תחום עיסוק

מנהלים הליך משפטי בגין סכסוך עסקי? צריכים הערכה של אובדן ההכנסות? מחפשים מומחים כלכליים לתביעות משפטיות?

 

חוות דעת כלכלית נדרשת בהליכים משפטיים מסחריים ובתביעות הקשורות לדיני משפחה, עבודה או נזיקין, כמו גם בהליכי גישור או בוררות. חוות הדעת הפיננסית חשובה להכרעה בסכסוכים כלכליים כגון סכסוכים עסקיים, מחלוקות בין שותפים, הערכת שווי חברות וליווי הליכי פירוק וכינוס, כאשר בדרך כלל מדובר בסכומים של מיליוני שקלים, וצריך לקבוע את גובה הנזק הכלכלי, לאמוד את הפגיעה במוניטין ולחשב את הפסדי ההכנסות והרווחים.

 

בתחום דיני הנזיקין יש צורך בחוות דעת כלכלית בתביעות פיצויים מחברות הביטוח, להערכת אובדן הרווחים וחישוב הערך הכלכלי של נזקי הגוף הנכות. בתחום דיני העבודה חוות הדעת תחשב את גובה פיצויי הפיטורין, השעות נוספות והזכויות הסוציאליות הנוספות המגיעות לעובד, ואילו בדיני משפחה יש לבצע חישובים אקטואריים, להעריך את גובה דמי המזונות ולאמוד את איזון המשאבים בין בני הזוג.

 

לפניכם מומחים לייעוץ כלכלי המתמחים בהכנת חוות דעת משפטיות פיננסיות. בחרו מומחים כלכליים לתביעות ופנו ללא התחייבות.