בית משפט השלום ברחובות עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לגבר בגיל 71, אב לשניים וסב לשמונה נכדים אשר במהלך ויכוח עם זוגתו הוא תקף אותה באגרופים בראשה ובפניה ואף איים על חייה. לאחר שבחנה את כלל הראיות והעדויות השופטת קבעה כי האיש לא נטל אחריות על מעשיו וכי אין ביכולתו להביע אמפתיה למצב המתלוננת או לפגיעה הקשה שנגרמה לה, ולכן השיתה עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל ורכיבי ענישה נוספים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, ביום 10.5.18 בעת שהגבר הגיע עם זוגתו לדירת מגוריהם הם התחילו להתווכח, הגבר נכנס לדירה וסירב לאפשר לזוגתו להיכנס אליה. האישה בתגובה הזמינה משטרה ושוטר שהגיע למקום מאוחר יותר שוחח עם האיש במטרה לגשר בינו ובין זוגתו.


גבר תקף את זוגתו באגרופים ואיים להרוג אותה


בהמשך הגבר אפשר לזוגתו להיכנס לדירה אך מאוחר יותר נכנס לחדר השינה, נעל את הדלת ולא אפשר לה להיכנס אליו. בתגובה, האישה החלה להקיש בחוזקה על דלת חדר השינה באמצעות ידיה ורגליה. בשלב זה הגבר פתח את הדלת ותקף אותה באגרופים בפניה ובראשה.

 

בעקבות התקיפה נגרמו לאישה חבלות שבאו לידי ביטוי בשריטות, נפיחות בלחי ימין ואדמומיות. כאשר האישה התקשרה למשטרה לדווח על התקיפה, הגבר איים להרוג אותה ואחז את צווארה בחוזקה.


התביעה טענה כי במעשיו הגבר פגע בזכותה של האישה לשלמות גופה, שלוות נפשה ובריאותה, זאת בייחוד כאשר מדובר בתקיפה שהתרחשה בין כותלי דירתה ומצד בן זוגה. עוד נטען כי האיש ניצל את כוחו מול האישה מאחר שהתנהגותה לא הייתה לרוחו, תקף אותה באגרופים, גרם לחבלות בראשה ובפניה, איים על חייה ומנע ממנה לחייג למשטרה. התביעה הוסיפה כי במקרה זה מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא בינונית-גבוהה ולכן ביקשה לקבוע מתחם ענישה שנע בין 12 ועד ל-24 חודשי מאסר בפעול בתוספת רכיבי ענישה נוספים.


היעדר הרשעות קודמות


לנוכח גילו המבוגר של האיש והיעדר הרשעות קודמות בעברו, התביעה ביקשה להטיל על האיש עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים, מאסר על תנאי, פיצוי לאישה וקנס.


מנגד, הסנגור של האיש ציין כי הוא בגיל 71, איש משפחה, אב לשניים וסב לשמונה אשר אין בעברו הרשעות קודמות. עוד צוין כי האיש עבד במפעל ביטחוני במשך שנים רבות וזכה להערכה רבה בעבודתו.


הסנגור טען כי מדובר באירוע בודד וקצר שלא קדם לו תכנון מוקדם


הסנגור טען כי מדובר באירוע קצר ובודד שלא קדם לו תכנון מוקדם כאשר רף החומרה שלו הוא נמוך מאחר שהאישה לא נזקקה לקבלת טיפול רפואי אחריו. עוד צוין כי לאחר המקרה בני הזוג שבו להתגורר יחדיו ואף ניסו לשקם את המערכת הזוגית שלהם ללא הצלחה. הסנגור הוסיף וביקש מבית המשפט להעניק בכורה לנסיבות האישיות של האיש ולגילו המבוגר בפרט, להיעדר עבר פלילי ולמצבו הבריאותי אשר לא מאפשר לו לרצות עונש מאסר באמצעות עבודות שירות. בסופו של דבר, הסנגור ביקש מבית המשפט להסתפק בעונש מתון וצופה פני עתיד.


לאחר שבחנה את העדויות והראיות, השופטת קבעה כי במעשיו האיש פגע בערכים מוגנים כגון זכות האישה לכבוד, לשלמות גופה ולהגנה על חייה. צוין כי עבירות האלימות כלפי בנות זוג הפכו לרעה חולה בחברה הישראלית אשר בית המשפט מחויב להוקיע באמצעות ענישה משמעותית.


אירוע שנבע מהתפרצות זעם רגעית


השופטת הוסיפה כי הכרעת הדין מלמדת על אירוע בודד וחריג שהתרחש על רקע ויכוח בין הגבר ובין זוגתו לשעבר שנבע מהתפרצות זעם רגעית, מבלי שנעשה שימוש בנשק חם או קר. עוד נקבע כי הפגיעה באישה לא הייתה גופנית בלבד אלא כללה גם פגיעה רגשית ומנטלית חמורה. לפיכך, השופטת קבעה לאיש מתחם ענישה שנע בין 6 חודשי מאסר שניתן לרצות בעבודות שירות ועד ל-18 חודשי מאסר בפועל בתוספת רכיבי ענישה נוספים.


השופטת ציינה כי התבטאויותיו של האיש בעדותו כללו ניסיון בוטה להשחיר את פני האישה ולייחס לה את האחריות למעשיו, תוך הפגנת חוסר מודעות והבנה לחומרת מעשיו ולתוצאותיהם. עוד צוין כי האיש לא נטל אחריות על מעשיו תוך שהוא מפחית מחומרת המעשים ותוצאותיהם.


מעשיו החמורים של האיש מצדיקים הטלת ענישה משמעותית


השופטת קבעה כי מעשיו של האיש מצדיקים השתת ענישה משמעותית שיש בה כדי להלום את חומרתם, להמחיש לו את משמעותם, את הפסול שבהם ואף להרתיעו מפני חזרה על מעשיו. עם זאת השופטת ציינה כי אין ביכולתה להתעלם מהפגיעה הקשה הצפויה למבקש שלא עמד לדין מעולם, ולכן החליטה לגזור את עונשו ברף התחתון של מתחם הענישה.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופטת גזרה על האיש עונש של 6 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר מותנה למשך שלוש שנים שלא יופעל אלא אם האיש יבצע עבירת אלימות מסוג פשע או עוון, קנס בסך 1,000 שקלים ופיצוי בסך 5,000 שקלים לזוגתו לשעבר.


ת"פ 15032-08-18