בית משפט השלום ברמלה עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לשייח' שאיים על עורך דין, הטיח אבן בפניו, סטר לו ואף השליך את האבן לעברו. השייח' כפר בעובדות כתב האישום ולאחר שמיעת הראיות הורשע בביצוע עבירת איומים ועבירת פציעה כשהעבריין מזוין. לאחר שבחן את מכלול העדויות והראיות השופט קבע כי מדובר באירוע חמור מבחינת הפגיעה בערך המוגן של הגנה על כבודו ושלמות גופו של אדם ומבחינת היקף הפגיעה בערך המוגן של הגנה על ציבור עורכי הדין ממעשי אלימות שמופנים כלפיהם במהלך מילוי תפקידם. השופט הוסיף כי חומרת האירוע מחייבת השתת עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח למרות העובדה שמדובר באדם ללא עבר פלילי אשר עומד בפני עונש מאסר ראשון.


לפי העובדות שתוארו בגזר הדין, בזמנים הרלבנטיים עורך הדין ייצג את דודו המנוח ואת אביו בהליך משפטי בנוגע לסכסוך אזרחי על קרקע שממוקמת בתחום העיר לוד.


בתאריך 3.4.19 עורך הדין הגיע למקום כדי לוודא ביצוע של צו שניתן על ידי בית המשפט בחודש מרץ בשנת 2018. באותה עת שהה במקום השייח' של השכונה ששימש גם כנציג השכונה. על רקע הסכסוך האזרחי התגלע ויכוח בין הצדדים אשר במסגרתו איים השייח' על חייו של עורך הדין וסטר לו.


השייח' הטיח אבן גדולה בפניו של עורך הדין, סטר לו והשליך את האבן לעברו


בעקבות זאת, הוציא עורך הדין את מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי לתעד את השייח'. בתגובה השייח' נטל אבן גדולה, הטיח אותה בחוזקה בפניו של עורך הדין ובידו השנייה סטר לעורך הדין בפניו פעם נוספת. עורך הדין החל להימלט מהשייח' כאשר האחרון רדף אחריו ובהמשך אף השליך לעברו את האבן שפגעה ברגלו.


בעקבות מעשיו של השייח' נגרמו לעורך הדין שיתוק עצבי בעין ימין, דימום חזק מפיו ומאפו, הקאות, כאבי ראש, סחרחורות, בחילות, דימום בחניכיים, אסימטריה באף, רגישות בפנים, המטומה בראש, חתך באף והרמה של השפה מימין.


האירוע גרם לעורך הדין לפוסט טראומה והוביל לפגיעה בדימויו העצמי


בתסקיר נפגע עבירה שנערך לעורך הדין צוין כי מדובר בגבר בגיל 49 שנים נשוי ואב לשלושה. עד לאירוע האלים, האיש חי בתחושת מסוגלות וביטחון ואילו לאחר האירוע הוא סובל מתופעות של פוסט טראומה במישור הרגשי. בעקבות האירוע האלים, עורך הדין נמנע מלהגיע למקום שבו הותקף.


בתסקיר צוין עוד כי תקיפתו של עורך הדין יצרה אצלו ואצל בני משפחתו תחושת חוסר אונים בנוגע לקניינם ורכושם. עוד צוין בתסקיר כי האירוע טלטל את עולמו של עורך הדין, פגע בדימוי העצמי שלו, גרם לו לבושה ולחוסר שליטה על חייו.


התביעה ביקשה להשית על השייח' עונש של 36 חודשי מאסר בפועל


התביעה טענה כי השייח' משמש מנהיג של ציבור שלם וככזה מצופה שיהווה דוגמא לתומכיו ויפעל בהתאם לחוק. כמו כן נטען כי במקרה זה מדובר באירוע אלימות חמור שמחייב השתת עונש שיהלום את חומרת המעשים שביצע השייח'. על כן, התביעה ביקשה לקבוע מתחם עונש הולם שנע בין 18 ועד ל-48 חודשי מאסר בפועל כאשר העונש המתאים בתוך המתחם לטענתה הוא 36 חודשי מאסר בפועל לכל הפחות בתוספת עונש מאסר על תנאי, פיצוי לעורך הדין וקנס.


מנגד, בא כוחו של השייח' טען כי מתחם הענישה שהוצע על ידי התביעה אינו הולם את קביעות בית המשפט בהכרעת הדין בנוגע לנזק שנגרם לעורך הדין. עוד נטען כי במקרה זה מתחם העונש ההולם לאירוע שבגינו הורשע השייח' נע בין מאסר על תנאי ועד עונש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות. הסנגור הוסיף וטען כי השייח' בגיל 65, נשוי ואב לשבעה ילדים. כמו כן נטען כי יש להתחשב בתרומתו ארוכת השנים לקהילה בעת גזירת דינו.


השופט ציין כי לצורך קביעת מתחם העונש ההולם, התחשב בפגיעה בערך הכבוד ושלמות גופו של אדם ובצורך להגן על ציבור עורכי הדין בישראל מפני מעשי אלימות שמתבצעים כלפיהם בעת מילוי תפקידם בייצוג לקוחותיהם.

 

עורך הדין הפך קורבן של אלימות פיזית קשה מצד השייח'


לפי קביעת השופט, עורך הדין הגיע למקום האירוע כדי לוודא את ביצוע הצו השיפוטי על ידי קבלנים שפועלים מטעם העירייה, והפך לקורבן של אלימות פיזית חמורה וקשה מצד השייח'.


השופט קבע כי למעשים שביצע השייח' כלפי עורך הדין מיוחסת חומרה יתרה והדבר צריך לקבל ביטוי בעונש שיושת עליו. על כן, השופט קבע לשייח' מתחם ענישה שנע בין 12 ועד ל-36 חודשי מאסר בפועל בתוספת פיצויים לעורך הדין, קנס ומאסר על תנאי.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופט השית על השייח' עונש של 20 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו ועונש של 7 חודשי מאסר על תנאי שלא יופעל אם השייח' לא יבצע עבירות אלימות במשך שלוש שנים ממועד שחרורו. נוסף על כך, השופט חייב את השייח' לשלם לעורך הדין פיצוי בסך 20 אלף שקלים וקנס בסך 10 אלף שקלים.


ת"פ 18418-04-18