בשבוע שעבר, בית משפט השלום ברחובות עסק בשתי תביעות שהוגשו על רקע מילות גנאי שהוחלפו בין שני גברים ברשת החברתית פייסבוק. התביעה הראשונה הוגשה על ידי אדם שהצהיר כי הוא בן לניצולי שואה וכונה בידי הגבר השני "חלחולת נאצית" נוסף על כינויי גנאי אחרים בחמישה פרסומים שונים. התביעה-שכנגד הוגשה על ידי אותו גבר שלטענתו כונה עוד קודם בכינויים משפילים בשבעה פרסומים שכתב התובע.


התכתובת בין שני הגברים התקיימה בעקבות ויכוח פוליטי בעמוד פייסבוק בעל חשיפה למשתמשים רבים. במהלך הוויכוח, נקטו שני הגברים בשני צדדי המתרס השונים, שמאל וימין, וחלק מפרסומיהם עסקו בכך. בדיון בבית המשפט עסקו במהות הפרסומים כדברי לשון הרע ובייחוד בביטוי "חלחולת נאצית" שלדברי השופט מהווה לשון הרע ברמת חומרה גבוהה ביותר.


הגבר שנתבע, איש שמאל בדעותיו הפוליטיות, תבע את הבן לניצולי השואה בתביעה-שכנגד


האיש שתבע בעקבות הכינוי "חלחולת נאצית" שהופנה אליו ברשת החברתית, נתבע בתביעה-שכנגד על ידי אותו מפרסם, איש שמאל בדעותיו הפוליטיות. בתביעה שכנגד הוא טען כי התובע השמיץ אותו בשל היותו חבר בארגוני שמאל, והשפיל אותו בשבעה פרסומים שונים באותו עמוד פייסבוק.


איש השמאל העיד על עצמו שגם הוא צאצא לניצולי שואה, וכי הוא שירת בצה"ל ביחידות קרביות ואף משרת במילואים. הוא טען כי הוא גאה בחברותו בארגון שמאלני, ואילו הגבר שאותו תבע מנהל באופן קבוע מסע השמצות, קללות, רדיפות והסתות נגד קבוצות שמאל שונות. כמו כן, הוא הסביר כי הפרסומים שנגעו אליו אישית גרמו לו לנזק נפשי ולעוגמת נפש רבה.


הוא הוסיף כי פרסומיו נעשו בתגובה לגבר השני שפרסם קודם את אמירותיו המשפילות נגד ארגוני שמאל. עוד הוא טען כי לתובע יש אשם תורם מכיוון שאילץ אותו להגיב לדבריו ולהשתמש במילה "נאצי" לאחר שכינה את בעלי דעות השמאל "אנטישמיים".


שני הגברים טענו כי הפרסומים שעלו לגביהם הם משפילים ופוגעים בשמם הטוב


איש השמאל טען כי הפרסומים לגביו שהשמיצו את דעתו הפוליטית ואת הארגונים שאליהם הוא משתייך פגעו בו רבות וגרמו לו לעוגמת נפש. מנגד, הגבר התובע טען כי ההשמצות שפרסם נגד ארגוני שמאל אינן מהוות עילה אישית לתביעה, ודווקא הפרסומים של איש השמאל, ביניהם הכינוי "חלחולת נאצית" הם שהסבו לו נזק והשפלה מול המשתמשים החשופים לאותו דף פייסבוק.


השופט הסביר בתחילת הדיון כי אין בכוונתו להתייחס לעמדות הפוליטיות של השניים, אך הוא חייב לעמוד על הביטויים האישיים שלגביהם לא ניתן לגלות סובלנות. הוא הזכיר כי הפרסומים הללו עברו את ההיבט האידיאולוגי ולכן יש לבחון את מגבלות הדיון בטווח שבין פגיעה בפרטיות ובין חופש הביטוי והזכות של כל אדם להשמיע את דעתו האישית.


לביטוי "חלחולת נאצית" יש חומרה מיוחדת של לשון הרע לפי הפסיקה בישראל


השופט קבע כי הכינויים השונים שאיש השמאל פרסם בתגובה כנגד המשמיץ היו בגדר לשון הרע, מכיוון שאינם חוסים תחת ההגנות הקבועות בחוק. הוא הסביר כי קללה כשלעצמה נחשבת לשון הרע והתמקד בביטוי "חלחולת נאצית" שלדבריו לא חוסה תחת עקרון חופש הביטוי מפאת חומרתו והביזוי הגלום בו.


בפסק הדין הביא השופט את דבריה של שופטת בפסק דין אחר שטענה כי המושג '"נאצי" הוא בעל עוצמה שלילית גבוהה בייחוד כשמדובר ביהודי שמכונה כך. היא הסבירה באותו פסק דין שהמשמעות הקשה של הביטוי מתארת את החייתיות וחוסר-האנושיות שאליו אדם יכול להגיע מתוך גזענות ואכזריות. השופט הוסיף כי פירוש המילה "חלחולת" הוא הקצה של המעי שמחובר לפי הטבעת, מה שמחמיר את הביטוי כולו.


איש השמאל אמנם טען כי הוא התבטא בתגובה להשמצות של האיש וחש חובה להגן על כבודו ועל דעותיו, אך השופט קבע שלא ניתן לקבל טענה זו. הוא הדגיש כי איש השמאל הוא זה שפתח בשרשור הקללות בתגובה לפרסומיו של המשמיץ, וכי לא הייתה קיימת לו חובה מוסרית להגיב בביטוי כה חמור, גם אם נפגע מההשמצות. השופט קבע כי שאר הפרסומים חמורים פחות מהביטוי "חלחולת נאצית", אף על פי שנאמר כחלק מחלופת הגידופים ההדדית. לפיכך קבע השופט פיצויים בסך 40 אלף שקלים בתביעה הראשונה.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


בתביעה-שכנגד, בחן השופט את כינויי הגנאי שפורסמו נגד איש השמאל, וקבע כי הם אמנם פחות חמורים מהביטוי "נאצי" אך עדיין מהווים לשון הרע, ובמיוחד הכינוי "מוזיל שואה" שהופנה כלפי איש השמאל. לפיכך פסק השופט פיצויים לטובת איש השמאל בסך של 28 אלף שקלים. בקיזוז כספי הפיצויים ההדדיים, חויב איש השמאל לשלם עבור האיש פיצוי של 12 אלף שקלים, וכן חויב בשכר טרחת עורך דינו בסכום של כ-2,400 שקלים.

 


תא"מ 39963-02-17


עודכן ב: 15/06/2020