בית המשפט המחוזי בתל אביב עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי למתכנת מחשבים שעבד בחברה שעוסקת באיסוף ובמסירת נתוני אשראי על יחידים וניצל את תפקידו כדי לבצע מחיקות אסורות של נתוני אשראי שליליים תמורת תשלום.

 

המתכנת הורשע לאחר שהודה בביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זיוף בכוונה לקבל דבר, חדירה לחומר מחשב כדי לבצע עבירה אחרת, פגיעה בפרטיות ועוד. לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות השופט קבע שהמתכנת היה היזם והמוציא לפועל של התוכנית הפלילית ולכן השית עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים, מאסר על תנאי וקנס.


המתכנת עבד בחברה שמרכזת ומוסרת נתוני אשראי של יחידים


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, המתכנת עבד בחברת נתוני האשראי מחודש נובמבר בשנת 2009 ועד לאמצע חודש אוקטובר בשנת 2013. החברה מורשית לרכז ולמסור את נתוני האשראי רק ללקוח עצמו או לגורם מורשה שמסר הצהרה בכתב כי הוא מבקש את נתוני האשראי לצורך קבלת החלטה על מתן אשראי ללקוחות, מכירת או רכישת נכס או שירות, התקשרות בנוגע להמחאת חובות או זכויות, גביית חובות, התקשרות בחוזה שכירות והתקשרות בחוזה העסקה. המידע שנשמר בשרתי החברה נחשב למידע לפי חוק המחשבים שכן הוא כולל נתונים, מושגים, הוראות וסימנים אשר מובעים בשפת מחשב ומאוחסנים במחשב.


במהלך שנת 2013 המתכנת הצטרף לצוות שעבד על מאגר מידע צרכני אשר ממנו הופקו דוחות נתוני אשראי של יחידים. לפי הוראות חוק נתוני אשראי ניתן היה למחוק נתונים מהמאגר רק לפי הליך שנקבע בחוק לאחר שהתקבלה בקשת תיקון על ידי הלקוח שאודותיו נאסף המידע או עם קבלת הודעה ממקור המידע. מחיקת מידע שבוצעה בניגוד להוראות החוק נחשבת למחיקה אסורה.


המתכנת מחק מידע שלילי מדוחות אשראי של לקוחות תמורת תשלום


לפי העובדות שתוארו בפסק הדין, המתכנת התקשר עם צד שלישי וסיכם עימו כי ימחק מידע שלילי מדוחות אשראי של לקוחות תמורת תשלום בסך 3,000 שקלים עבור כל לקוח. לאחר שהמתכנת מחק נתוני אשראי שליליים השייכים לאשתו של הצד השלישי, האחרון פעל כדי לאתר לקוחות בעלי רישום אשראי שלילי במאגרי החברה. בהמשך המתכנת קיבל מהצד השלישי מספרי תעודות זהות של שבעה לקוחות אשר ביחס אליהם נאגרו נתוני אשראי שליליים במאגרי החברה.


לפי הסיכום בין השניים, המתכנת מחק ממאגרי המידע את נתוני האשראי השליליים של כל הלקוחות שאת פרטיהם הוא קיבל מהצד השלישי שעסק בתחום ההלוואות וקיבל סך כולל של 21 אלף שקלים עבור ביצוע המחיקות האסורות. בעקבות מעשיו של המתכנת ובהסתמך על דוחות אשראי כוזבים, בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים העניקו לחלק מהלקוחות הלוואות המסתכמות במאות אלפי שקלים.


המתכנת העביר מידע על לקוחות שבקשתם להלוואה נדחתה


נוסף על כך, תמורת עמלה שקיבל המתכנת הוא העביר לצד שלישי מידע על לקוחות שפנו לקרן לעסקים קטנים אשר בקשתם להלוואה נדחתה למען תועלתו של הצד השלישי.


התביעה טענה כי יש לחלק את העבירות שביצע המתכנת לשלוש קבוצות ולקבוע עבור כל קבוצה מתחם ענישה שונה: עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד- מתחם ענישה שנע בין 9 ועד 20 חודשי מאסר בפועל ועונש של שנת מאסר בפועל. עבירות פגיעה בפרטיות - מתחם ענישה שנע בין 3 ועד 8 חודשי מאסר ועונש של 4 חודשי מאסר. עבירות מחשב ועבירות לפי חוק נתוני אשראי - מתחם ענישה שנע בין 10 ועד 12 חודשי מאסר ועונש של שנת מאסר בפועל. על כן נטען שבמקרה זה יש להשית על המתכנת עונש מצטבר לתקופה של 28 חודשי מאסר בפועל.


מנגד, סנגורו של המתכנת טען שמדובר בעבירות כלכליות אשר לא גרמו נזק.


המתכנת סיפר שהתמכרותו להימורים היא זו שגרמה לו להסתבך בפלילים


בתסקיר שירות המבחן צוין שהמתכנת תלה את הסתבכותו בפלילים בהתמכרות להימורים ולנוכח פרק הזמן הממושך שחלף מאז שביצע את המעשים הוא שלל צורך בקבלת טיפול בתחום ההימורים. קצינת המבחן ציינה כי האיש מתנהל באימפולסיביות והוא מאופיין בדפוסים של הסתרה. עם זאת צוין כי במהלך השנים המתכנת שמר על יציבות תעסוקתית והתפתח מבחינה אקדמית ומקצועית.


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע שהמתכנת ביצע את מעשיו תוך שימוש בהרשאה שהייתה לו בעבודתו ובכך הפר את האמון שנתן בו המעסיק. עוד צוין כי בהינתן הידע הטכני של האיש חלה עליו חובה מוגברת להימנע מניצול הידע שלו לרעה.


המתכנת מחק נתוני אשראי שליליים והעביר רשומות מידע אודות עסקים תוך פגיעה בפרטיותם


השופט הוסיף שהמתכנת ביצע מחיקות אסורות של נתוני אשראי שליליים מדוחות אשראי, והעביר רשומות מידע אודות עסקים תוך גרימת פגיעה קשה בפרטיותם.


השופט קבע שפוטנציאל הנזק של המעשים שביצע המתכנת הוא משמעותי שכן בעקבות פעולותיו ניתנו הלוואות לגורמים שלא היו זכאים לכך. השופט הוסיף כי המעשים שביצע המתכנת פגעו בערך השמירה על קניינו של הפרט, על יחסי אמון בשוק העסקי והפרטי ועל חופש הפעולה וחופש הבחירה של הפרט.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופט השית על המתכנת עונש מאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים, 9 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים ותשלום קנס בסך 21 אלף שקלים או ארבעה חודשי מאסר תמורתו.


ת"פ 33991-01-18


עודכן ב: 03/01/2022