בית משפט השלום בחדרה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין נזקי גוף מכוח חוק הפלת"ד שהגישו הוריה של ילדה אשר הייתה בגיל 5 בעת שנחבלה בראשה בעקבות פגיעת רכב חולף. לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות השופטת קבעה כי קרנית תשלם לקטינה סך כולל של 674,866 שקלים עבור הנזק שנגרם לה בתאונה, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.


ילדה בגיל 5 נפגעה מרכב חולף שנמלט מהזירה מחוץ למוסד הלימודי שבו למדה


לפי העובדות שתוארו בפסק הדין, ילדה שהייתה בגיל 5 נפגעה כהולכת רגל מרכב חולף שנמלט מהמקום בעת שעמדה מחוץ למוסד הלימודים שבו למדה לאחר שיצאה ממנו. לאחר התאונה ובעקבותיה הקטינה אושפזה במחלקה כירורגית לילדים בבית חולים מיום התאונה ועד לתאריך 1.7.2008.


הוריה של הקטינה הגישו את התביעה נגד קרנית תוך הסתמכות על הטענה כי הפרטים של הרכב הפוגע לא ידועים להם ולבתם.

 

קרנית היא תאגיד שתפקידו לפצות נפגעים שנגרמו להם נזקי גוף בתאונת דרכים, אשר אינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח עקב קשיים באיתור פרטי הנהג הפוגע בתאונת פגע וברח ובשלל מקרים נוספים.


קרנית טענה שהוריה של הקטינה לא התאמצו די הצורך כדי לאתר את הנהג הפוגע


קרנית הכחישה את טענות הקטינה, כפרה בחבותה לשלם לה פיצויים וטענה בין היתר כי הקטינה והוריה לא התאמצו מספיק ולא פעלו בשקידה ראויה כדי לברר את פרטיו של הרכב הפוגע, הנהג וחברת הביטוח שלו. קרנית אף שיגרה הודעת צד שלישי וטענה שהיא זכאית להשבת כל סכום שתחויב לשלם לקטינה.


הצד השלישי ביקש לדחות את ההודעה נגדו וטען כי התאונה אינה מוכרת לו, הוא לא היה מעורב בה כאשר ההודעה לצד השלישי אינה מפורטת ואינה כוללת את פרטי הרכב הפוגע ואת אופן המעורבות של הצד השלישי באירוע התאונה.


מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט קבע לקטינה נכות קבועה בשיעור של 23.5%


בית המשפט החליט למנות מומחה רפואי בתחום אף-אוזן-גרון כדי שיבדוק את הקטינה ויחווה דעתו בדבר הנזק שנגרם לה בעקבות התאונה. המומחה הרפואי בדק את הקטינה בתאריך 25.5.18 וקבע כי בעקבות התאונה נגרמה לה נכות קבועה בשיעור של 10% בגין הפחתה בכושר השמיעה באוזן ימין ונכות בשיעור של 15% בגין פגיעה בחלק הוסטיבולרי של האוזן הפנימית במידה בינונית.


השופטת ציינה כי התאונה גרמה לקטינה לשבר בבסיס הגולגולת מצד ימין אשר עירב את האוזן הפנימית ואת האוזן התיכונה באותו צד. עוד צוין כי בעקבות חבלת הראש דלף נוזל שדרתי דרך אוזנה הימנית של הקטינה ונגרמה לה ירידה קשה מאוד בשמיעה באוזן זו.


קיים קשר ישיר בין התאונה לבין הפגימות שגרמו לקטינה לנכות קבועה


המומחה הרפואי קבע שקיים קשר ישיר בין התאונה לבין הפגימות שגרמו לקטינה לנכות קבועה וקבע לה נכות משוקללת קבועה בשיעור של 23.5%.


השופטת החליטה לאמץ את הקביעות בחוות הדעת של המומחה הרפואי במלואן גם בנוגע לסוג הנכות וגם בנוגע לשיעורה. השופטת הבהירה כי בפסיקת בתי המשפט נקבע שלצורך סתירת החזקה בדבר עריכת תחשיב פיצוי לפי השכר הממוצע במשק, ניתן להתחשב בנתונים אינדיבידואלים בנוגע לקטין הניזוק לרבות גילו והיותו מצוי בשלב שבו הוא טרם נכנס למעגל העבודה אם הוכח כישרון ייחודי שהוא נתון קונקרטי של הנפגע הקטין אשר עשויים להצדיק סטייה מהשכר הממוצע במשק כלפי מעלה.

 

השופטת קבעה לנפגעת פיצוי בגין הפסדי שכר לפי השכר הממוצע במשק


מאחר שלא הובאו ראיות שיצדיקו סטייה מהכלל האמור לכאן או לכאן השופטת החליטה לקבוע לקטינה פיצוי בגין הפסדי שכר בהתאם לשכר הממוצע במשק. השופטת הוסיפה כי לנכויות שקבע המומחה יש משמעויות תפקודיות עבור הנפגעת כאשר יש לפסוק לה הפסדי שכר בגין הנכות השמיעתית עבור מלוא התקופה ואילו בנוגע לקביעות המומחה באשר לפגיעה במערכת שיווי המשקל נקבע כי יש להביאה לידי ביטוי באופן מדורג כך שעד גיל 35 נכות זו לא תובא בחשבון, מגיל 35 ועד לגיל 45 תחול נכות תפקודית בשיעור 5%, מגיל 45 עד גיל 55 תחול נכות תפקודית בשיעור של 10% ומגיל 55 ועד הגעתה של הנפגעת לגיל פרישה תחול נכות תפקודית מלאה בשיעור של 15%.


בסופו של דבר השופטת קבעה שקרנית תשלם לנפגעת פיצוי כולל בסך של 674,866 שקלים עבור עזרת צד שלישי והוצאות נסיעות, כאב וסבל, הפסד השתכרות לעתיד, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות דרכים | פיצויים לנפגעי תאונות דרכים


עם זאת, השופטת קיבלה את ההודעה לצד השלישי וקבעה שהוא ישלם לקרנית את מלוא הסכום שהיא חויבה לשלם לנפגעת.


ת"א 39980-05-17