החוק במדינת ישראל נותן סעד מיוחד לבעלי הנכסים אשר נתקלים בדייר סרבן תשלום או פינוי, במאמר זה נסקור את כל השלבים של פינוי מושכר עד לקבלת המפתח של המשכיר בחזרה לידי הבעלים. פרק ט"ז 4 שהתווסף לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שכותרתו: "תביעה לפינוי מושכר" נועד ליתן סעד ופתרון לבעלי נכסים אשר השכירו את הנכס שבבעלותם לשוכרים שונים, אך האחרונים, מטעמם הם, הפרו את החוזה שנחתם עימם ומסרבים לפנות את הנכס.

 

כיצד פועלים לפינוי מושכר ולסילוק הדייר הסרבן?

 

פתיחת תיק בבית משפט - בעל נכס שהשוכר הפר את החוזה אשר נחתם איתו, (גם חוזה בע"פ) רשאי לפתוח כנגד השוכר תביעת פינוי ישירות בבית משפט השלום במחוז בו נמצא הנכס. ההמלצה היא לפתוח בהליכי פינוי מוקדם ככל האפשר, ובכך יוקטן הנזק אשר עלול להיגרם למשכיר. יש להכין כתב תביעה מפורט המתאר את השתלשלות הפרת החוזה באופן מפורט ככל האפשר.

 

לתביעה יש לצרף מסמכים תומכים בבקשה, כגון חוזה השכירות, ככל שנחתם, נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין, או תעודת רישום במנהל מקרקעי ישראל, המוכיחים את הבעלות על הנכס, התראות שנשלחו לשוכר, וכן תצהיר מפורט ותומך בעובדות. סכום האגרה בגין פתיחת ההליך משתנה ויש לבדוק מול עורך הדין המתמחה בתחום.

 

מועד דיון בתביעה לפינוי מושכר - כבר בעת הגשת התביעה ייקבע מועד דיון שלא יאוחר מ-45 ימים מיום הגשת כתב התביעה, וזאת כדי לאפשר לשוכר פרק זמן להגיש כתב הגנה. השינוי המבורך בחוק זה הוא פרק הזמן הקבוע לדיון שחייב להיות לא יאוחר מ-30 יום מהגשת כתב ההגנה האחרון.

 

על המשכיר להמציא לשוכר את כתב התביעה תוך 15 יום, ובאפשרות השוכר להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה לידיו, במידה והוגש כתב הגנה יתקיים דיון במועדים כפי שנכתב לעיל, ובסיום הדיון תוכרע המחלוקת סופית ויינתן פסק דין סופי בעניין.

 

פסק דין בהעדר הגנה

 

במידה ולא הגיש השוכר כתב הגנה ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, המורה לשוכר לפנות את המושכר ולשלם למשכיר הוצאות משפט ואגרות (לשים לב: רק הוצאות משפט, ולא את דמי השכירות/וסעדים אחרים) ולצרף לבקשה אישור מסירה על דבר קבלת כתב התביעה לידי השוכר.

 

פסק הדין, והמצאה לשוכר - בשלב זה ולאחר קבלת פסק הדין, המשכיר אוחז בידיו פסק דין על פינוי המושכר, ובמידה ופסק הדין ניתן בהעדר הגנה, יש להמציאו לידי השוכר, אך עדין לא ניתן לבצע את הפינוי עד לפתיחת תיק הוצל"פ לשם ביצוע ומימוש פסק הדין.

 

הליכי הוצאה לפועל וביצוע פסק דין לפינוי מושכר: פתיחת תיק הוצל"פ כיום לאחר התיקון

 

כיום ניתן לפתוח תיק הוצל"פ לביצוע פסק הדין לפינוי הנכס לאחר שחלפו 15 יום ממתן פסק הדין, או מיום המצאת פסק הדין לידי השוכר (בשונה מפסק דין רגיל או בטרם התיקון הנ"ל שניתן לפתוח את תיק ההוצל"פ לאחר שחלפו 30 יום ממתן פסק הדין). סכום האגרה כ- 174 ₪

 

המצאת אזהרה + הודעת פינוי - עם פתיחת התיק יקבל המשכיר הודעת אזהרה למסור לשוכר, בצירוף הודעת פינוי עם תאריך פינוי שיכול להתבצע לאחר 35 יום מקבלת האזהרה לידיו.

 

במידה והמשכיר מיוצג ע"י עורך דין, תימסר האזהרה לעורך דינו לשם ביצוע המסירה ישירות לידי השוכר, ובמידה והשוכר אינו מיוצג, קיימת אפשרות שלשכת ההוצל"פ תשלח את האזהרה לידי השוכר, בכפוף לתשלום אגרה נוספת. יודגש כי, אופציה זו לא מומלצת עקב כך שלשכות ההוצל"פ מבצעות לאחר פרק זמן ארוך את המסירה לשוכר בשל עומס עבודה, וברור שכל יום שחולף מסב נזק למשכיר.

 

לאחר קבלת אישורי המסירה של הודעת הפינוי לשוכר כשהם חתומים, יש להמציא אותם לתיק ההוצל"פ, ולהגיש בקשה דחופה לרשם ההוצל"פ לקבלת צו פינוי בפועל בתאריך שנכתב בהודעת הפינוי. לרוב תאושר הבקשה מידית והמשכיר יקבל צו סופי לביצוע הפינוי בפועל.

 

פינוי הנכס בפועל

 

בשלב זה פתוחה הדרך בידי המשכיר, ויכול ליצור קשר עם מוציא לפועל אשר עובד ברישיון מטעם ההוצל"פ לשם ביצוע הפינוי של המושכר והוצאת המיטלטלין מהנכס. חשוב לפנות מבעוד מועד למוציא לפועל ולקבוע תאריך לפינוי, שכן לעיתים יש לבקש ממשטרת ישראל לקבל ליווי ואבטחה להליך פינוי הנכס, ובמשטרה דורשים הודעה מוקדמת של 20 יום ממועד הפינוי.

 

לאחר שחלפו 35 יום כאמור, ניתן לבצע את פינוי המושכר בפועל, וזאת כשקבלן ההוצל"פ מגיע לבית המשכיר בד"כ עם משאית ומפנה את הבית על כל תכולתו. בסמכותו המלאה של המוציא לפועל לפרוץ לבית ולחדרי המגורים, ולעשות את כל אשר נדרש לפינוי של הבית על כל תכולתו. את החפצים והריהוט יעביר המוציא לפועל למחסנים אשר לשמור את החפצים של השוכר.

 

הוצאות הפינוי מועברים לחשבון השוכרכל ההוצאות אשר שולמו לגורמים השונים בגין פינוי הנכס, ניתנים להגדלת החוב בתיק ההוצל"פ. בעניין זה, יש להגיש ללשכת הוצל"פ בקשה להגדלת קרן בתיק, בצירוף חשבוניות המס אשר שולמו לגורמים השונים, והחוב בתיק ההוצל"פ יוגדל בהתאם למחירון הרשמי של ההוצל"פ. התיק יישאר פתוח כתיק כספי בלבד, בו יהיה ניתן לגבות את הוצאות המשפט אשר ניתנו בפסק הדין וכן את הוצאות הפינוי בשלב זה, ולאחר כל ההליך המקוצר, חוזרת החזקה של הנכס לידי המשכיר, ויכול לפעול בנכסיו כטוב בעינו.