ישנן מספר מחלות שונות הקשורות למערכת העיכול כגון: כיב קיבה.

המחלה מופיעה, בדרך כלל, על רקע הפרשה מוגברת של מיצי קיבה בשל לחץ או מתח נפשי.

במספר פסקי דין נקבע כי מחלת כיב קיבה הינה מחלה קונסטיטוציונאלית שלא ברור בדיוק מה הגורם לפריצתה.

כך למשל בפסק דין של דדשוב נ' קצין תגמולים קבע בית המשפט כי הכיב פרץ לראשונה במהלך השירות הצבאי ומשום כך הוחלה ההלכה כי מחלה קונסטיטוציונלית שפרצה לראשונה במהלך השירות רואים אותה כאילו נגרמה ע"י השרות הצבאי בפסקי דין, לשם הבהרה מחלה קונסטיטוציונאלית היא מחלה המקננת, רדומה, נסתרת בגופו של האדם כנטייתו הגנטית. יכול שתתפרץ ויכול שתישאר רדומה עד לסוף חייו של האדם.

בפסק דין בענין שלמה ישי הוכר החייל כנכה ונקבע כי מחלתו הוחמרה ע"י השירות הצבאי וזאת בהסתמך על שני ארועים חריגים שקרו והם ליל הגילשונים ותאונת דרכים.

בענין אחר קבע בית המשפט המחוזי כי הקשר הסיבתי בין פריצתה של מחלת הכיב והשירות הצבאי מוכר בפסיקת בתי המשפט במשך שנים מאחר והחייל מסר בעדותו בדבר המתח הנפשי שהיה שרוי בו הרי שיש לקבוע כי נסיבות חיצוניות הם שגרמו לפריצת המחלה ולכן הכיר בית המשפט בתביעתו של החייל.

לאחרונה קבע בית המשפט העליון בו דן בית המשפט בשאלת הקשר בין לחץ נפשי להופעת המחלה ושם הוחזר התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שיכריע בשאלת קיומה של אסכולה רפואית הקושרת לחץ נפשי למחלה.

לסיכום: על מנת להוכיח כי מחלת כיב הקיבה נגרמה עקב השירות הצבאי, יש להוכיח, בין היתר, כי תנאי השירות היו תנאים לא קלים אשר היה בהם מתח ולחץ חריגים בגינם ניתן לקשור בין תנאי השירות הקשים לבין פריצתה של המחלה.

בנוסף ולאור פסק הדין של בית המשפט העליון יש להוכיח קיומה של אסכולה רפואית, דהיינו על החייל/שוטר להמציא חוות דעת רפואית אשר קושרת קשר חד משמעי בין תנאי השרות לבין פריצתה של המחלה.

עודכן ב: 25/07/2013