מספר שאלות בנוגע להליך ביצוע פרצלציה בשטח שנרכש בשותפותלמעלה