בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בניה שהגישה נציגות בית משותף נגד הקבלן שבנה את הבניין לאחר שהתגלו בבניין ליקויי בניה שכללו התפוררות חיפוי האבן של המבנה. השופט קבע כי למרות פניות חוזרות ונשנות של נציגות הבניין אל הקבלן, הוא ביצע בו תיקונים שטחיים בלבד והתנער מאחריותו לבצע תיקון יסודי כנדרש ממנו במהלך תקופת הבדק.


על כן, השופט קבע כי הקבלן מיצה את זכות התיקון שלו בבניין ולכן חייב אותו בתשלום פיצויים לדיירי הבניין בסך של 313,140 שקלים ובתשלום שכר טרחת עורך דינם של הדיירים והוצאות משפט.


עם אכלוס הבניין חיפוי האבן החיצוני החל להתפורר


לפי גרסת נציגות הבית המשותף, בשנת 2011 עם תחילת אכלוס הבניין על ידי הדיירים, הם החלו לסבול מליקויי בניה ובעיות חוזרות ונשנות שמקורן בהתפוררות של אבני חיפוי חיצוני של המבנה אשר חייבה את החלפתן. הנציגות טענה כי למרות פניותיהם החוזרות והנשנות לקבלן לתקן את הליקויים, הוא הסתפק בביצוע תיקונים שטחיים ותו לא.


עוד נטען כי מומחה מטעמם בנושא חיפוי אבן וקירות הסיק כי האבן ששימשה את הקבלן לחיפוי אינה מתאימה לדרישות התקן בבנייה בסביבה ימית כמעט בכל הקריטריונים שנבדקו. עוד צוין כי המומחה הבהיר כי לנוכח מצב החיפוי בבניין יש צורך בטיפול מסיבי באבנים או בהחלפת חלק משמעותי מהן.


הקבלן טען כי בנה את הבניין בהתאם לתקן המחייב לבניה בסביבה ימית


מנגד, הקבלן טען כי ביצע תיקונים ביחס למרבית הליקויים ועמד על זכותו להמשיך ולבצע תיקונים ביחס לליקויים ככל שיש בהם ממש. עוד נטען כי בניית המבנה עומדת בתקן המחייב לבניה בסביבה ימית ובוצעה בצורה מקצועית התואמת את התקנים החלים על חיפוי אבן בכלל ובסביבה ימית בפרט.


הקבלן הוסיף וטען כי התעורר בליבו חשד שנציגות הבניין נטלה דגימות מאיזור ספציפי בבניין שבו קיימת התפוררות של החיפוי כדי ליצור מצג שלפיו מצבו של כל החיפוי במבנה מחייב החלפה ולא כך הם הדברים בפועל. לפי גרסת הקבלן, הימצאות של התפוררות מקומית באבנים היא טבעית ואין בה כדי להוכיח שלא מדובר באבן המותאמת לסביבה ימית. לטענתו מדובר בליקויים נקודתיים ומקומיים שיטופלו על ידו, אינם מחייבים את פירוק כלל החיפוי בבניין ואינם מהווים סכנה בטיחותית.


הקבלן שלח הודעת צד ג' לספק אבני החיפוי וטען כי הוא אחראי לפגמים


כמו כן, הקבלן שלח הודעת צד ג' לספק אבני החיפוי ובמסגרתה טען כי הספק אחראי להתפוררות האבנים כיוון שהוא סיפק את האבנים שבמחלוקת לפרויקט הבניה.


הספק טען כי לא ידע על השימוש המיועד באבנים שהוזמנו ממנו, ולכן אין להטיל עליו אחריות בגין הליקויים הנטענים. עוד נטען כי במשך תקופה של מעל שבע שנים, הקבלן לא פנה אליו בכל טענה ביחס לליקויים הקשורים לטיב האבנים שסופקו לו.


מומחה מטעם בית המשפט קבע כי יש להחליף חלק מהאבנים ולבצע טיפול מונע התפוררות


בית המשפט מינה מומחה מטעמו כדי שייבחן את חיפוי האבן של הבניין. המומחה קבע כי בתוך אבני החיפוי קיימת שכבה רגישה למים, אשר בעקבות בלייה טבעית מתנפחת במשך הזמן עקב מגע עם מים וגורמת להתפוררות של פני האבן. על כן המומחה קבע כי נוסף על החלפת חלק מהאבנים יש לבצע לחיפוי טיפול מונע התפוררות, תוך מתן אחריות לתקופה של 10 שנים על ידי הקבלן המבצע. המומחה העריך את עלות התיקונים בסך כולל של 283,140 שקלים.


השופט ציין כי לנוכח התעקשות הקבלן שלא להכיר בחומרת הליקוי והיקפו במשך השנים, אין מקום להטיל עליו את ביצוע התיקון. על כן נקבע כי סירוב הקבלן להכיר בקיומם של הפגמים תוך התחמקות מאחריות שוללת ממנו את זכותו לבצע את התיקונים במבנה. לפיכך נפסק כי הקבלן ישלם לנציגות הבית המשותף סך של 283,140 שקלים עבור תיקון הליקויים בחיפוי הבניין.


ספק אבני החיפוי לא הוכיח שבדק אותן כראוי לפני שסיפק אותן לקבלן


בסוגיית אחריותו של ספק אבני החיפוי נקבע כי הוא סיפק אבני חיפוי לפרויקט הבנייה ולא הוכיח כי בדק אותן כראוי לפני האספקה ולכן הוא חויב לשאת באחריות לליקויים במשותף עם הקבלן.


השופט פסק כי התנהלות הקבלן שללה מהדיירים את האפשרות לבצע בעצמם את התיקון וגרמה להם לעוגמת נפש. על כן נקבע כי הקבלן ישלם לנציגות הבית המשותף סך של 30 אלף שקלים עבור עוגמת נפש.


בסופו של דבר נקבע כי הקבלן ישלם לנציגות הבית המשותף סך כולל של 313,140 שקלים עבור עלות התיקונים ועוגמת הנפש שנגרמה לדיירים, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 30 אלף שקלים והוצאות משפט.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


כמו כן הוחלט כי ספק אבני החיפוי ישלם לקבלן סך של 141,570 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 12 אלף שקלים.


תא (ת"א) 22432-11-17