בית משפט השלום בעכו עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לגבר שהיכה את אשתו במכת אגרוף בפניה לאחר שלא היה שבע רצון מהאוכל שהיא הכינה לו. בעקבות התקיפה נגרם לאישה שטף דם בעינה השמאלית ונפיחות סביב העין. לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות השופטת קבעה כי השתת עונש מאסר בפועל על האיש תפגע במאמצי שיקומו לאחר שביצע מפנה משמעותי והביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי.


גבר היכה את אשתו בפניה במכת אגרוף כי לא היה שבע רצון מבישוליה


לפי העובדות בגזר הדין, בתאריך 12.4.20 בשעה 23:00 גבר היכה את אשתו במכת אגרוף בפניה בעקבות חוסר שביעות רצונו מהמזון שהכינה לו. בעקבות המהלומה נגרמו לאישה חבלות בדמות שטף דם בעין שמאל ונפיחות מסביב לעין.


השופטת הפנתה את האיש לבצע תסקיר של שירות המבחן כדי לבחון את מידת התאמתו להשתלבות בהליך טיפולי. בתסקיר שירות המבחן צוין כי האיש נתקל בקשיים להכיר בדפוסי התנהגותו האלימים כלפי אשתו ונטה להפחית מחומרת המעשים שביצע. שירות המבחן העריך כי נשקפת מהאיש רמת סיכון משמעותית להישנות התנהגות אלימה מצידו במסגרת המשפחה. על כן, שירות המבחן לא המליץ על שילובו במסגרת שיקומית.


האיש הכיר בהתנהגותו הפסולה ביחסיו עם אשתו והביע נכונות לערוך התבוננות בעצמו


לנוכח בקשת הסנגור, האיש הופנה לשירות המבחן לצורך ביצוע תסקיר משלים. בתסקיר משלים שנערך לו בתאריך 1.4.22 שירות המבחן התייחס לשינוי משמעותי שחל בהתייחסותו לביצוע העבירה, לקשיים שלו ולכשליו. עוד צוין בתסקיר כי האיש הכיר בהתנהגותו הפסולה ביחסיו הזוגיים עם אשתו. על כן, שירות המבחן התרשם כי הוא מבטא נכונות לערוך התבוננות בעצמו ובאחריותו בנוגע לקשר הזוגי.


לפי הערכת שירות המבחן שילובו של האיש בהליך טיפולי יכול לסייע בהפחתת הסיכון להישנות התנהגות אלימה במסגרת המשפחתית מצידו. שירות המבחן המליץ להעמידו בצו מבחן למשך שנה, להשית עליו עונשים מרתיעים כמו מאסר מותנה והתחייבות כספית משמעותית להימנע מביצוע עבירות דומות בעתיד. כדי להימנע מפגיעה בפרנסתו, שירות המבחן המליץ להימנע מהשתת עונש מוחשי דוגמת צו שירות לתועלת הציבור או עבודות שירות.


מעשיו של האיש פגעו בערך שלמות הגוף והבטחון


לאחר שהשופטת בחנה את כלל העדויות והראיות היא קבעה כי מעשיו של האיש פגעו בערכים מוגנים שכוללים את זכותו של אדם להגן על בטחונו, שלמות גופו ושלומו, ועל כבודו וזכותו לחיות ללא מורא ופחד. השופטת הוסיפה כי זכות זו מועצמת בתוך הבית והמשפחה, שם יש לאדם זכות לחיות בשלווה בביתו ובמבצרו.


השופטת ציינה שבעקבות מעשי הנאשם נגרם לאשתו נזק גוף בדמות שטף דם בעין שמאל ונפיחות סביב העין. זאת נוסף על עוגמת הנפש, ההשפלה והפחד מעצם מעשי הבעל. בעוד התביעה ביקשה לקבוע מתחם ענישה שנע בין שמונה חודשי מאסר שייתכן וירוצו בעבודת שירות ועד 18 חודשי מאסר בפועל, הסנגור ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן.


מנעד הענישה בעבירות אלימות במשפחה הוא רחב ומשתנה לפי נסיבות המקרה


השופטת ציינה כי מנעד הענישה בעבירות של אלימות במשפחה הוא רחב ומשתנה בין מקרה למקרה בהתאם לנסיבות. האלימות שבה נקט האיש כלפי אשתו כללה מכת אגרוף אחת בפניה שגרמה לה חבלה חמורה בעינה. השופטת הוסיפה כי מדובר במעשה אלימות שאינו ברף הנמוך ביותר אך גם לא ברף הגבוה ביותר. על כן היא קבעה כי בנסיבות התיק יש להורות על מתחם עונש הולם שנע בין 3 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל-14 חודשי מאסר בפועל.


השופטת הוסיפה כי האיש יליד שנת 1973, נשוי ואב לשישה ילדים. צוין כי האיש הודה בביצוע העבירה בהזדמנות הראשונה ובכך גרם לחיסכון בזמן שיפוטי. עוד צוין כי האיש נעדר עבר פלילי. על כן השופטת החליטיה למקם את עונשו בחלקו התחתון של מתחם הענישה.


שירות המבחן התרשם כי האיש הביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי


השופטת ציינה כי בעניינו של האיש הוגש בתחילה תסקיר שירות מבחן שלפיו האיש נטל אחריות חלקית על מעשיו וכי נשקף ממנו סיכון גבוה להישנות העבירות. לעומת זאת, בתסקיר המשלים צוין שחל שינוי בעמדת שירות המבחן שמבוססת על שינוי בהתייחסות האיש לביצוע העבירה, לקשיים שלו ולכשליו. שירות המבחן התרשם כי האיש הביע נכונות להשתלב בהליך טיפולי ועל כן העריך כי ישנם יותר גורמי סיכוי לשיקום בעניין האיש.


השופטת קבעה כי האיש עבר שינוי משמעותי שאין להקל בו ראש, הביע נכונות לחשוף את צדדיו החלשים והביע רצון להיפתח לאפיק טיפולי. עוד צוין כי הטלת שירות לתועלת הציבור או מאסר בפועל שירוצה באמצעות עבודות שירות יפגעו במאמצי השיקום של האיש.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופטת השיתה על האיש עונש מאסר מותנה לתקופה של 4 חודשים למשך 3 שנים, שלא יופעל אם האיש לא יעבור עבירת אלימות במשפחה למעט איומים ויורשע בדין. נוסף על כך, השופטת חייבה את האיש להצהיר על התחייבות עצמית בסך של 3,000 שקלים שלא לעבור עבירת אלימות במשפחה למעט איומים למשך תקופה של שנתיים. כמו כן, השופטת הטילה על האיש צו מבחן לתקופה של 12 חודשים לפי המלצת שירות המבחן.


ת"פ 2000-07-20