הפסקת תקופת זכירות של יחידת דיור עבור מגורי הבןלמעלה