תאונת דרכים שהינה תאונת עבודה היא תאונה מורכבת יותר שכן ההתמודדות מערבת שני גופים. תחילה, ברוב המקרים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה. לאחר מכן, בשלב שני, פונים לחברת ביטוח החובה אשר ביטחה את הרכב שהיה מעורב בתאונה, באמצעות אחוזי הנכות אשר נקבעים במסגרת הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. אך לא תמיד זו דרך המלך, והסיבות לכך יפורטו להלן.

 

מתי תוכר תאונת דרכים כתאונת עבודה? ומדוע בכלל צריך הכרה ושל מי?

 

ביטוח לאומי הוא הגוף שאמון על הטיפול בתאונות עבודה, והוא זה שמחליט האם להכיר בתאונה ככזו ואם לאו. כלומר, פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי בוחן את התיק ומחליט.

 

באשר לתאונת דרכים ישנם 3 מצבים שבהם תוכר התאונה כתאונת עבודה:

 

1. כאשר התאונה מתרחשת בדרך לעבודה.

2. כאשר התאונה מתרחשת בדרך מהעבודה.

3. או כשהתאונה מתרחשת בזמן העבודה.

 

סדר הפעולות בטיפול בתאונות עבודה:

 

ברוב המקרים, ראשית יש לפנות למוסד לביטוח לאומי למיצוי זכויות הנפגע. ולמה הכוונה? דרך המלך היא לפנות למוסד לביטוח לאומי, כיוון שהמדובר בתאונת עבודה, וזאת כדי למצות את זכויות הנפגע. הכוונה היא לעבור ועדות רפואיות במסגרת המוסד לביטוח לאומי, ולקבל אחוזי נכות בהתאם לבדיקה הקלינית ולפציעה. כאשר לאחר מכן ניתן יהיה להשתמש בתוצאות הוועדה בתביעה מול ביטוח החובה.

 

לוועדות אלה יש להתכונן כראוי, ולכן מומלץ כבר בשלב מוקדם לפנות לייעוץ משפטי כדי לקבל את ההכוונה הטובה ביותר לצורך מיצוי הזכויות, וכמובן ליווי בוועדות.

 

הסדר ההפוך - קודם בית המשפט

 

פניה תחילה, בתביעה לבית המשפט ופנייה בבקשה למינוי מומחים רפואיים, בתחומים הרלוונטיים לתאונה ולפציעה כתוצאה מהתאונה.

ישנם מקרים או תאונות מסוימות שכדאי לפנות בהם תחילה לבית המשפט על מנת להסדיר את תביעת ביטוח החובה, וכדי לקבל מינוי של מומחים רפואיים ניטרליים מטעם בית המשפט. ישנם מספר שיקולים לכך למשל: סוג הפגיעה, סוג הנכות, מספר הנכויות, כמה זמן עבר מאז הפגיעה, חומרת הפציעה, ועוד.

 

רק חשוב להדגיש שאם בוחרים במסלול זה של מינוי מומחים מטעם בית המשפט, אז יש צורך בכל מקרה לגשת בשלב כלשהו לביטוח לאומי או שלכל הפחות יופחתו התשלומים מסך הפיצוי, שביטוח לאומי היה אמור לשלם לנפגע, במידה שההליך היה מתקיים במסגרתו (הכוונה לתשלום שהיה משולם במידה שהנפגע היה פונה לביטוח לאומי תחילה).

 

מה יותר כדאי? בדיקה ע"י מומחה רפואי מטעם בית משפט או בדיקה בועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי?

 

תמיד שואלים אותי כעורכת דין, מה "יותר טוב לי"? לאיזה גוף כדאי לפנות קודם? אין תשובה חד משמעית לשאלה הזו. ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי יכולות להיות טובות מאוד וכך גם בדיקה של מומחה מטעם בית המשפט. אבל ישנן גישות שונות בפנייה לגופים אלה. קרי, בפנייה למוסד לביטוח לאומי, יש ועדות משני דרגים.

 

זאת אומרת ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית מדרג ראשון, וכך יש שתי הזדמנויות בעצם לנפגע לטעון לנכות. כאשר בפניה למומחה מטעם בית משפט, ההחלטה היא בדרך כלל החלטה סופית של המומחה, ומאוד קשה לערער עליה, ההליך הוא שונה, ישנם חוקים אחרים מול אותם מומחים. בוועדות של המוסד לביטוח לאומי, עורך הדין המטפל בתביעה, מייצג את הנפגע בוועדה, כאשר לעומת זאת, בבדיקה מול מומחה מטעם בית משפט, הלקוח ניגש לבדיקה לבדו, ועורך דינו יכול רק להכין אותו לבדיקה.

 

כיצד מחושב הפיצוי?

 

פיצוי בגין נזקי גוף תוצאת תאונת עבודה יחושב על פי קריטריונים שונים לרבות אחוזי הנכות, גיל הנפגע, סוג הפגיעה, גודל הפגיעה, הפסדים אשר נגרמו לנפגע תוצאת התאונה, ועוד. בנוסף, מסך הנזק שיחושב בתביעת ביטוח החובה, יופחתו כספי הפיצויים אשר שולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי וזאת כיוון שלא ניתן לקבל כפל פיצוי (למעט מקרים מסוימים שיפורטו להלן).

 

תאונת עבודה אשר מתרחשת עם רכב פרטי או רכב בבעלות המעביד

 

כאשר הרכב שבו שהה הנפגע בזמן התאונה הינו רכב בבעלות פרטית, יזכה הנהג לקבל פיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי, ובמידה שגובה הפיצוי עולה על גובה התביעה הנזיקית, הנפגע עדיין יהיה זכאי ל-25% מסך הנזק. כלומר סך הכול פיצוי יכול להגיע ל-125%.

 

כאשר הנפגע שהה ברכב בבעלות המעביד בזמן התאונה, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי תוספת של 25%. כלומר כאשר יזכה לפיצוי גבוה מהמוסד לביטוח לאומי, ותביעתו כנגד ביטוח החובה תהיה נמוכה יותר, לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מעבר לפיצוי ששולם לו מהמוסד לביטוח לאומי.  הרציונל הוא שכאשר המעביד הוא הבעלים של הרכב, אין צד ג' להיפרע ממנו.

 

זמני הטיפול בתביעה

 

תביעות מהסוג הזה וניהול ההליך לוקחים זמן ודרושה סבלנות. מדוע? ראשית בעקבות התגבשות הנזק הגופני - שלוקחת כשנה מיום התאונה. אין זה אומר שלא ניתן לקבל תשלום פיצויים עד להתגבשות הנכות כיוון שניתן לקבל פיצוי ותשלום על נכויות זמניות מהמוסד לביטוח לאומי.

 

במקרה שאדם מאבד את יכולתו לעבוד תוצאות הפציעה בתאונה, הוא יכול לקבל מהמוסד לביטוח לאומי נכויות זמניות גבוהות ותשלום קצבה זמנית. תביעות יכולות להתנהל בין מספר חודשים לבין מספר שנים, תלוי במורכבות שלהן.

 

לסיכום: טיפים להתנהלות נכונה בתאונות דרכים שהינן תאונות עבודה

 

1. תחילה לפנות לקבלת טיפול רפואי - וחשוב מאוד לציין שמדובר בתאונת עבודה.

2. לפנות לייעוץ משפטי בסמיכות לתאונה.

3. לדבוק בטיפול רפואי בהמלצת הרופאים, ולבצע את הבדיקות הדרושות.

4. לברר האם קיימת נכות כתוצאה מהפציעה בתאונה.

5. לארגן את מסמכי הרכב בו נפגעתם בתאונה: תעודת ביטוח חובה, רישיון רכב, רישיון נהיגה, ולהוציא אישור משטרה על קרות התאונה.

6. לשמור בחזקתכם כל מסמך שקשור לתאונה.

 

משרדנו מטפל כדרך קבע בתאונות מהסוג הנ"ל, ונותן ליווי משפטי ותמיכה לכל הלקוחות שנפגעו בתאונות דרכים.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בתאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי ומול בתי המשפט.

כאמור בטיפול, הן בתביעות של המוסד לביטוח לאומי והן בתביעות ביטוח החובה, אין הלקוח נדרש להשתתף בהוצאות המשרד בתחילת הטיפול. שכר הטרחה בתביעות של נכות מעבודה ותביעות של ביטוח חובה הינן על פי חוק בלבד, ומשולמות מסכומי הזכייה באחוזים.