על הטקטיקה הרצויה בהופעה בפני ועדה רפואית ניתן לכתב רבות. ידוע הוא כי ועדה רפואית בביטוח לאומי או של קרן פנסיה או של ניידות קובעת לשבט או לחסד את זכויותיו של החולה. אין להתעלם מן העובדה כי בוועדות יושבים אנשים בשר ודם הנבדלים אחד מהשני בהתנהגותם כלפי הנבדק. יש נחמדים יותר ומסבירי פנים ויש חמורי סבר וקשוחים, אלה וגם אלה, עלולים להטעות שכן לא ניתן לצפות את החלטותיהם ביחס לאחוזי הנכות שיפסקו ואין לטעות בחיוכים או במילות נימוס שימטירו עליכם החולים.

לוועדה רפואית יש להיערך ולהתכונן כמו למבחן קשה וחשוב ויש לעשות הכל כדי לשכנע את רופאי הוועדה בחומרת מצבכם. יש לשמור על כללים בסיסיים חשובים ביותר והם:

- אין להרבות בדיבורים אלא אם כן נשאלתם ע"י הוועדה


- יש להצטייד מראש במסמכים חשובים ובתרופות אותם הינכם נוטלים.


- כמו כן יש לבוא מראש עם צילומים ובדיקות הדמיה מעודכנות.


- הואיל וחברי הוועדה מתאימים עניינים שברפואה לתקנות משפטיות, חובה ויש להתאמץ ולהשתדל כמעט בכל
מחיר לדאוג לעורך-דין מלווה המומחה בתחום הביטוח הלאומי.במקרים רבים הוכח כי ע"י במסרים בודדים והצגת העובדות אל מול התקנות בצורה נכונה מצד עורך הדין, די בכך כדי להקנות את מירב אחוזי הנכות לחולה. יש לזכור שלא מדובר במדע מדוייק ולכן לעורך הדין הבקיא והמנוסה בתקנות הביטוח הלאומי ובעניינים שברפואה, יש משקל מכריע בהשגת הזכויות. כל הדרכה שהחולה יתודרך, שתהיה טובה ככל שתהיה, אינה משתווה ולו במעט לעורך-דין מיומן המופיע בפני הוועדה עם החולה.

 

כמו כן, אין להתעלם מאופן מילוי הטפסים המקדימים והתשובות של ההבחנה בין עיקר וטפל בהצגת הדברים הן על גבי הניירת והן בפני הוועדה. כל זאת יעשה עו"ד מיומן באופן המיטבי לטובת לקוחו.

יש עוד לזכור כי הזמן העומד בפני הנבדק ע"י הוועדה הוא דקות ספורות ולא יותר. אין זמן לא למשחקים ולא לסיפורים. יש להיות חד כתער וברור כשמש ולהציג הדברים באופן לוגי ותוך סינכרון מלא עם חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו.

דוד סער, עו"ד


עודכן ב: 06/10/2016