לאחרונה, בית משפט השלום בתל אביב יפו קיבל תביעת נזיקין בעקבות תאונת דרכים בין אופנוע ורכב בצומת מרכזי בבני ברק. מכיוון שהרכב לא נתן זכות קדימה לאופנוע בפנייה שמאלה ורוכב האופנוע נסע  בלי רישיון ובלי ביטוח רכב, הוגשו כנגד שניהם כתבי אישום בגין עבירות התנועה שביצעו. לאחר הרשעתם בדין, הגיש רוכב האופנוע תביעת נזיקין נגד נהג הרכב על הפגיעות הגופניות שנגרמו לו בתאונה.


ביום האירוע, נהג הרכב עמד בצומת והחל לפנות שמאלה תוך שהוא חוצה קו הפרדה רצוף, כאשר רוכב האופנוע שהגיח מולו התנגש בו חזיתית. כתוצאה מהתאונה האופנוען הוטח בכביש ונגרם לו שבר בברך השמאלית. לטענת מומחה בתחום האורתופדיה מטעמו, בעקבות השבר נותרה לאופנוען נכות בשיעור של 19%.


בתגובה לכך, נהג הרכב הגיש חוות דעת של מומחה שלפיה לאופנוען לא קיימת נכות בשיעור של יותר מ-4%. לאור הפערים בין חוות הדעת השונות, בית המשפט מינה מומחה מטעמו והוא קבע שנכותו של רוכב האופנוע היא בשיעור של 14.5% בגין השבר בברך שמאל.


האם נהג הרכב אחראי לשלם פיצויים לרוכב האופנוע שנפגע בתאונה?


בפתח כתב ההגנה שהגיש נהג הרכב, הוא טען בפני בית המשפט שהודאתו בכתב האישום בגין עבירות התנועה הייתה כחלק מעסקת טיעון. לדבריו, הוא לא הגורם שאשם בתאונה ולכן אין הוא מחויב לשלם פיצויים על נזקי הגוף של רוכב האופנוע. הוא הסביר שהעדיף בכתב האישום להודות במיוחס לו במקום להיגרר לתהליך משפטי ארוך, גם אם הדבר אומר שייאלץ לשאת בעונש אף על פי שאינו אשם בגרימת התאונה.


למרות זאת, השופטת קבעה כי פסק הדין שבו הורשע נהג הרכב באי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול הוא ראיה במשפט הנזיקין, וכי לפי פקודת הראיות היא יכולה לעשות שימוש בהרשעה כעובדה מוגמרת. לפיכך, היא קבעה שאף על פי טענותיו של הנהג לחוסר אשמה ולהודאה מתוך הסכמה לעסקת טיעון, הוא יוגדר כאשם במקרה על סמך הרשעתו בפסק הדין הפלילי, ומשכך הוא מחויב לפצות את רוכב האופנוע על הנזקים שנגרמו לו בתאונה.


נהג הרכב ציין כי רוכב האופנוע הורשע בעבירות חמורות יותר משלו, נהיגה ללא רישיון וללא כיסוי ביטוחי, ולכן יש לראות בכך גורם השפעה ישיר על התרחשות התאונה. לטענתו, רוכב האופנוע נהג בחוסר זהירות ובמהירות מופרזת, כך שיש לייחס לו אשם תורם לנזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה.


אישה שנכחה בזירת האירוע העידה כי נהג האופנוע כמעט דרס הולכי רגל טרם התנגש ברכב


לפי ההגדרה המשפטית, ייחוס של אשם תורם לאדם שתבע אחר לפי פקודת הנזיקין יוביל בהכרח להפחתה מסכום הפיצויים שייפסק לטובתו, זאת מכיוון שהתאונה שבגינה נגרמו לו נזקי הגוף התרחשה גם באשמתו. כדי לבחון את טענתו של נהג הרכב שלפיה האופנוען נהג בחוסר זהירות ובמהירות מופרזת, זומנה לבית המשפט אישה שנכחה בזירת האירוע והייתה עדת ראיה לתאונה.


על פי גרסתו של האופנוען, הוא נסע במהירות של 40 קמ"ש שהייתה המהירות המירבית המותרת בחוק באותה דרך. למרות זאת, עדת הראיה סיפרה בבית המשפט שרוכב האופנוע נסע במהירות מופרזת כך שכמעט דרס הולכי רגל שעמדו לחצות את הכביש. האישה, עובדת בחנות באזור הצומת, עמדה בזמן האירוע בפתח החנות ודיברה עם לקוחה. תוך כדי כך שמעה אישה צורחת ולאחר מכן ראתה את ההתנגשות החזיתית בין האופנוע ובין הרכב.


היא סיפרה כי האופנוע נסע במהירות מופרזת בטרם התנגש ברכב, וכמעט דרס אישה שניסתה לחצות את הכביש במעבר חציה עם עגלה וילד קטן. למרות עדותה, נטען כי מכיוון שלא החזיקה ברישיון נהיגה בעצמה ולא נהגה ברכב מעולם, לא ניתן לקבל את טענתה שהאופנוע נהג במהירות מופרזת מכיוון שאינה יודעת לאמוד מהירות של רכב. עם זאת, לפי עדת הראיה היו אנשים נוספים ברחוב שצעקו לעברו של האופנוען שייזהר כיוון שכמעט דרס הולכי רגל במעבר החציה.


השופטת חייבה את נהג הרכב לשלם לרוכב האופנוע פיצויים בסך 427 אלף שקלים


האופנוען הכחיש את הטענות שהועלו נגדו בעדותה של האישה, והסביר כי נסע במהירות חוקית ולא עצר לפני מעבר החציה משום שלא ראה בקרבתו שום אנשים. בתגובה לשאלות השופטת, רוכב האופנוע הודה כי גם המהירות שבה נסע לטענתו, ושהייתה לכאורה מותרת על פי חוק, לא התאימה לקרבת צומת ומעבר חציה ולכן היוותה סיכון למשתמשי הדרך.


זאת ועוד, בוחן תנועה שהגיש את חוות דעתו לבית המשפט טען כי אם רוכב האופנוע נסע במהירות שבה טען, כל תנאי הדרך היו מאפשרים לו לבלום לפני ההתנגשות עם הרכב. השופטת קיבלה את חוות הדעת והסיקה שמהירות נסיעת האופנוע הייתה גבוהה ממה שטען הרוכב, ושאם היה נוהג במהירות המותרת ייתכן שהתאונה לא הייתה מתרחשת. לפיכך, השופטת קבעה כי רוכב האופנוע נושא באחריות חלקית להתרחשות התאונה, וייחסה לו אשם תורם בשיעור של 20%.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת אופנוע | אופניים חשמליים | קורקינט חשמלי


לאחר חישוב רכיבי הנזק, ביניהם הפסדי שכר, עזרת הזולת, הוצאות רפואיות וכאב וסבל, נקבע כי סכום הפיצויים לטובת רוכב האופנוע הוא 478 אלף שקלים. לאחר ניכוי של 20% אשם תורם, סך הפיצויים שנדרש נהג הרכב לשלם לאופנוען היה 472 אלף שקלים, כולל שכר טרחת עורך דין.

 


ת"א 22989-07-15