בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור גבר בן 63 אשר בעת וויכוח סוער עם זוגתו, נטל סכין מטבח וחתך אותה בצוואר, קרע את חולצתה ודקר אותה מספר פעמים בבטן ובבית החזה.


לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות בתיק, השופטת קבעה כי האיש לא נטל אחריות או הביע חרטה על מעשיו ואף טען כי תגובתו הייתה מוצדקת. בעקבות כך, השיתה עליו עונש של 6 שנות מאסר בפועל ורכיבי ענישה נוספים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בתאריך 31.10.19 בשעות הצהריים, בני הזוג שתו אלכוהול בדירתם המשותפת כאשר פרץ ויכוח בין השניים. לאחר שהאישה קיללה את בן זוגה, הוא לקח לידיו סכין מטבח בעלת להב באורך 19 ס"מ וחתך אותה בצווארה מספר רב של פעמים, בהמשך תפס אותה וקרע את חולצתה, דקר אותה מספר פעמים בבית החזה ובבטן. כאשר האישה ניסתה להדוף את האיש, נחתכה מספר פעמים באמת ידה השמאלית. לאחר המעשה, האיש לקח את הסכין, שטף אותה מדם וצלצל לכוחות ההצלה.


תוצאות העבירה


בעקבות התקיפה נגרמו לאישה חבלות חמורות בגופה, פצעים וחתכים מרובים בצוואר, בבית החזה, בשד השמאלי ובבטן. כמו כן, נגרמו לה חתכים עמוקים באמה השמאלית וחתך במרכז האמה אשר גרם לפגיעה ביד ולקושי בביצוע פעולות שגרתיות ויומיומיות.


האישה נזקקה לקבל טיפול רפואי מסיבי, ניתוח בהרדמה מלאה, עירויי דם ואשפוז למשך שמונה ימים. בנוסף לכך, חוותה פגיעה נפשית קשה אשר הובילה להידרדרות של מצבה הנפשי עד כדי דיכאון וחרדה.


תקף את זוגתו בסכין וטען כי תגובתו הייתה מוצדקת


הגבר טען כי אינו זוכר דבר מן המקרה וכי היה תחת השפעת אלכוהול בעת המעשה.


התביעה ציינה כי האיש הזעיק את כוחות ההצלה, שיתף פעולה עם המשטרה, זכר פרטים מהותיים לגבי אותו האירוע ואף הודה בביצוע העבירה, אך יחד עם זאת, צוין כי האיש הביע צער ואכזבה על כך שלא הרג את זוגתו, והוסיף שתקיפתה הייתה מוצדקת.


כמו כן, התביעה הציגה את הנזק המשמעותי אשר נגרם לאישה, בין אם בהיבט הכלכלי, הפיזי או הנפשי.


התביעה הפנתה אל פסקי דין אחרים אשו דנו במתחם העונש ההולם וטענו למתחם עונש שנע בין 6 ל-9 שנות מאסר בפועל.


ההגנה טענה כי מדובר בתקיפה לא מתוכננת


ההגנה טענה כי אין מדובר בתקיפה מתוכננת וכי היא נפסקה כשהאיש התעשת והתקשר לכוחות ההצלה.


כמו כן, ההגנה הוסיפה וטענה כי האישה היא זו שסיפקה ורכשה את האלכוהול אף על פי שהכירה את השפעותיו השליליות על בן זוגה.


עוד נטען כי הפציעה החמורה ביותר נגרמה לידה של האישה וכי הפגיעות בבית החזה ובשאר גופה, היו שטחיות בלבד, ולכן יש מקום לבצע אבחנה בין הבעיות שנגרמו לה במהלך חייה ובין תוצאות האירוע.


כמו כן נטען כי האיש הזעיק כוחות הצלה, הודה במעשיו ונטל אחריות על התקיפה ושהוא נתון בקשיים כלכליים קשים, ויש להתחשב בכך.
על כן, ההגנה עתרה למתחם עונש הנע בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל.

 

אירוע אחד - מתחם ענישה אחד


לאחר שבחנה את העדויות והראיות, השופטת קבעה כי במעשיו, האיש פגע בשורה של ערכים חברתיים שביניהם כבוד האדם והזכות לשלמות הגוף והנפש, פגיעה בערכים המוגנים וביצע הפרה בוטה של תחושת הביטחון וההגנה של האישה בביתה אשר מהווה מקום מבטחה יחד עם האיש שמהווה כעוגן עבורה.


השופטת הוסיפה כי פגיעה כזו בפלג הגוף העליון מותירה נזק פיזי ונפשי ושניתן היה לצפות לתוצאות קשות וחמורות יותר, כמו שציין האיש בחקירותיו ובבית המשפט, שהוא מתחרט ומביע צער על כך שלא הרג אותה.


כמו כן, השופטת ציינה כי עצם העובדה שהאישה היא זו שהביאה את האלכוהול לא גורם לכך שהיא נושאת באחריות למעשיו של האיש, מאחר שהיא לא זו שהביאה אותו לביצוע עבירות אלה.


השתת עונש מאסר בפועל


השופטת קבעה כי מעשיו של האיש מצדיקים השתת ענישה משמעותית. לקביעתה, אין להפחית מעונשו ויש לתת משקל להרשעות הקודמות ולעברו הפלילי. עם זאת השופטת ציינה כי אין ביכולתה להתעלם מהפגיעה הקשה הצפויה למבקש שלא עמד לדין מעולם, ולכן החליטה לגזור את עונשו במתחם עונש של 4 ל-8 שנות מאסר בפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופטת גזרה על האיש עונש של 6 שנות מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר מותנה למשך שלוש שנים שלא יופעל אלא אם האיש יבצע עבירת אלימות מסוג פשע, 6 חודשי מאסר מותנה למשך שלוש שנים שלא יופעל אלא אם האיש יבצע עבירת אלימות מסוג עוון ופיצויים בסך 20,000 שקלים לזוגתו.


ת"פ 32069-11-19