תחום עיסוק

רוצים לבסס טיעון בבית המשפט באמצעות תמלול הקלטות? יש צורך בזימון מתמלל כעד מומחה? זקוקים לשירותי תמלול משפטי?


תמלול משפטי של הקלטות הוא כלי עבודה חשוב לביסוס טענות בהליכים משפטיים, ושירותי התמלול מבוקשים ביותר לאור העובדה שמדובר בראיה כבדת משקל בבתי המשפט. כדי שהתמלול יתקבל כראיה קבילה, חובה לצרף לו חוות דעת מומחה והצהרה על כך שהתמלול התבצע באופן נאמן למקור וניטרלי.


תמלול משפטי יכול להתבצע לגבי שיחה מוקלטת של מי מבעלי הדין או העדים, הקלטה של חקירתם וכל התבטאות אחרת שיכולה להוכיח את הטיעונים.


שירותי תמלול משפטי נפוצים בבתי המשפט לענייני משפחה, בהליכי גירושין למשל, וגם בנושאים משפחתיים אחרים כגון הקלטת צוואה בנוכחות עורך דין ולאחר מכן תמלולה.


סוגי ההקלטות הדורשים תמלול משפטי הם רבים וכוללים קלטות אודיו ווידאו, הקלטות מטלפונים סלולריים ומכשירים דיגיטליים אחרים של שיחות שבוצעו בזמן אמת, ראיונות, חקירות ודיונים.


לפניכם נותני שירות לתמלול משפטי של הקלטות להצגה כראיה בבית המשפט. בחרו מתמללים והגישו פנייה ללא התחייבות.