בית המשפט המחוזי בבאר שבע עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לצעיר שהשיג את פרטי הארנק הדיגיטלי של חברו ואת סיסמת הכניסה אליו, וגנב ממנו מטבעות בסך כולל של 22 מיליון שקלים. לאחר שהשופט בחן את כלל העדויות והראיות הוא החליט להשית על האיש עונש של שמונה שנות מאסר, מאסר על תנאי, קנס ופיצויים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בשנת 2017 הכיר הצעיר בחור אחר, התיידד עימו ונהג לבלות ולהיפגש איתו לעיתים תכופות. זמן קצר לאחר ההיכרות בין השניים שכר החבר דירה באילת, מסר לצעיר מפתח לדירה והתיר לו להשתמש בדירה כאשר הוא לא נמצא בה.


חברו של הצעיר עסק בהשקעות במטבעות קריפטוגרפים מסוגים שונים החל משנת 2013. במסגרת החברות בין השניים, החבר סיפר לצעיר על אחזקותיו והשקעותיו במטבעות קריפטוגרפים שונים, הדריך אותו והסביר לו כיצד לסחור במטבעות הללו.


הצעיר למד כיצד לסחור במטבעות דיגיטליים וניצל את הידע שרכש לרעה


עד לתאריך 25.2.19 חברו של הצעיר רכש 74,990.74 מטבעות קריפטוגרפים מסוג DASH שערך כל אחד מהם עמד על 82.5$ ושמר אותם במספר ארנקים דיגיטליים. במספר הזדמנויות שונות, סיפר החבר לצעיר על כמות המטבעות בארנקים הדיגיטליים וסייע לו להבין כיצד לסחור ולבצע השקעות במטבעות מסוג DASH.


במועד שאינו ידוע במדויק לתביעה, הצעיר החליט לגנוב את מטבעות ה-DASH של חברו, חדר בעצמו או באמצעות אחרים למחשב של החבר שלא כדין והשיג את פרטי הארנק כמו גם את סיסמת הכניסה לארנק. נוסף על כך יצר הצעיר ארבע כתובות שונות לקבלת המטבעות.

 

כתובות אלו נפתחו בארנקים שונים בצורה שלא מאפשרת להתחקות אחר בעליהם וזאת במטרה להסוות את מקור המטבעות, את העברתם לכתובות כאמור ואת זהותו של הצעיר שהחזיק בהם.


הצעיר חדר שלא כדין לארנק הדיגיטלי של חברו וגנב ממנו מטבעות


בתאריך 1.3.19 הצעיר חדר שלא כדין לארנקו של החבר ללא רשותו וללא ידיעתו תוך שימוש בפרטי הארנק שאותם הוא השיג כפי שצוין לעיל והעביר את כל תכולת הארנק לארבע הכתובות שיצר מבעוד מועד בשש העברות שביצע בעת ובעונה אחת.


בתאריך 3.3.19 הצעיר העביר בשתי העברות 16,001 מטבעות DASH שהיו בכתובת מסוימת למספר כתובות לקבלת מטבעות בארנקים דיגיטליים, במספר העברות בצורה שלא אפשרה לזהות את הצעיר כמי שביצע את ההעברות.


בתאריך 17.3.19 הצעיר העביר כמות של 31,500 מטבעות DASH שהיו בכתובת מסוימת למספר כתובות לקבלת מטבעות בארנקים דיגיטליים במספר העברות שונות בצורה שלא אפשרה לזהות את הצעיר כמי שביצע את ההעברות.


גנב 75 אלף מטבעות דיגיטליים והתחמק מתשלום מס


במעשיו, הצעיר חדר שלא כדין לחומר מחשב של חברו כדי לעבור עבירה אחרת של גניבה בנסיבות מחמירות. כמו כן, הצעיר נטל כ-75 אלף מטבעות דיגיטליים מסוג DASH ששווים בעת הגניבה עמד על סך של 6,187,500$ וזאת ללא הסכמת החבר כאשר הוא מתכנן לשלול אותם שלילת קבע ממנו. נוסף על כך הצעיר ביצע פעולה ברכוש אסור כדי להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את תנועותיו ואת מיקומו.


כמו כן, הצעיר נקט בתחבולה כדי להשתמט ממס בכך שהסתיר מרשויות המס את ההכנסות שצמחו ממעשיו כאמור, לא ניהל ספרי חשבונות ולא הגיש במועד דוחות למס הכנסה ביחס להכנסות אלה.


הוכח מעל לספק סביר שהצעיר גנב את המטבעות הדיגיטליים


השופט ציין כי בהכרעת הדין בעניינו של הצעיר הוכח מעל לספק סביר כי הצעיר בעצמו או יחד עם אחרים גנב את כל 75 אלף המטבעות ולכן הורשע בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות, פעולה ברכוש אסור, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה של התחמקות ממס באמצעות מרמה או תחבולה.


התביעה טענה כי הנסיבות במקרה זה הן יוצאות דופן בחומרתן והפנתה לשווי המטבעות שנגנבו, נסיבות הגניבה, עבירת הלבנת ההון שמהווה מעשה נפרד ופוגעת באינטרסים מוגנים אחרים ועבירת המיסוי שגם מהווה מעשה נפרד.


התביעה הוסיפה וטענה כי השווי העצום של המטבעות שנגנבו, הפגיעה שנגרמה לחבר והעובדה שלא הוחזר לו אף לא מטבע אחד, מציבים את עניינו של הצעיר בשורה אחת עם התיקים החמורים ביותר שנידונו בפני בית המשפט.


עוד נטען כי הצעיר ונפגע העבירה היו חברים קרובים, כאשר נפגע העבירה סמך על הצעיר, נתן לו גישה לדירתו, רשם אותו כשותף בחוזה השכירות, ועם העמקת החברות ביניהם שיתף את הצעיר בידע שלו בתחום המטבעות הדיגיטליים, בהשקעותיו ובהיקף אחזקותיו.


התביעה ביקשה להטיל על הצעיר עונש מאסר ממושך בפועל


נוסף על כך טענה התביעה שהצעיר הצליח לרוקן לחלוטין את הארנק הדיגיטלי של חברו ופעל יחד עם אחרים לצורך לימוד מקדים, חלוקת תפקידים, תיאום ואיסוף מידע. לנוכח שקלול הנתונים ביקשה התביעה להשית על הצעיר עונש שממוקם בחלק העליון של מתחם הענישה ההולם שלגרסתה צריך לנוע בין 12-15 שנות מאסר בפועל.


מנגד, הסנגור של הצעיר טען כי לא הוכח שהוא מחזיק במטבעות דיגיטליים. הסנגור הוסיף כי לפי תסקיר שירות המבחן ניתן ללמוד כי הוא גדל בתנאים כלכליים קשים מאוד עד לפשיטת הרגל של משפחתו. עוד צוין כי הצעיר נעדר עבר פלילי ולנוכח מגבלת השמיעה שלו וגילו הצעיר, תקופת מעצרו הייתה קשה מאוד עבורו.


הסנגור הוסיף כי לפי תסקיר שירות המבחן ישנם סיכויי שיקום לנוכח העובדה שמדובר בצעיר שעובד באופן סדיר וחוות הדעת שקיבל ממעסיקיו היו חיוביות.


העבירות בוצעו בתחכום רב תוך נקיטת אמצעים להסתרת ביצוען


השופט ציין כי העבירות שביצע הצעיר בוצעו בתחכום רב, תוך נקיטת אמצעים להסתרת ביצוען ולכן נחשבות לחמורות. השופט הוסיף כי הנזק שנגרם לחבר הוא עצום מאחר שהצעיר גרם לפגיעה כלכלית קשה בו.


השופט הוסיף כי גם לאחר שנעצר, הצעיר לא פעל באופן כלשהו כדי לצמצם את הנזקים שגרם במעשיו, לא פירט מי הם שותפיו ולא סייע להקטין את הנזק שנגרם לחברו. השופט קבע כי המעשים שביצע הצעיר מהווים אירוע אחד ולכן יש לקבוע מתחם עונש הולם אחד עבור כולם.


לפי קביעת השופט, הצעיר במעשיו פגע במספר ערכים מוגנים שכוללים בין היתר את הזכות לקניין ולהגנה על הקניין, חופש הבחירה וחופש הפעולה להשתמש בקניין, הביטחון הכלכלי וערך ההגנה על חומר מחשב ומניעת ביצוע עבירות על ידי חדירה שלא כדין למחשב ולחומר מחשב.

 

יש לך שאלה?

פורום ביטקוין ומטבעות דיגיטליים | העברת כספי מסחר לבנקים


לפיכך, השופט קבע כי מתחם העונש ההולם במקרה זה כולל מאסר בפועל שנע בין 7-10 שנים. בסופו של דבר השופט גזר על הצעיר עונש מאסר בפועל לתקופה של שמונה שנים, מאסר על תנאי לתקופה של שנתיים, תשלום קנס בסך חמישה מיליון שקלים ופיצוי לחבר בסך של 258 אלף שקלים.


ת"פ 43770-04-19