חוק המכר מגדיר מהם ליקויי בנייה, וקובע כי מדובר בהבדלים הקיימים בין מצב הנכס שנמכר בפועל לבין מה שהובטח לרוכשי הנכס במסגרת חוזה המכר. ליקויי בנייה הם למעשה כשלים או פגמים שנוצרו במבנים כמו דירות מגורים, בניינים או בתים. הליקויים עלולים להתקיים בשלד, בביצוע בפועל של תוכניות הבנייה, באיטום, בצנרת, בגימור ועוד, ועלולים לפגוע בערכו של הנכס ולהוות סכנה בטיחותית של ממש לדיירים.


ליקויי הבנייה עלולים להיגרם עקב עבודה רשלנית של החברה הקבלנית שביצעה את עבודות הבנייה, עקב שימוש בחומרי גלם לא תקינים או בשל טעויות. כאשר קיימים פערים בין תקנות הבנייה, תקני הבטיחות, המפרט או חוזה המכר לבין התוצאה בפועל - מדובר בליקויי בנייה המהווים עילה להגשת תביעה.


תביעה בגין ליקויי בנייה ונזקי רטיבות: האם ניתן לתבוע פיצויים גם בגין עוגמת נפש?


כאשר מדובר בדירה חדשה מקבלן, כדאי לבצע בדק בית לפני שעוברים אל הדירה, וזאת כדי לגלות אם קיימים ליקויי בנייה עוד לפני שמתגוררים בפועל בנכס. ואולם, פעמים רבות מתגלים ליקויי הבנייה רק לאחר מכן, ובייחוד כאשר מדובר בליקויי רטיבות אשר מתגלים רק לאחר שהנזק כבר הצטבר.


את התביעה לפיצויים כנגד הקבלן ניתן להגיש בתוך פרק זמן של שלוש שנים מסיום תקופת הבדק, שבה לקבלן עדיין יש אפשרות לתקן את הליקויים.


בדרך כלל כאשר מוגשת תביעה בגין ליקויי בנייה, תובעים פיצויים בגין ראשי נזק שונים, ובין היתר בשל ירידת הערך של הנכס, פיצויים עבור עיכוב במסירת הדירה, החזר הוצאות עבור דיור חלופי שנדרש לצורך ביצוע התיקונים, וכן עבור עוגמת הנפש שנגרמה לרוכשי הדירה בעקבות התנהלותו של הקבלן.


חברת בנייה תפצה רוכשי פנטהאוז עקב ליקויי רטיבות בסכום של כ-300 אלף שקלים


כיצד מחושב סכום הפיצויים כאשר ליקויי רטיבות גרמו לעוגמת נפש מרובה לדיירים, אשר נאלצו להתגורר בדיור חלופי במשך כחודשיים?
לאחרונה התקבלה בבית משפט השלום בתל אביב תביעתם של רוכשי דירת פנטהאוז בפתח תקווה. בית המשפט קבע כי הליקויים בדירה החדשה גרמו לעוגמת נפש ולהוצאות מרובות עבור הדיור החלופי, ועל כן הטיל על חברת הבנייה לפצות אותם ולשאת בהוצאות המשפט בסכום כולל של כ-300 אלף שקלים.


מסירת הדירה לרוכשים התבצעה כשלוש שנים לאחר שחתמו על חוזה המכר עם חברת הבנייה. כעבור שנה דרשו הרוכשים מהחברה לתקן פגמים שונים שגילו בנכס, ובין היתר עקב רטיבות בריצוף אשר גרמה נזק לאריחים. החברה אכן ביצעה תיקונים אשר חייבו את הדיירים למצוא דיור חלופי לתקופה לא מבוטלת של שבעה שבועות, אך ליקויי הרטיבות לא נפתרו.


הרוכשים הגישו תביעה כנגד החברה בטענה שעבודתה הרשלנית הובילה לליקויי הרטיבות שפגעו באריחים. ואולם, החברה טענה להגנתה כי לא ניתנה לה הזדמנות שנייה לבצע את התיקונים הנדרשים וכי מכל מקום כלל לא הוכחו ליקויי הרטיבות בריצוף.


בשל ההבדלים בין חוות הדעת שהוצגו על ידי הצדדים, מונה מומחה שלישי מטעם בית המשפט אשר על פי חוות דעתו, הליקויים נגרמו עקב אי ביצוע איטום והתקנה לקויה של הריצוף.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


השופטת קיבלה את חוות דעתו, והחליטה לקבל את התביעה. חברת הבנייה חויבה לשלם סכום של כ-185 אלף שקלים עבור ליקויי הבנייה, 25 אל שקלים בגין עוגמת הנפש וכ-18 אלף שקלים נוספים בגין ההוצאות עבור הדיור החלופי. כמו כן חויבה החברה לשאת בהוצאות המשפט לרבות שכר טרחה למומחים ולעורכי הדין בסכום של 75 אלף שקלים.


ת"א 12680-01-13