מהו העונש הראוי לגבר אשר השתחרר ממאסר לאחר הרשעתו בביצוע עבירות מין, וביום שחרורו הפר באופן מיידי את צו הפיקוח שהוטל עליו? לאחרונה נדונה שאלה זו בבית משפט השלום בחיפה, במסגרת קביעת גזר דינו של הנאשם אשר הגיע לחוף הים מיד לאחר שיצא ממאסר, וזאת בניגוד לצו הפיקוח אשר אסר עליו להיכנס לחופי ים ולבריכות למשך תקופה של שנה, בין היתר מכיוון שביצע את אחת מהעבירות בחוף הים.


הפרקליטות ביקשה להחמיר עם עונשו מכיוון שהפר את אחד התנאים המרכזיים שבצו הפיקוח, רגע לאחר שחרורו. על כן ביקשה הפרקליטות להטיל עליו ארבעה חודשי מאסר בפועל לכל הפחות. לעונת זאת, סניגורו של הנאשם ציין כי מדובר באדם ללא קורת גג, אשר לא היה לו לאן ללכת לאחר שהשתחרר וביקש להתרחץ בים.


השופטת ציינה כי הגבר הפר את צו הפיקוח ברגל גסה, אולם מנגד מדובר בהפרה יחידה אשר במהלכה לא נעשו ניסיונות מצדו לבצע עבירות מין. השופטת הביאה בחשבון את נטילת האחריות על ביצוע העבירה ואת הודאתו המיידית, ולבסוף קבעה כי עליו לרצות 75 ימי מאסר מאחורי סורג ובריח. עוד הוטלו עליו ארבעה חודשי מאסר על תנאי. בשל נסיבותיו האישיות והעובדה שמדובר בדר רחוב, החליטה השופטת שלא להטיל עליו עונש כספי.


מהן הנסיבות שהובילו להטלת צו הפיקוח ולהפרתו מיד לאחר השחרור מהכלא?


על פי עובדות כתב האישום שבגינן הורשע הגבר, לפני כארבעה חודשים בהיותו במאסר, הטיל עליו בית המשפט את צו הפיקוח, אשר כלל איסור ברור על כניסה לבריכות וחופי רחצה. תוקף צו הפיקוח ניתן לתקופה של שנה, עם אפשרות להארכה במידת הצורך.


לפני כחודש שוחרר הנאשם מהכלא. הוא צעד מבית הסוהר ישירות לכיוון הים, וכעבור כשעה הגיע לחוף לא מוכרז, נכנס לרחצה במים ושכב על החול עד שנתפס. זאת בניגוד גמור לכך שנאסר עליו להגיע לחוף הים במסגרת צו הפיקוח.


מדוע נאסר על הנאשם להיכנס לחופי הים למשך שנה?


הפרקליטות טענה כי מעשי הנאשם היו חמורים מכיוון שהפר את צו הפיקוח, אשר נועד להגן על הציבור מפני עברייני מין, באופן מיידי. כמו כן נטען כי מדובר בהפרת תנאי בסיסי ועיקרי בצו הפיקוח. עוד טענה הפרקליטות כי הנאשם תכנן מראש את ביצוע העבירה, כאשר נשקפת מסוכנות מהתנהלותו. אילו באותה עת היו אנשים נוספים באותו חוף, טענה הפרקליטות, פוטנציאל הנזק עלול היה להיות משמעותי.


מעבר לכך, הצביעה הפרקליטות על כך שהיו לגבר מספר הזדמנויות להפסיק את מעשיו, אולם הוא שהה בחוף עד שזוהה ונעצר. היא הפנתה לפסקי דין שניתנו במקרים דומים, וטענה שמתחם הענישה צריך לנוע בין ארבעה חודשי מאסר בפועל ועד עשרה חודשים מאחורי סורג ובריח. זאת לצד עונשים נלווים הכוללים מאסר על תנאי וקנס כספי.


מצדו השני של המתרס, ציין הסניגור כי מדובר באדם בשנות ה-40 לחייו, אשר הגיע לים פשוט מכיוון שהוא דר רחוב והוא חיפש מקום לרחוץ בו. הוא ביקש לקבוע כי מתחם הענישה ינוע בין מאסר על תנאי ועד מאסר בפועל לתקופה של מספר חודשים בודדים. מכיוון שמדובר בהפרה יחידה של צו הפיקוח, ביקש הסניגור להסתפק במאסר מותנה.


מהו העונש ההולם את חומרת העבירה שביצע הגבר?


העובדה שהגבר הפר את צו הפיקוח באופן מיידי מהווה הפרה בוטה וגסה, הבהירה השופטת. ואולם, הוא לא ביצע עבירות מין או עבירות נוספות מעבר לעצם הפרת הצו, וכן מדובר בהפרה יחידה. עם זאת, העובדה שהוא שהה בחוף הים, שם ביצע בעבר עבירת מין, יצרה פוטנציאל סיכון משמעותי.


בחינת הפסיקה הנהוגה במקרים דומים העלתה כי קיים מנעד רחב בעונשים הניתנים בגין הפרת צו פיקוח, בהתאם לאופי הפרת הצו וחומרת הפרתו. במקרה זה קבעה השופטת כי מתחם הענישה נע בין חודשיים ועד שנת מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה

 

לאור העובדה שהנאשם הודה מיד בביצוע העבירה ולקח עליה אחריות, החליטה השופטת כי העונש יכלול 75 ימי מאסר, וארבעה חודשי מאסר על תנאי.

 

 

ת"פ 40855-06-22
 


עודכן ב: 01/08/2022