בית משפט השלום ברמלה עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לגבר שהורשע לאחר שמיעת ראיות בביצוע עבירות איומים, תקיפת עובד ציבור ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בתאריך 20.12.16 האיש הגיע לסניף קופת חולים, נכנס לחדר שבו שהתה הרופאה וביקש ממנה הפניה לחדר מיון. לאחר שהרופאה ביקשה מהגבר לצאת מהחדר, הוא יצא והחל לאיים על חייה ועל רכושה.

 

בהמשך, הרופאה יצאה מהחדר שבו הייתה, נכנסה לחדר אחר בסניף קופת החולים וביקשה מהגבר שייכנס עימה לחדר.


גבר תקף רופאה באמצעות כיסא


האיש חזר על בקשתו לקבל הפניה לחדר מיון והחל לגדף את הרופאה ולאיים עליה כי ישרוף אותה ואת רכבה. בהמשך, האיש אף הרים כיסא שהיה בחדר לכיוון הרופאה, פגע באמצעותו בידה השמאלית ויצא מהחדר.


התביעה טענה כי כתוצאה מהתקיפה נגרם לרופאה נזק ברקמות הרכות כאשר הרופאה אף העידה בבית משפט כי נגרמה לה נכות קבועה ביד עקב התקיפה וכי המוסד לביטוח לאומי קבע לה נכות בשיעור של 24%. עם זאת, השופט ציין כי הרופאה לא הביאה כל ראיה אובייקטיבית וחיצונית שיכולה לאשש את עדותה. השופט הוסיף כי בא כוחה של הרופאה הגיש על דעת עצמו שתי חוות דעת רפואיות שהוכנו בעניינה.


חוות דעת בתחום הפסיכיאטרי קבעה שבעקבות התקיפה נגרמה לרופאה נכות קבועה בתחום הפסיכיאטרי בשיעור של 30% ואילו חוות דעת בתחום האורתופדי קבעה כי התקיפה גרמה לרופאה נכות קבועה ביד שמאל בשיעור של 25% עקב שיתוק עצבי.


השופט התעלם משתי חוות הדעת הרפואיות


השופט הבהיר כי לא זו הדרך שבה מוגשות ראיות לבית המשפט ולכן החליט להתעלם משתי חוות הדעת שהוגשו כאמור. השופט דחה את בקשת התביעה להגיש את חוות הדעת האורתופדית והפסיכיאטרית ואת האישור של המוסד לביטוח לאומי אודות נכותה הקבועה של הרופאה כראיות לעונש. השופט ציין כי התביעה לא הגישה בשום שלב של המשפט בקשה לתיקון כתב אישום למרות שידעה על קיומן של חוות הדעת הרלבנטיות ועל קביעת הנכות במוסד לביטוח לאומי.


השופט המשיך למתוח ביקורת על התביעה וציין כי היא לא הגישה בשום שלב בקשה לתיקון רשימת עדים על ידי הוספת הרופאים שהכינו את חוות הדעת ונציג המוסד לביטוח לאומי לרשימת העדים במשפט. לכן, נקבע כי התביעה אינה רשאית להגיש ראיות נוספות.


התביעה טענה כי יש מקום להשית על האיש עונש מאסר בפועל למשך תקופה משמעותית, בעוד ההגנה טענה כי יש להסתפק במעצר שירוצה באמצעות עבודות שירות.


החמרה בענישה כלפי מבצעי עבירות אלימות נגד רופאים


השופט ציין כי במקרה זה קיימים שני ערכים מוגנים שנפגעו מהעבירות שביצע הגבר. השופט הוסיף כי יש מקום לייחס חומרה מיוחדת לעבירות אלימות בשל פגיעתן האנושה בזכותו של אדם לשלמות הגוף, לכבוד ולביטחון. השופט הוסיף כי יש להתייחס בחומרה יתרה לעבירות אלימות אשר בוצעו נגד רופאים וצוותי רפואה במהלך מילוי תפקידם בשל הצורך החברתי להגן עליהם ממעשי אלימות של מטופלים ובני משפחותיהם.


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי מתחם העונש ההולם עבור הגבר נע בין 16 ועד ל-36 חודשי מאסר בפועל בתוספת פיצויים לרופאה, קנס כספי ומאסר מותנה. השופט הבהיר כי במקרה זה הוא לא התרשם שישנן נסיבות מיוחדות שמצדיקות חריגה ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום.


שלוש הרשעות בעבירות רכוש ועבירת הפרת הוראה חוקית


כדי לקבוע את העונש המתאים לגבר בתוך מתחם העונש ההולם, השופט בחן את נסיבות חייו של האיש ואת עדויותיהם של עדי האופי שהעידו לטובתו. אשת דודו של האיש העידה כי הוא האח האחרון מבין האחים אשר נותר בבית עם אימו החולה והוא מטפל בה במסירות רבה. העד השני היה מעסיקו של האיש אשר ציין את מוסר העבודה הגבוה של האיש ואת מסירותו בכל הקשור לטיפול באימו.

 

גיסו של האיש העיד כי הוא משמש כדמות מלכדת עבור בני המשפחה ומצוי עימם בקשר קרוב. מנגד, השופט התייחס לעברו הפלילי של האיש שכולל שלוש הרשעות בעבירות רכוש בתחום הרכב ובעבירה של הפרת הוראה חוקית.


בסופו של דבר השופט החליט להשית על האיש 22 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר מותנה בכך שבמשך שלוש שנים ממועד שחרורו האיש לא יבצע כל עבירת אלימות, תשלום פיצוי בסך של 20 אלף שקלים לקורבן העבירה וקנס בסך של 7,000 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


השופט ציין בסוף גזר הדין כי אילו היה מוכח בפניו בדרך המקובלת שאכן נגרמה לרופאה נכות קבועה, מן הראוי היה להשית על הגבר עונש כפול מהעונש שהוטל עליו בפועל.


תפ (רמ') 57609-12-16