לאחרונה, בית משפט השלום בתל אביב יפו עסק בתביעה שהגישו זוג דיירים נגד קבלן שלטענתם הפר את הסכם הקומבינציה שעליו חתמו. הם הסבירו שהשרטוט המקורי של הבית שנבנה כלל שתי מעליות, כאשר אחת מגיעה עד הקומה השביעית ותהיה מעלית שבת, והשנייה מגיעה עד הקומה התשיעית והאחרונה ותהיה מעלית רגילה.


אולם, לאחר הבנייה התברר לדיירים כי הקבלן שינה את התוכניות שעליהן הוסכם בחוזה הקומבינציה. צוין כי תוך כדי הבניה הוא חזר בתשובה, ומאחר שרכש את דירת הפנטהאוז בקומה התשיעית של הבניין, שינה את המעליות כך שהמעלית הארוכה שמגיעה לכל הקומות תהיה מעלית שבת. הקבלן טען מנגד כי רוב הדיירים הסכימו לשינוי ואף חתמו עליו. כיצד הכריע בית המשפט בסוגייה?


דיירי הקומה השביעית טענו כי אינם יכולים להגיע לביתם אלא דרך מעלית השבת


לדברי זוג הדיירים, השרטוט המקורי של הבניין שעליו חתמו בחוזה המכר מציג שתי מעליות, כאשר הימנית מגיעה עד הקומה התשיעית והשמאלית עד הקומה השביעית. בהסכם הקומבינציה הוחלט כי המעלית שמגיעה לכל הקומות תהיה מעלית רגילה והקצרה תפעל כמעלית שבת.


בפועל, המעלית הקצרה מגיעה רק עד הקומה השישית ואילו המעלית שמגיעה לכל הקומות היא מעלית שבת, דבר שפוגע בהם כדיירים חילוניים בקומה השביעית. הזוג טענו כי השינוי התרחש תוך כדי הבניה ועקב חזרתו של הקבלן בתשובה, משום שמתגורר בקומה התשיעית שאליה מגיעה רק המעלית הימנית.


מדבריהם עלה כי אם המעלית השמאלית, הקצרה יותר, הייתה מגיעה עד הקומה השביעית כמוסכם, לא הייתה בעייתיות בהתקנת מנגנון פיקוד שבת על המעלית הימנית. אך מכיוון שלא כך הדבר, שינוי התוכניות פוגע בחירותם, בזכויותיהם, בכבודם ובקניינם וכן מפלה אותם לרעה לעומת דיירים אחרים בבניין.


לדברי הקבלן השינוי נעשה לאחר שרוב דיירי הבניין הסכימו להפעלת מעלית השבת


הקבלן טען כי הסכם הקומבינציה המקורי חייב אותו בבניית מעלית אחת בלבד, וההחלטה על בניית שתי מעליות הייתה שלו מתוך הכרה בצורכיהם וזכויותיהם של הדיירים הנוספים בבניין. הוא הסביר כי מלכתחילה המעלית הימנית  היא זו שסומנה כמעלית שבת מכיוון שמגיעה לכל הקומות, אך מהנדסת הרישוי בעירייה שינתה את הסימון וזאת ללא ידיעתם.


יתר על כן, הקבלן הראה כי לפי חוק המקרקעין ההחלטה על הפעלת מעלית שבת נתונה לדיירי הבניין, ולפי הסכם שעליו חתמו רובם, הוחלט כי זאת תהיה המעלית הימנית שמגיעה לכל הקומות. הוא הוסיף שהשרטוט המקורי אכן מראה כי המעלית השמאלית מגיעה עד הקומה השביעית ולא רק עד השישית. אולם מדובר בטעות סופר של המהנדס משום שמבחינה טכנית אין די מקום כדי להפעיל את המעלית השמאלית גבוה יותר מהקומה השישית.


הדיירים טענו כי המידע הוסתר מהם על ידי הקבלן וחתימות הדיירים נאספו תוך הונאה


זוג הדיירים הסבירו בבית המשפט כי הטענה על טעות סופר מתמיהה, משום שבמשך ארבע שנים הוגשו תוכניות בניה שעליהן הקבלן חתום ומופיעות בהן בפירוש שתי מעליות בקומה השביעית. צוין כי ההגבלה הטכנית לא נתמכה בשום חוות דעת הנדסית, וכך או כך מדובר בהסתרת מידע מדיירי הקומה השביעית שהובטחה להם מעלית נוספת המגיעה לדירתם.


לגבי ההסכם על הפעלת מעלית השבת, הזוג טענו כי לא התקיימה פגישת דיירים בנושא והחתימות נאספו ללא פירוט המשמעות של הדברים. לאחר שהתגלתה ההונאה, לדברי הדיירים, מרבית מי שחתמו ביקשו לבטל את חתימותיהם. צוין כי זוג הדיירים הם מבוגרים וחילוניים וכי לא היו מסכימים לדירה בקומה השביעית לו ידעו שאין להם גישה נוחה אליה בשבתות ובחגים. עוד צוין כי הוכח שזמני ההמתנה למעלית ארוכים מהרגיל, לכן השינוי משפיע גם על בריאותם ואיכות חייהם, נוסף על הפגיעה הכספית בשווי הנכס שבו השקיעו מכספם.


השופטת קבעה כי הקבלן מחויב להסיר את מנגנון פיקוד השבת ממעלית הבניין


לאחר בחינת מכלול הראיות והעדויות, לרבות נוסח חוק המקרקעין ופסיקות קודמות, השופטת קבעה כי הסכמת הדיירים להפעלת מעלית השבת לא הוכחה. היא הסבירה כי בהיתר הבניה שהתקבל ברשויות לא צוין כי המעלית הימנית, הארוכה, היא מעלית שבת. עם זאת, לפי החוק והפסיקה בעלי הדירות יכולים להחליט אחרת ולקבוע שתשמש כמעלית שבת, לרבות קביעת מתכונת ההפעלה שלה.


אף על פי כן ולמרות טענת הקבלן, לא הוכח כי התקיימה אספת דיירים מסודרת שבה הנושא נידון, ולא ניתן לספק חתימות דיירים כהוכחה לכך שהסכימו לשינוי. השופטת סיכמה כי כל עוד אין פרוטוקול אסיפה מסודר שבו נקבעה המעלית שמגיעה לכל המקומות כמעלית שבת, ההגדרה בהיתר היא שתכריע עבור מהות המעלית.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


השופטת קבעה כי הקבלן מחויב להסיר את מנגנון פיקוד השבת מהמעלית הימנית שמגיעה עד הקומה התשיעית, ולהתקין במקומה מנגנון פיקוד שבת במעלית הקצרה שמגיעה עד הקומה השישית, כפי שהוגדר בהיתר הבניה מלכתחילה. כמו כן, היא חייבה את הקבלן ואת החברה שבבעלותו לשלם לדיירים את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דינם, סכום של 10,500 שקלים.

 


ת"א 51775-03-18