בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שהגישה תחקירנית נגד מעסיקתה - חברה שעוסקת בתחום ההפקה והתקשורת, לאחר שנפלה ונחבלה בקרסול במהלך השתתפותה בטסטים לצילומי שעשועון מוכר. לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות השופטת קבעה כי חברת ההפקות התרשלה כלפי התחקירנית בכך שדרשה ממנה לחלוץ את נעליה ובכך שהפילה אותה למרות בקשותיה החוזרות להימנע מכך.


לפי גרסתה של התחקירנית בעדותה, היא הועסקה בחברת ההפקות לפי הסכם ביצוע שירותים בתפקיד של תחקירנית ומלהקת לשעשועון טלוויזיה מוכר שבו המתמודדים מתחרים על במה שנפתחת כלפי מטה בעת מתן מענה שגוי לשאלות המנחה.


התחקירנית התבקשה להשתתף בהדמיה של שעשועון, נפלה ונחבלה


ביום 8.11.10 במסגרת יום טסטים של התוכנית, התחקירנית התבקשה להשתתף בהדמיה של המשחק שנועדה לבחון את זוויות הצילום, אופן העמדת המשתתפים ועוד. לפי תצהיר שנתנה התחקירנית המפיקה ביקשה ממנה לחלוץ את נעליה ולעלות יחפה לבמה. לפי גרסת התחקירנית היא ביקשה מצוות חברת ההפקות שלא יפילו אותה אך למרות זאת כאשר טעתה במכוון בתשובתה לאחת השאלות הדלת לא נפתחה, היא ביקשה לרדת מהבמה אך הצוות ביקש ממנה להישאר עליה, ולאחר מספר דקות מערכת פתיחת הדלתות נפתחה והיא נפלה בפתאומיות כלפי מטה.


בעקבות הנפילה התחקירנית נחבטה במזרן שהוצב בתחתית הפיר, נחבלה ברגלה ופונתה על ידי בן זוגה לבית החולים. בבית החולים אובחן שהיא סובלת משבר בקרסול שבעקבותיו היא נזקקה לניתוח.


התחקירנית טענה שבעקבות התאונה היא סובלת מנכות פסיכיאטרית ואורתופדית


האישה טענה כי בעקבות הפגיעה היא סובלת מנכויות בתחום הפסיכיאטרי ובתחום האורתופדי. היא הוסיפה וטענה כי חברת ההפקות התרשלה כלפיה בכך שהפילה אותה תוך הפרת התחייבות מפורשת שלא לעשות זאת, בכך שהפכה אותה לשפן ניסיונות, בנתה משטח שעלול לסכן אותה, לא הזהירה אותה מפני הנפילה, לא הדריכה אותה כראוי ולא העבירה לה הוראות בטיחות.


מנגד, חברת ההפקות כפרה באחריות לנזקים שנגרמו לתחקירנית. החברה טענה שהתובעת הייתה מודעת למטרת הסימולציה ולכך שתופל במהלכה. עוד טענה החברה כי היא אינה חבה בחובת זהירות כלפי התחקירנית מכיוון שפעלה כדי להבטיח את בטיחות המתקנים והצילומים על ידי התקשרות עם חברה לייעוץ הנדסי ובטיחותי. עוד נטען כי חברת ההפקות פעלה בהתאם להנחיות ולהחלטות החברה לייעוץ בטיחותי והנדסי ולכן הוציאה הודעות צד ג' לחברת עיצוב התפאורה ולחברת ההנדסה והבטיחות שייעצה לה בנושא הבטיחות.


גרסתה של התחקירנית הייתה עקבית ואמינה לכל אורך הדרך


לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות השופטת ציינה כי התחקירנית לא עברה כל תדריך או הכנה לפני הפלתה ולא ניתנו לה הנחיות בנושא. השופטת החליטה לקבל את גרסתה של התחקירנית לאחר שמצאה אותה מהימנה ואמינה. השופטת הוסיפה כי גרסת התחקירנית הייתה עקבית לכל אורך ההליך ולא נסתרה בחקירה נגדית שנערכה לה. השופטת החליטה שהתחקירנית הוכיחה את גרסתה ביחס לאופן התרחשות התאונה וקבעה כי פציעתה נגרמה עקב נפילתה מהבמה.


בסוגיית האחריות לתאונה השופטת ציינה כי התחקירנית הועסקה אצל חברת ההפקות ועובדי החברה ביקשו ממנה להשתתף בסימולציה, הנחו אותה ביחס לאופן השתתפותה והורו לה לחלוץ נעליים. השופטת קבעה כי אנשי ההפקה הפילו את התחקירנית מבלי שנתנו לה הנחיות קודמות ובניגוד מוחלט לבקשותיה.


השופטת הוסיפה כי חברת ההפקות חבה בחובת זהירות כלפי התחקירנית שעבדה עבורה, השתתפה בסימולציה והסכימה לדרישותיהם של עובדי החברה. עוד נקבע כי חובת הזהירות של חברת ההפקות כלפי התחקירנית נובעת מיחסי העבודה של הצדדים ומהעובדה שבזמן האירוע חברת ההפקות הייתה המחזיקה של אולפן הצילומים ושל המתקנים שבהם האישה נחבלה.


השופטת קבעה כי העובדה שחברת ההפקות התקשרה עם גופים שונים לצורך שמירה על בטיחות המתקנים והמשתתפים בשעשועון אינה פוטרת אותה מאחריות לנזק שנגרם לתחקירנית. לפי קביעת השופטת, חברת ההפקות הייתה צריכה לצפות שהפלת התחקירנית ללא הכנה מוקדמת, ללא תדריך ומבלי שקיבלה הנחיות מתאימות עלולה לגרום לפציעתה.


חברת ההפקות התרשלה כלפי התחקירנית


השופטת קבעה כי חברת ההפקות התרשלה כלפי התחקירנית בכך שלא העבירה לה הדרכה מתאימה, בכך שביקשה ממנה לחלוץ נעליים לפני הפלתה ובכך שהפילה אותה למרות הפצרותיה שלא תעשה כן.


השופטת קבעה כי במקרה זה חלק מהאחריות לליקויים מיוחסת לחברת ההנדסה שהייתה צריכה לצפות את הנזק שעלול להיגרם לתחקירנית בעקבות נפילתה למזרן בלתי בטיחותי שכוסה בשמשונית. עוד נקבע כי חברת ההנדסה הפרה את חובת הזהירות שלה כיועצת בטיחות בכך שאישרה לכסות את המזרן בשמשונית.


השופטת הוסיפה וקבעה כי מידת אחריותה של חברת ההפקות הייתה גבוהה יותר מזו של חברת ההנדסה מאחר שחברת ההפקות הפילה את התחקירנית למזרן הנחיתה ללא התראה מוקדמת ובניגוד לרצונה כאשר עובדי חברת ההפקות נתנו לתחקירנית הוראות, הורו לה לחלוץ נעליים ובחרו את עיתוי הפלתה.


השופטת קבעה לתחקירנית נכות תפקודית בשיעור של 15%


לנוכח פערים גדולים בין חוות הדעת הרפואיות שהוגשו על ידי הצדדים, השופטת החליטה למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. מומחה בתחום האורתופדיה קבע שהתחקירנית סובלת מנכות בשיעור של 10% בעוד המומחה בתחום הפסיכיאטריה קבע שהאישה סובלת מנכות נפשית קבועה בשיעור של 5%. על כן נקבע שנכותה הרפואית המשוקללת של התחקירנית היא בשיעור של 14.5% ונכותה התפקודית היא בשיעור של 15%.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


בסופו של דבר, סך נזקיה של התחקירנית הסתכם ב-555,000 שקלים בגין הפסד שכר בעבר, אובדן כושר השתכרות, עזרת הזולת לעבר ולעתיד, הוצאות וכאב וסבל. לאחר ניכוי תגמולי ביטוח לאומי בסך של 416,250 שקלים נקבע כי חברת ההפקה תשלם לתחקירנית פיצוי בסך של 138,750 שקלים בתוספת 32,468 שקלים עבור שכר טרחת עורך דין ובתוספת החזר אגרה, שכר עדים והוצאות למומחים. עוד נקבע כי חברת ההנדסה תשלם לחברת ההפקות סך של 25% מהסכומים שפורטו לעיל.


ת"א 48087-01-14