פוטרת? – הפחת מזונות ילדיך
מאת : עוה"ד מיכל זלינגר

המיתון "תפס" אותך לא מוכן? פוטרת מהעבודה ואינך יכול לעמוד עוד בדמי המזונות להם התחייבת? – ייתכן ועובדה זו מהווה עילה לשינוי נסיבות מהותי בכדי להפחית את דמי המזונות.....

בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את העולם כולו וכן את ארצנו , פיטורים רחבים והקשיים היום יומיים גורמים לגברים רבים שהנם גרושים להיות מוטרדים משאלת דמי המזונות להם יתחייבו.

האם ניתן להפחית את דמי המזונות? האם איבוד מקום העבודה יהווה סיבה מספקת לצורך הפחתת סכום דמי המזונות?

הדרכים לשינוי גובה דמי המזונות

דמי מזונות נקבעים בשני אופנים:
א. דרך ראשונה – הצדדים מגיעים לבית המשפט עם הסכם עליו החליטו יחד ומראש ובית המשפט מאשר את ההסכם ונותן לו תוקף של פסק דין.

ב. דרך שנייה – ביהמ"ש דן באופן פרטני במקרה וקובע את סכום המזונות לאחר שבדק את צרכיי הילדים, יכולת השתכרות ההורים , רמת החיים ועוד פרמטרים שונים שנלקחים בחשבון.

במקרה בו דמי המזונות נפסקו בדרך הראשונה אזי, הסיכוי לשינוי גובהם גדול יותר, שעה שבית המשפט עצמו לא בדק את המקרה הספציפי ולכן, יש מקום כי לאחר בדיקת הנסיבות המיוחדות יופחתו מזונות הילדים.

במקרה בו נפסקו המזונות בדרך השנייה, יהא צורך בהוכחת שינוי נסיבות מהותי בכדי לשכנע את בית המשפט בשינוי סכום המזונות.

מהו שינוי נסיבות מהותי לצורך הפחתת דמי המזונות?

קיימות סיבות רבות שיכולות להוות , בעיני ביהמ"ש, כגורם שישקף שינוי נסיבות מהותי. הרשימה בעניין זה אינה רשימה סגורה.

בימים אלו, בהם המיתון עומד בפתח ואלפים רבים מפוטרים ממקום עבודתם וקיים קושי רב למצוא מקום עבודה חלופי , בהחלט בית המשפט יראה בכך סיבה לבדיקה מחודשת של שאלת גובה מזונות הילדים כאשר גובה ההשתכרות פחת.

יש להדגיש את החשיבות שבית המשפט אשר "בתוך עמו יושב" יבדוק - האם יכול האב שפוטר למצוא מקום עבודה חלופי תוך זמן סביר או שמא בתחום עיסוקו ייתקל הוא בקשיים בשעה שינסה לשוב למעגל העבודה.

סיבה אחרת , שיכולה להשפיע על הפחתת סכום המזונות הנו – הולדת ילדים נוספים. יכול האב לטעון כי מאותה משכורת בה פרנס עד עתה ילד או שניים כעת צריך לפרנס שלושה ,וכך הלאה. ביהמ"ש דוגל בעריכת איזון בין כל ילדיי האב , שעה שביהמ"ש הנו אביהם של קטינים ויבחר שלא לקפח אף ילד.

לסיום , המגמה הקיימת היום בעולם המשפט בתחום המזונות היא להשוות בין חיוב המזונות כלפיי הילדים בין האם לאב. חל צמצום משמעותי בחיובים המוטלים על האב לבדו, ומגמה זו בשילוב המצב במשק בהחלט יכולה להביא להפחתת המזונות בהם מחויבים הגברים הגרושים.

עודכן ב: 16/05/2009