לא פעם, אנשים שהורשעו בביצוע עבירות מין מבצעים שוב את אותן עבירות אחרי שהם משתחררים מהכלא. צו הפיקוח על עברייני מין נועד להגן על הציבור ולהקטין את הסיכוי לביצוע עבירות מין חוזרות, לאחר הערכת מסוכנותו של העבריין המורשע סמוך למועד שחרורו.


תקופת צו הפיקוח מכוח חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין יכולה להימשך חמש שנים, ובמקרה הצורך מאריכים את תוקפו, כאשר במסגרת תקופה זו העבריין יהיה נתון לפיקוחו של קצין פיקוח משירות בתי הסוהר, וכן יעבור שיקום המותאם לעברייני מין.


לפני כשלוש שנים הורשע גבר בביצוע מעשה מגונה בקטין, ובמסגרת גזר דינו הוא נשלח למאסר בפועל למשך 27 חודשים. נוסף על כך, הוטל עליו צו פיקוח ונאסר עליו ליצור קשר עם קטינים. לאחרונה התבקש בית משפט השלום בירושלים לקבוע את עונשו, לאחר שהתברר כי הפר את הצו בשלוש הזדמנויות שונות.


השופט התייחס לכך שאמנם מדובר בהפרת הצו, אך לא מדובר בהתבודדות עם קטין במקום סגור אלא בשיחה עם קטינים במקומות ציבוריים. לאחר שקלול כל הנסיבות, החליט השופט כי העונש הראוי הוא מאסר בפועל למשך שלושה חודשים, וכן קבע השופט תקופת מאסר על תנאי של חצי שנה, אם יפר שוב את צו הפיקוח.


כיצד הפר העבריין את צו הפיקוח, והאם מדובר בהפרות חמורות?


על פי הסדר הטיעון שהושג עמו, הגבר הודה בכך שהפר שלוש פעמים את צו הפיקוח. בפעם הראשונה, כשנתיים לאחר הרשעתו במעשים מגונים, הוא נראה משוחח עם נער בן 15 ליד בית כנסת, בניגוד גמור להוראות הצו.


כעבור חצי שנה, התגלה כי השתמש במחשב נייד מבלי להתקין בו חסם ומבלי לדווח על כך לקצין הפיקוח. בתחילת שנת 2021 הפר את הצו בפעם השלישית, כאשר התגלה כי הוא משחק במגרש כדורגל עם שישה נערים קטינים ואף משוחח עמם.


כיצד נקבעה תקופת המאסר אשר הוטלה על הגבר בעקבות הפרת הצו?


הפרקליטות ביקשה להטיל עליו עונש מאסר של 12 חודשי מאסר לאור חומרת העבירה ואופייה, תוך התייחסות לכך שהודה בביצוע העבירות ובכך חסך זמן ממערכת המשפט.


מנגד, ביקש סנגורו לציין את העובדה שמדובר בהפרות קלות ומינוריות של הצו, והדגיש את העובדה שהנאשם כבר שהה שמונה חודשים במעצר בית. עוד ציין הסנגור כי הגבר מעוניין לשוב לחיים נורמטיביים ומשתף פעולה באופן מלא עם הקצין המפקח עליו. הוא ביקש להסתפק בעונש מאסר על תנאי או מאסר בפועל לתקופה קצרה בלבד.


הגבר עצמו ביקש להבהיר כי לא היה מודע מספיק למגבלות אשר חלות עליו במסגרת הצו, אך כעת הוא מבין שפעל בחוסר זהירות. הוא הביע צער על התנהגותו ולקח אחריות מלאה על פעולותיו.


יצירת קשר עם קטינים לאחר הרשעה במעשים מגונים בקטין מהווה עבירה חמורה, גם אם לא התבצעו עבירות מין בפועל


השופט התייחס למטרתו של צו הפיקוח, אשר נועד לחצוץ בין עברייני מין לבין קורבנות פוטנציאליים. במקרה זה, העבריין שוחח פעמיים עם קטינים. מדובר במעשה חמור גם אם לא בוצעו עבירות מין בפועל, קבע השופט, וזאת לאור הרשעתו במעשה מגונה בקטין. עם זאת, מדובר בנסיבות מקלות מאחר שהשיחות נעשו במקומות ציבוריים ופומביים. השופט החליט לקבוע מתחם ענישה שנע בין מאסר בפועל של מספר חודשים בודדים ועד שנת מאסר.


באשר לנסיבות שאינן קשורות בעבירות עצמן, התחשב השופט בכך שהנאשם הודה בביצוען ולקח עליהן אחריות מלאה, וכן בכך שהוא משולב בתוכנית שיקום. עם זאת, הוא שקל לחומרה את העובדה שהנאשם נדון למאסר בפועל של שנתיים ושלושה חודשים בשל עבירת המין החמורה שביצע.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה


נוסף על כך, השופט התייחס גם לתקופה הממושכת של שמונת החודשים שבה שהה הגבר במעצר בית, על כל המשתמע מכך, לרבות העובדה שהמעצר מהווה גורם מרתיע עבורו. מסקנתו של השופט היא שיש למקם את עונשו של הגבר בחלקו התחתון של מתחם הענישה אולם בגבולו העליון.


בהתחשב בכל השיקולים והנסיבות, החליט השופט לדון את הגבר לתקופת מאסר בפועל של שלושה חודשים, וכן הטיל עליו מאסר בפועל אשר יתממש אם יבצע שוב הפרות של צו הפיקוח.

 

ת"פ 58947-02-21