עו"ד הלוי,
שלום רב,


אני בעל עסק באופקים ולאחרונה הגיעה לעסק שלי סחורה פגומה (עלות הסחורה כ-80,000 ₪ ), אמרתי לספק שייקח את הסחורה אך הוא לא רצה ובבור שלא יכולתי למכור אותה, אתמול שליח הגיע אלי ומסר לי כתב תביעה ע"ס 102,000 ₪!! ובית המשפט המוסמך הוא בדימונה, וואלק יופי, גם עבד עלי וגם גורר אותי לדימונה, זכותו? תודה מראש שלום.ר. אופקים.


שלום, שלום.


ניכר משאלתך שאינך בשלום וקבלת כתב תביעה מוכל מן וסוג בוודאי על הסך שציינת בשאלתך –לא נותן לנו שלום ואפילו לא שלווה.
וכעת לגופו של עניין, הנה לפנינו סוגיה מהתחום האזרחי מסחרי, אכן בתי המשפט המוסמכים הם בתי המשפט שעוסקים בדין האזרחי.
נוכח גובה סך התביעה הסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום.


ומה עם דימונה? אכן עיר ואם בישראל ברם רחוקה קמעה, האם ישנה אפשרות להגיש תביעה היכן שרוצים? הבא ננתח ביחד:


תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מכתיבה בדרך כלל את השיקולים ביחס לסמכות השיפוט המקומית. המחוזות בהם ניתן להגיש תובענה הינם אחד מהבאים, לבחירת התובע:


1. מקום מגוריו או עסקו של הנתבע,


2. מקום יצירת ההתחייבות,


3. המקום שנועד לקיום ההתחייבות,


4. מקום מסירת הנכס או


5. מקום המעשה או המחדל שבגינו אנו תובעים.


במקרה דנן, נמצא כי מקום מגוריך ועסקך במחוז דרום, מקום ביצוע העסקה במחוז דרום, ואף מסירת הסחורה –נמצאנו למדים כי במחוז השיפוט התובע כלל לא טעה.


למה דימונה? היה וישנה עילת תביעה בסמכות בית משפט השלום, הרי קונה התובע סמכות בכל בית משפט שלום באותו מחוז, קרי- ניתנה לו האפשרות להגיש גם בדימונה.


אציין כי לעיתים ישנה תניית שיפוט ייחודית שבמקרה של סכסוך עסקי ידונו הצדדים 'אך ורק' בבית משפט ספציפי, היה וישנה תניה חוזית כזאת, תוכל לדון בתביעה קל"ב.


מבין השורות יוער כי הגשת תביעה במקום מרוחק יחסית טומנת בחובה מהלך טקטי שיגרום לצד השני לחשב מסלול מחדש, ואני הקטן הגשתי תביעה בבית המשפט בדימונה ועו"ד מתל אביב סגר את התיק בפשרה מניחה את הדעת שכן לטענתו לא שווה לו להגיע עד דימונה תובב"א.


מבלי דעת פרטים ספציפיים אלא רק מה שראו עיניי בשאלתך- סע לדימונה ,שטח טענותיך המצא מסמכים המאמתים את כלל טענותייך בכתב הגנה ובע"ה הצדק לא רק שייראה אלא גם ייעשה, בהצלחה, ברק.