בימים אלו המדינה עדיין בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אשר החלה ב-7.10.2023 בשורה של אירועי טרור רצחניים והפגזה מסיבית של יישובים רבים. מימדי האסון עדיין לא התבררו, ואזרחים רבים נרצחו, נפצעו, נחטפו או מוגדרים כנעדרים.


במהלך ימי הלחימה נגרם גם נזק רב לרכוש, למבנים, לחפצים ולכלי רכב בתוך שטח המדינה. אנשים רבים נמצאים במצב של חשש וחוסר ודאות ומודאגים לביטחונם האישי ולביטחון יקיריהם. מלבד זאת עולות שאלות רבות לגבי רכוש שנפגע, והנזקים הישירים שנגרמו לבתים ולבתי עסק. במדריך זה ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ לגבי זכויות ופיצויים בעקבות נזקי רכוש בשל המצב הביטחוני.


מי זכאי לקבל פיצויים בעקבות פגיעה ברכוש כתוצאה מהמלחמה?


על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, אשר עוסק בפיצויים עבור נזקים שנגרמו בעקבות מלחמה, כל אדם שרכושו ניזוק בעקבות פעולות איבה, מלחמה וטרור בתוך שטח ישראל, זכאי לפיצויים מהמדינה עבור הנזקים שנגרמו. חשוב לדעת שלא מדובר על תכשיטים או כסף מזומן, אלא בעיקר על מבנים, חפצים וכלי רכב שניזוקו.


איך מקבלים פיצויים במקרה של פגיעה בבית המגורים?


המדינה משלמת פיצויים עבור פגיעות שנגרמו למבנים ולבתי מגורים, במטרה לתקן את הנזק ולהשיב את המצב לקדמותו במהירות האפשרית. גובה הפיצויים נקבע בהתאם להערכה שמאית לשיקום הנזקים שמבצעים עובדי קרן הפיצויים ואנשי מקצוע כגון מהנדסים, שמאי רכוש, שרברבים וזגגים, לאחר ביקורם בנכס שנפגע.


אף על פי ששיפוץ המבנה יתבצע על פי בחירתם של בעלי הנכסים לגבי אנשי המקצוע, חשוב לדעת כי לפני שמתחילים בתיקון הנזקים, יש לקבל לכך אישור מראש. כמו כן, יש לתאם מראש עם שמאי מטעם קרן הפיצויים לפני שמפנים חפצים או ציוד המצויים במבנה או בשטח הבית.


כדאי להודיע לרשות המסים באופן עצמאי על נזק למבנה, אף על פי שמתבצעים ביקורים יזומים במבנים הפגועים מטעם עובדי קרן הפיצויים, בהתאם להנחיות הביטחוניות. יש אפשרות להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים ישירים באופן מקוון.


לאילו פיצויים זכאים אנשים שביתם נהרס באופן מוחלט, והם נאלצו להתפנות ממנו?


המדינה והרשויות המקומיות דואגות לפנות אזרחים שביתם ניזוק למלונות או למקומות אירוח אחרים. כמו כן, תושבי עוטף עזה המתגוררים עד טווח של שבעה ק"מ מרצועת עזה ונאלצו להתפנות מביתם זכאים לקבל מענק כספי מהמדינה המיועד לסיוע ראשוני.


כל אחד מתושבי עוטף עזה שפונו זכאי לקבל מענק בסכום של 1,000 שקלים, ומשפחות הכוללות ילדים עד גיל 18 זכאיות למענק עד סכום מקסימלי של 5,000 שקלים. לצורך קבלת הסיוע הכספי הראשוני מתבקשים המפונים להגיש בקשה באופן מקוון. אחרי שהבקשה תאושר, המענק יתקבל בתוך שלושה ימים.


האם ניתן לקבל פיצויים עבור חפצים ורכוש שנמצאו בתוך המבנה ונגרם להם נזק?


בעלי רכוש וחפצים שהיו במבנה וניזוקו בעקבות הלחימה זכאים לפיצויים, בהתאם לעלות תיקונם. אם לא ניתן לתקנם בהתאם לקביעת מנהל מס רכוש, יינתן פיצוי עבור רכישת חפץ ביתי דומה או זהה. רשות המסים קבעה מחירון מיוחד לחפצי בית, אשר לפיו נקבע סכום הפיצויים ותלוי גם במספר הנפשות במשפחה.


מהם הפיצויים האפשריים לנזקים שנגרמו לבתי עסק ולתכולתם?


בעלי עסקים שמבניהם נפגעו, או שהציוד והתכולה שהיו בהם ניזוקו, זכאים לפיצויים מהמדינה. כדי לקבל את הפיצויים, יש להוכיח בעלות על הציוד שנהרס. סכום הפיצויים עבור ציוד ומלאי נקבע בהתאם לשווי עלות הציוד לפני שנגרם לו נזק.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעת ביטוח


לצורך קבלת הפיצויים, יש להגיש תביעה באופן מקוון או באמצעות פנייה למוקד רשות המסים. לצורך הוכחת הנזקים יש להוסיף לתביעה רשימה של מלוא הציוד והמלאי שניזוקו, אישורים על ניכוי מס במקור, דוחות כספיים או מסמכים אחרים אשר יכולים להוכיח את הבעלות על הציוד, ואישור בנקאי על חשבון הבנק שבו מנוהל החשבון העסקי. חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל פיצויים עבור כסף מזומן או צ'קים שניזוקו בעקבות המצב הביטחוני.


האם אנשים אשר רכבם נפגע בעקבות מלחמת חרבות ברזל זכאים לפיצוי?


המדינה מפצה בעלי רכבים שניזוקו בעקבות פעולות איבה. לצורך קבלת הפיצויים, יש לדאוג כי עובדי מחלקת הפיצויים יבצעו הערכה של הנזק. לאחר אישור שמאי של מחלקת הפיצויים, ניתן לתקן את כלי הרכב באופן מיידי בכל מוסך שבו יבחרו בעלי הרכבים.