נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח חובה בתוקף נחשבת לעבירה פלילית לפי פקודת רכב מנועי, התש"ל-1970. נוסף על כך, התנהלות כזו מהווה סיכון עצמי מיותר בעת התרחשותה של תאונת דרכים שמלווה בנזק גופני, מאחר שבמקרים מסוימים היא יכולה לשלול את הזכאות לקבל פיצויים על נזקי גוף.


מקורה של החובה לנהוג עם ביטוח חובה תקף, נובע ממטרת המחוקק להבטיח כי נפגעי תאונות דרכים יוכלו לקבל פיצוי כספי ולהשתקם מהפגיעה שנגרמה להם בעקבות מעורבותם בתאונה. חובה זו מקלה על הנפגעים בכל הקשור לבירור שאלת האחריות לתאונה וחוסכת לכל הצדדים זמן שיפוטי יקר.


משטר של אחריות מוחלטת בתאונות דרכים


כאשר אדם שבוטח כנדרש נפגע בתאונת דרכים, אחריות חברת הביטוח לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה היא מוחלטת. כלומר, גם אם התאונה אירעה באשמתו של הנהג המבוטח הוא עדיין יהיה זכאי לקבל פיצויים מחברת הביטוח. לפי משטר האחריות המוחלטת שנקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, לצורך קבלת הפיצויים אין כל משמעות לשאלת אשמתו של הנפגע בתאונה ולאחריותו לתוצאותיה.


ההגדרה של תאונת הדרכים ושל הפיצוי שניתן לקבל על נזק שנגרם במהלכה, מעוגנים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים והתקנות שהותקנו מכוחו. החוק נחקק בין היתר כדי לייעל את ההתדיינות המשפטית ולחסוך דיונים ממושכים בשאלת האחריות לתאונה, תוך קיצור משך הזמן בין הפגיעה בתאונה ובין קבלת הפיצויים.


האם ניתן לקבל פיצויים במצב שבו אין ביטוח חובה בתוקף לרכב?


כאשר אדם לא ביטח את רכבו בביטוח חובה והרכב היה מעורב בתאונת דרכים, קיימים מספר סוגים שונים של נפגעים והמשמעות המשפטית של היעדר הביטוח היא שונה עבור כל אחד מהם.


במקרה שבו נהג ברכב שבוטח בביטוח חובה פגע בהולך רגל, האחרון יוכל לתבוע פיצויים מנהג הרכב ומהחברה שביטחה את השימוש ברכב בביטוח חובה. במקרה שבו הרכב לא בוטח כנדרש הנפגע עדיין יוכל להגיש תביעה אישית נגד הנהג ולתבוע ממנו פיצויים על נזקיו.


מטרתה של קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים


מאחר שלנהגים רבים אין יכולת כלכלית לפצות את הנפגע מכיסם, קבע המחוקק כי יוקם גוף מכוח החוק שייקרא "קרנית". מטרתו של גוף זה היא בין היתר לפצות הולכי רגל שנפגעו על ידי נהגים שלא ביטחו את רכבם בביטוח חובה, או על ידי נהגים שזהותם לא ידועה במקרים של תאונות פגע וברח.


גם נוסע ברכב עלול להיפגע בעת נסיעה ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה תקף. במקרה שבו הנוסע נפגע בתאונת דרכים, נהג הרכב וחברת הביטוח שביטחה את השימוש ברכב בביטוח חובה צריכים לפצותו על הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה.


במקרה שבו נהג הרכב לא דאג לבטח את השימוש ברכב בביטוח חובה בתוקף, לפי החוק "קרנית" תפצה את הנוסע שנפגע בהיותו ברכב.


פיצויים לנהג שנפגע בתאונת דרכים ברכב ללא ביטוח חובה תקף


גם נהג הרכב שנפגע בתאונה ללא ביטוח חובה בתוקף חשוף מטבע הדברים למגוון פגיעות גופניות. במקרה זה יש להבחין בין שני סוגי נהגים. הסוג הראשון הוא נהג שהוא גם הבעלים של הרכב אשר לא ביטח אותו בביטוח חובה תקף. הסוג השני הוא נהג שקיבל את אישורו של בעל הרכב לנהוג בו.


נהג שהוא גם בעל הרכב אשר לא ביטח את השימוש ברכבו בביטוח חובה לא יהיה זכאי לקבל פיצויים ולא יוכל לפנות ל"קרנית" לשם כך. במקרה כזה הנהג יוכל להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין ויצטרך להוכיח שהתאונה לא קרתה באשמתו אלא בגלל נהג אחר. במקרה שיתברר כי הנהג השני הוא זה שאשם בתאונה הוא יהיה מחויב לשלם פיצויים לנהג שלא ביטח את השימוש ברכבו על הנזק שנגרם לו. נוסף על כך, הנהג יצטרך להוכיח את הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה וזאת באמצעות צירוף של חוות דעת רפואית לתביעתו, כמו בכל תביעה אחרת מכוח פקודת הנזיקין.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


במקרה של נהג שקיבל את אישור הבעלים לנהוג ברכב, כדי שהנהג יוכל לקבל פיצוי מ"קרנית", הוא יידרש להוכיח כי "הוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע". כלומר הנהג מחויב להוכיח כי הוא האמין שהרכב היה מבוטח בביטוח חובה תקף המכסה את הנזק שנגרם לו כדי שיוכל לקבל פיצוי על נזקיו מקרנית.