בית המשפט המחוזי מרכז - לוד עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לצעיר בגיל 27 שהורשע לאחר שהודה בביצוע עבירות של הצגת מידע כוזב, מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים אף בהסכמה, סחיטה באיומים, הטרדה באמצעות מתקן בזק, הטרדה מינית, קבלת דבר במרמה והחזקת חומר תועבה ובו דמותו של קטין.


צעיר יצר זהות בדויה של נערה כדי לקבל מקטינות תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני


לפי העובדות המתוארות בגזר הדין, במהלך החודשים דצמבר 2021 ועד ליום 9.2.22 הצעיר יצר לעצמו מספר זהויות בדויות של נערות בגילאי 9-12, השתמש בהן במהלך התכתבויות עם קטינות ברשת החברתית טיקטוק ובוואטסאפ תוך שיתוף פרטים כוזבים על הדמויות שגילם ואף שלח בחלק מהמקרים סרטונים או תמונות של נערה הנחזית להיות הדמות שבה השתמש במהלך ההתכתבויות. מעשים אלו בוצעו כדי להשיג את הסכמת הנערות להצטלם ולשלוח לו סרטונים ותמונות בעלות אופי מיני.


כאשר חלק מהקטינות סירבו להיפגש עימו ולהמשיך לשלוח לו סרטונים ותמונות בעלות אופי מיני, הצעיר איים כי יפרסם את התיעוד שהעבירו לו ויפעל כדי לביישן במקום מגוריהן. בתוך כך האיש גם אסר על הקטינות שאיתן התכתב לספר על תוכן השיחות שניהלו עימו.


נוסף על כך, במהלך התקופה שבין 13.9.15 ועד לתאריך 11.10.21 הצעיר החזיק בטלפון הסלולרי שלו 75 תמונות ו-93 סרטונים שכוללים חומרי תועבה ובהם דמויות של קטינים וקטינות בגילאי 6-14.


בחוות דעת פסיכיאטרית שנערכה לצעיר על ידי מרכז בריאות הנפש צוין כי הוא לוקה בסכיזופרניה אך כשיר לעמוד לדין ואחראי למעשיו. בסיכום חוות הדעת נקבע כי מחלת הנפש שממנה הוא סובל והתכנים הפסיכוטיים המיניים שמהם הוא סובל בשנתיים שלפני מעצרו לא קשורים למעשים שביצע כלפי הנערות כאמור. על כן נקבע כי הצעיר כשיר לעמוד לדין מבחינה מהותית ודיונית וכי אינו זקוק לאשפוז פסיכיאטרי.


נפגעת עבירה קטינה בגיל 10 הפכה מילדה רגועה ושמחה לילדה עצבנית ומרדנית


בתסקיר שנערך לאחת מנפגעות העבירה צוין כי מדובר בקטינה בגיל 10, בת למשפחה דתית שמטופלת במשך תשעה חודשים במרכז לקטינים שעברו פגיעה מינית. עוד צוין בתסקיר שהקטינה הפכה מילדה רגועה ושמחה שהייתה תלמידה טובה, לילדה מרדנית, עצבנית ופחדנית אשר אינה מרוכזת בלימודים. כמו כן צוין כי הקטינה מרבה להסתגר בחדר, מתקשה לתת אמון בסובבים אותה, מתקשה לישון וחווה עוררות פיזית מוגברת שמתבטאת ברגישות יתר והתקפי זעם.


התביעה טענה כי מעשיו של הצעיר פגעו בערכים המוגנים הבאים: הגנה על קטינים מפני ניצול מיני, כבוד האדם, תחושת הביטחון של נפגעות העבירה, הזכות לאוטונומיה על הגוף, הנפש וצנעת הפרט. התביעה הוסיפה כי מידת הפגיעה בערכים המוגנים במקרה זה היא גבוהה עקב ריבוי העבירות, אופיין, משך הזמן שבו הן בוצעו ונסיבות ביצוען. התביעה ציינה שהמעשים בוצעו במידה רבה של תחכום תוך שימוש באלימות ובמניפולציות כלפי הקטינות.


התביעה הוסיפה וטענה שהצעיר הבין את הפסול במעשים שביצע, והיה יכול לשלוט בהם שליטה מלאה. על כן התביעה ביקשה להטיל עליו עונש מאסר למשך ארבע שנים.


מנגד, הסנגורית של הצעיר טענה כי הוא חולה מזה מספר שנים במחלת סכיזופרניה קשה אשר אובחנה לאחר שאושפז לראשונה לפני שנתיים וכי קיים קשר ישיר בין מחלתו לבין מעשיו שנבעו מהתנהגות מינית בלתי מווסתת. על כן, הסנגורית ביקשה מבית המשפט להטיל עליו עונש שמבטא את הקושי בשליטתו במעשיו ואת הבנתו החלקית באשר לחומרת המעשים שביצע. הסנגורית טענה כי בהתחשב בגילו, בעברו הנקי ובמחלתו יש להטיל עליו עונש מאסר למשך שנתיים בלבד.


השופטת ציינה כי המעשים שבהם הורשע הצעיר ממחישים את הסכנה הטמונה בשימוש ברשתות חברתיות על יד עברייני מין כדי לפתות קטינים להיענות לבקשות מיניות מעוותות לצורך סיפוק יצרים מיניים סוטים.


המעשים בוצעו תוך שימוש במניפולציות, איומים וניצול תמימותן של הקטינות


השופטת קבעה שהצעיר ניצל לרעה את הרשתות החברתיות המקוונות המועדפות על ידי צעירים ויצר לעצמו זהויות בדויות כדי ליצור קשר עם קטינות, לפתותן במרמה, להצטלם עבורו בעירום חלקי או מלא ולבצע בעצמן מעשים מגונים. עוד נקבע כי המעשים שביצע האיש נעשו תוך שימוש במניפולציות, איומים וניצול תמימותן של הקטינות. לפי קביעת השופטת, המעשים שבוצעו על ידי האיש גרמו לפגיעה קשה בפרטיותן של הקטינות, באוטונומיה שלהן על גופן, בתחושת הביטחון שלהן ובכבודן.


השופטת הוסיפה כי הצעיר שסובל ממחלת נפש ביצע את המעשים המיוחסים לו על רקע סטייתו המינית כשהוא מונע מתוך רצון לסיפוק מיני, מסוגל לשלוט בדחפיו ומבין את המשמעות של מעשיו. כמו כן צוין כי מידת הפגיעה של המעשים בערכים המוגנים היא ברף הגבוה בשל הרשעתו בעבירות אלימות, ריבוי המעשים, החזקת חומרי תועבה, הנזק שגרם והנזק הצפוי לקטינות. השופטת קבעה שהשילוב בין מצבו הנפשי שאינו מטופל לבין סטייתו המינית, מגביר את הסיכון הנשקף מהצעיר.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה


בסופו של דבר, השופטת הטילה על האיש עונש של 48 חודשי מאסר בפועל, עונש של 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יופעל אלא אם הוא יבצע עבירת אלימות או מין במשך שלוש שנים ממועד שחרורו, ופיצויים למתלוננות בסך כולל של 29 אלף שקלים.


ת"פ 46271-02-22