לאחרונה דן בית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה שהגיש המנהל המיוחד אשר מונה לניהול תיק פשיטת רגל של חייב, בטענה שאותו חייב כלל אינו חדל פירעון ויכול לשלם את חובו. מדובר בגבר בעל שטח של 150 מ"ר, שעליו בית עם שתי קומות. לגבר נוצר חוב לרשויות מע"מ בסך של כ-192 אלף שקלים.


החייב עצמו טען כי מאחר שהנכס הוא דירת המגורים שלו, אי אפשר להחשיב אותו כנכס שאותו ניתן לפרוע. כמו כן טען שבנו מתגורר בקומה השנייה והוא זה שמשלם את המשכנתא עבורה. ואולם, השופטת התרשמה כי כלל נכסיו שווים הרבה יותר מסכום החוב, ואין לו כל בעיה לפרוע אותו.


מסיבה זו החליטה השופטת לבטל את הבקשה לפשיטת רגל, תוך שהיא מזכירה כי ההליך נועד לסייע לחייבים שאינם יכולים לעמוד בחובותיהם להתחיל דף חדש, ולא כדי שחייבים אשר מסוגלים לפרוע את חובותיהם יוכלו לקצץ את גובה החוב.


החוב שצבר הגבר לרשויות מע"מ הוא חובו היחיד - וכנגדו עומד נכס ששוויו עולה עליו וניתן לשעבוד


כבר לאחר הכרעת החוב והטלת צו הכינוס על החייב בשנת 2018, טענו רשויות מע"מ כי הגבר הגיש את הבקשה לפשיטת רגל בחוסר תום לב, מכיוון שהוא יכול לפרוע את חובו. כעת הצטרף לטענה זו המנהל המיוחד בתיק פשיטת הרגל, לאחר שהגיע למסקנה כי החייב יכול לשלם את חובו בקלות לנוכח מצבת נכסיו הנכבדה. לטענת המנהל המיוחד, היות שמדובר באדם שמסוגל לפרוע את חובו, אין מקום להמשיך בפשיטת הרגל וצריך לבטל את ההליך.


מנגד, החייב ביקש לדחות את טענותיו של המנהל המיוחד וטען כי למרות הנכסים שהוא מחזיק, הוא אינו מסוגל לפרוע את החוב. לטענתו, מדובר בדירת המגורים שלו ולכן לא ניתן להחשיב את הדירה לנכס אשר ניתן למימוש לצורך תשלום החוב. נוסף על כך, הסביר כי בנו מתגורר בקומה השנייה והיא בבעלותו, הוא זה שהשקיע בשיפוצה והוא משלם משכנתא בעבורה.


כאשר מדובר בחייב עם יכולת לפרוע את החוב, בית המשפט יבטל את הליך פשיטת הרגל


פקודת פשיטת הרגל קובעת כי בית המשפט מוסמך לדחות או לבטל בקשה לפשיטת רגל, במקרים שבהם השתכנע כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב או כאשר החייב מסוגל לשלם את חובותיו. השופטת הדגישה כי אחת הסיבות הנפוצות לביטול ההליך היא כאשר מתגלה שהחייב יכול לעמוד בתשלום החובות.


במקרה הזה, פירטה השופטת, מדובר בחוב אחד ולא בחובות רבים. החוב עומד על סכום של כ-192 אלף שקלים - סכום נמוך בהתחשב בכלל נכסיו של החייב , אשר על שמו רשום בית עם שתי קומות עם שטח של 150 מ"ר. השופטת ביטלה את טענותיו בנוגע לכך שבנו הוא הבעלים של הקומה השנייה. זאת מכיוון שנסח רישום המקרקעין מבהיר כי הוא עצמו הבעלים. אם זה לא מספיק, מעולם לא בוצעה הפרדה בין שתי הקומות כך שאין כל אפשרות משפטית להכיר בבעלותו של הבן על קומה אחת.


בנוגע לטענתו של החייב כי זו דירת המגורים שלו, ציינה השופטת כי ניתן להתייחס אל הדירה כנכס תפוס, אך הדבר אינו משנה את היותה של הדירה חלק ממצבת הנכסים שלו. מדובר בנכס שניתן לשעבדו בסכום נמוך בלבד לצורך תשלום החוב, כך שמדובר בחייב עם חוב יחיד אשר יכול לפרוע אותו.


לחייב יש זכויות בנכסי נדל"ן נוספים מלבד דירת המגורים שלו


מעבר לכל מסקנותיה של השופטת על דירתו של החייב, ציינה השופטת כי יש לו זכויות בעלות על נכסים נוספים, כגון זכויות ירושה מהוריו בנכסי נדל"ן אחרים שטרם נרשמו. על כן מסקנתה של השופטת הייתה כי הגבר פנה להליך פשיטת הרגל בניסיון לקצץ מגובה החוב.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי


השופטת הזכירה וציינה כי הליך פשיטת הרגל נועד לשקם חייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובם, ולא לאפשר לחייבים להפחית את החוב כאשר הם מסוגלים לשלם אותו. לאור כל זאת הורתה השופטת על ביטול ההליך ומחיקת בקשתו של החייב לפשיטת רגל, על כל המשתמע מכך. לפנים משורת הדין, אפשרה השופטת לחייב ולרשויות מע"מ להגיע להסדר באמצעות עיכוב חלוקת הכספים במשך 30 ימים ממתן פסק הדין.

 

פש"ר 11014-07-18