האם לבטל את הליך פשיטת הרגל בשל מספר מחדלים של החייב ואי מילוי החובות שהוטלו עליו? זו השאלה שעמדה במרכז פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, אשר נדונה בעקבות בקשתו של המנהל המיוחד אשר מונה על פיקוח וניהול הליך פשיטת הרגל לביטולו של ההליך.


במסגרת פסק הדין פורטו מחדליו של החייב: הוא לא העביר שבעה תשלומים לקופת הכינוס שהוטלו עליו וצבר חוב פיגורים, ואף לא סילק את החוב שצבר למרות הוראה מפורשת מבית המשפט. הוא לא הצליח להשתלב בשוק העבודה אף על פי שלא הייתה הצדקה לכך, וכמו כן הוא לא העביר לחלק מהנושים הודעה על צו הכינוס שניתן בעניינו.


השופט ציין כי החייב כבר קיבל מספר התראות על הסרת המחדלים, אולם הוא לא פעל לסילוקם. לאור זאת התייחס השופט אל החייב כאל מי שוויתר על הליך פשיטת הרגל. אי מילוי אחר חובותיו מהווה התנהלות בחוסר תום לב, קבע השופט, ולכן אין לו עוד זכות ליהנות מההגנות שמספק הליך פשיטת הרגל. מסיבות אלה נקבע כי בקשתו לפשיטת רגל תימחק.


החייב המשיך לצבור פיגורים בתשלומים לקופת הכינוס גם לאחר שבית המשפט הורה לו לסלק את חוב הפיגורים באופן מיידי


בשנת 2015 ניתן צו כינוס לנכסיו של החייב ונקבע כי עליו להעביר 1,000 שקלים מדי חודש לקופת הכינוס. מספר חודשים לאחר מכן הוקטן הסכום החודשי ל-500 שקלים, עלה במשך חודשיים ל-700 שקלים בחודש ואז הופחת שוב לסכום של 500 שקלים.


על פי טענותיו של המנהל המיוחד, החייב טרם העביר כספים עבור שבעה חודשים, וצבר חוב לקופת הכינוס בסך של 3,200 שקלים. בשת 2017 בית המשפט הורה לו לסלק את חובו בתוך פרק זמן של חודשיים, והוא בחר לשלם סכום נוסף של 500 שקלים עבור חוב הפיגורים. ואולם בפועל הוא לא העביר כלל כספים בשני חודשים שונים, ולכן המשיך לצבור עוד פיגורים לקופת הכינוס.


מלבד זאת טען המנהל המיוחד כי טרם קיבל את הדוחות החודשיים של החייב עבור שלושה חודשים, כך שנבצר ממנו לבצע את עבודתו ולבחון את התנהלותו ויכולותיו הפיננסיות של החייב בחודשים אלה.


מדוע החייב לא עובד אף על פי שאין כל הצדקה לכך מבחינת גילו ומצבו הבריאותי?


מאז שהוטל על החייב צו הכינוס ועד היום, טען המנהל המיוחד, הוא לא עשה דבר כדי לשנות את מצבו התעסוקתי, והוא אינו עובד אלא מתקיים אך ורק מקצבת הבטחת הכנסה שהוא מקבל מהביטוח הלאומי, בסכום של 1,640 שקלים.


זאת אף שמדובר בגבר בשנות ה-30 לחייו שאינו סובל מבעיה רפואית כלשהי אשר יכולה להצדיק את העובדה שאינו עובד, ולמרות הבהרתו של בית המשפט עוד בדיון משנת 2017 כי עליו להשתלב באופן כלשהו בשוק העבודה.


מלבד זאת פירט המנהל המיוחד כי החייב לא הציג כל ראיה שיכולה להעיד על כך שהודיע לשניים מנושיו המוצהרים הגדולים ביותר - בנק הפועלים וסלקום - על כך שקיבל צו כינוס ועליהם להגיש תביעות חוב. המחדלים לא הוסרו עד עצם היום הזה, אף על פי שבית המשפט נתן לחייב מספר הזדמנויות לעשות זאת והזהיר אותו כי אם ימשיך בדרכו, הליך פשיטת הרגל יבוטל.


בית המשפט: אין ברירה אלא למחוק את בקשתו של החייב להכריז עליו כעל פושט רגל


לאור התנהלותו של החייב בשנים שחלפו מאז שהוטל עליו צו הכינוס, קבע השופט כי נראה שהוא ויתר על הצורך להמשיך בהליך פשיטת הרגל, ולכן המסקנה היא שיש למחוק את בקשתו להכריז עליו כפושט רגל.


השופט הבהיר כי כל עוד ניתנות לו ההגנות של צו הכינוס, לרבות העובדה שלא ניתן להפעיל נגדו סנקציות שונות לגביית חובותיו, והוא אינו עושה את הנדרש ממנו במסגרת ההליך - מדובר בהתנהלות שלא בתום לב מצדו. לאור זאת הוא אינו זכאי עוד להמשיך וליהנות מההגנות של הליך פשיטת הרגל.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


בנסיבות אלה הורה השופט על מחיקת הבקשה לפשיטת רגל. כל הכספים שנותרו בקופת הכינוס ישמשו להוצאות ההליך, ולאחר מכן אם יישארו עוד כספים הם יועברו לתיקים שמתקיימים כנגד החייב בהוצאה לפועל. החייב יוכל להגיש בקשה לבטל את פסק הדין בתוך 30 ימים, ואם לא יעשה זאת, הוא יוכל להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל רק בעוד 18 חודשים.


פש"ר 36677-07-15