עו"ד הלוי,
שלום רב,


אספר לך סיפור הזוי, אך מקרה זה קרה גם קרה.


אך לפני כחודש, רכבו של שכני החל לעלות באש, בעודי מריח ריח שרוף, אצתי לחניה הגדולה הסמוכה לבניין בו אני מתגורר , וצעקתי לעבר שכני אודות תחילת שריפת רכבו, עוד הודעתי לו שאני הולך להזמין כיבוי אש באופן דחוף, הלה אמר לי שהוא לא רוצה שאזמין וברור שלא ישלם לי על כך, אמרתי לו שאני לא סופר אותו והזמנתי, כעבור שבועיים ימים קיבלתי דרישת תשלום ממכבי אש אודות הזמנת רכב כיבוי האש, הלכתי לשכני וביקשתי ממנו שישלם שכן רכבו נשרף ואני 'הגדלתי ראש' , הוא לא מוכן לשלם לי, האם יש חוק שמתייחס לעניין זה?

 

אשמח לעצתך, יריב .ב. באר שבע.


יריב, שלום שלום,


ראשית, יישר כוחך על האזרחות הטובה והנבונה שהפגנת, אך מה אומר החוק אם אדם אשר רכושו ניזוק או עומד להינזק ממשית ואתה מגדיל ראש ומנסה להציל את רכוש חברך חרף אמירתו הברורה שהוא לא מעוניין כי תציל את רכושו?


מדובר בסוגיה מתוך חוק עשיית עושר ולא במשפט התשל"ט-1979 , בסעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט מציין המחוקק כי:


" מי שעשה בתום לב ובסבירות פעולה לשמירה על חייו, שלמות גופו, בריאותו, כבודו או רכושו של אדם אחר, בלי שהיה חייב לכך כלפיו, והוציא או התחייב להוציא הוצאות בקשר לכך, חייב הזוכה לשפותו על הוצאותיו הסבירות, כולל חיוביו כלפי צד שלישי, ואם נגרמו למזכה עקב הפעולה נזקי רכוש, רשאי בית המשפט לחייב את הזוכה בתשלום פיצויים למזכה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן בנסיבות העניין.


רוצה לומר, שעל פניו , אכן הזוכה- שכנך צריך לשפות אותך ולשלם לך על הוצאתך הכספית לשם שמירת רכושו וכעולה משאלתך, נזק הרכב קטן לעומת מה שהיה קורה אילולא הזעקת את סמי הכבאי.


אבל וישנו אבל גדול, סעיף קטן ג' באותו סעיף אומר כי אין חובת שיפוי או פיצוי על הזוכה אם התנגד לפעולתך וכעולה משאלתך דלעיל, אכן שכנך הבהיר לך 'ברחל בתך הקטנה' שלא תעשה כל פעולה והוא אינו עומד מאחורי ההוצאות באם יהיו כאלו וסיבותיו עמו (אפשר והרכב היה ישן/בדרך לגריטה ?ללא טסט?שווי כספי מועט).


נראה אפוא כי היה לך להקשיב לשכן וכעת סיכויי התביעה/תשלום השכן אליך הנם קלושים.


אם כבר שאלת, אז נרחיב ונגיד כי היה ואדם חפץ לשים קץ לחייו ואומר לך במפורש כי לא ישלם על הוצאות הצלת חייו אין לשמוע לו כלל ועיקר ולא תעמוד על דם רעך.


ידידי היקר, אכן הגדלת ראש, אך בנזקי רכוש היה ויש הוראה מפורשת מבעל הנזק שלא להציל את רכושו לא היה עליך להגדיל ראש, ומובן כי מדובר בחוק בשר ודם ברם תוכל לשאול מורה הוראה בישראל אם כלפי שמיא נהגת נכון.


ברכה והצלחה, ברק.