התשל"א-1971