הן על פי פקודת הנזיקין והן על פי חוק פקודת הבטיחות בעבודה, המעסיק מחויב ואחראי לספק לעובדים מקום עבודה בטיחותי. על פי פסיקות שניתנו בבית המשפט העליון בנושא זה, נקבעו מספר תנאים אשר המעסיק מחויב לספק לעובדיו בסביבת העבודה.


בין היתר, המעסיק מחויב לספק לעובדים הדרכה מקצועית ובטיחותית לגבי דרך ביצוע העבודה, ולהדגיש את נוהלי הבטיחות שבמסגרת עבודתם. כמו כן הוא נדרש לפקח ולוודא שהעובדים אכן מבצעים את עבודתם תוך שמירה על הוראות הבטיחות.


על המעסיק להתריע בפני העובדים על הסיכונים הבטיחותיים במקום העבודה, וזאת על ידי הצבת שלטי אזהרה באזורים המהווים סכנה בטיחותית וכן על ידי אמצעי בטיחות נוספים. עליו לספק לעובדים כלי עבודה ייעודיים ותקינים, ליצור סביבת עבודה נקייה ממפגעים שעלולים לגרום לפציעות ולספק אמצעי מיגון בטיחותיים בהתאם לאופי העבודה, לרבות כפפות מגן, משקפי מגן ואוזניות.


מלבד זאת, המעסיק נדרש להתאים את היקף העבודה למספר העובדים, וזאת כדי למנוע סיכונים שנובעים מעומס ולחץ בעבודה.


למרות זאת, לא כל העובדים מודעים לזכויותיהם, ופעמים רבות נפצעים בשל עבודה בתנאים מסוכנים.


העובד נפל מגג ביום העבודה הראשון, ויקבל פיצויים בסך חצי מיליון שקלים


מקרה שהגיע זה מכבר למשרדנו: ביום הראשון לעבודה, נשלח עובד לבצע עבודות על גג, מבלי שקיבל הדרכה על נוהלי הבטיחות. הגג השביר התמוטט והעובד אשר נפל מגובה של עשרה מטרים נפצע באורח קשה.


הוא הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי אשר קיבל את תביעתו והכיר בו כנפגע עבודה, ושיעור נכותו המשוקללת נקבע על 48%. בד בבד עם התביעה לביטוח הלאומי, הגיש העובד תביעה כנגד המעסיק. בית המשפט קיבל את התביעה והטיל על המעסיק אשר התרשל לשלם לעובד פיצויים בסך של 500 מאות אלף שקלים.


העובד נפצע עקב שימוש בכלי עבודה לא מתאימים, וקיבל פיצויים מהמעסיק


מקרה נוסף שהגיע למשרדנו: עובד שהועסק כמכונאי מלגזה נשלח על ידי מעסיקו להחליף גלגל במלגזה של אחד הלקוחות. ואולם, מכיוון שאצל הלקוח לא ניתנו לעובד הכלים המתאימים וכוח העזר הנדרש, גלגל המלגזה נשמט מידו ונחת על ידו הימנית. כתוצאה מכך, חלק מאצבעו השלישית נכרת.


אמנם לאחר פציעתו אולץ העובד לחתום על מסמך אשר מצהיר כי המעסיק אינו אחראי לתאונה, אולם לאחר זמן מה ובסיוע משרדנו, הוא הגיש תביעה כנגד המעסיק. בית המשפט קיבל את התביעה על סמך חומר הראיות, וקבע כי על המעסיק מוטלת אחריות לדאוג לבטיחות עובדיו גם מחוץ לשטח המפעל. מכיוון שהתרשל בכך שלא סיפק לעובד כלים תקינים, הוא חויב בתשלום פיצויים בסכום של 250 אלף שקלים.


הלכה פסוקה היא כי מעסיק מחויב בחובת זהירות כפולה כלפי עובדיו, בהנהגת שיטת וסביבת עבודה בטוחה ובפיקוח על העבודה. מעסיקים רבים מתרשלים ואינם מקפידים על אכיפת כללי הבטיחות ועל קיום תנאי עבודה ראויים במקום העבודה, וכופים על העובדים תנאים קשים, שבסופו של דבר גורמים לתאונות קשות ולנזקים כבדים. למרבה הצער, לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר את מצב העובד לקדמותו, אך לכל הפחות אפשר להגיש תביעה כנגד המעסיק בשל התנהלותו הרשלנית, ולקבל פיצוי כספי ראוי בשל הנזק הגופני שנגרם לעובד.


מאת: ענת אשכנזי, עו"ד